Foto: Árva Péter

2019. szeptember 23-28-a között a szenci Katolikus Plébánia szervezésében Bošňák András atya vezetésével harmincegy tagú zarándokcsoport tartózkodott Erdélyországban…/vj097 

Gazdasági felelősünk Szerda Tamás, idegenvezetőnk pedig az erdélyi Bokor Judith volt. E hat nap folyamán mindvégig Bokor Judith színvonalas történelmi vázlataiban gyönyörködhettünk. Kérdéseinkre megfontoltan válaszolgatott.

    Napi rendszerességgel szentmiséken vettünk részt, amelyet káplánunk végzett. Sokszor a helységek közötti távolságokat imával töltöttük ki. Az egyházi jellegű emlékhelyek közül kiemelkedett a máriaradnai bazilika minor, a gyulafehérvári érseki székesegyház, de elzarándokoltunk a csíksomlyói Madonnához is. A második napon rövid látogatást tettünk a dévai Szent Ferenc Gyermekotthonban. Az utolsó napon pedig a nagyváradi Szent László székesegyház kápráztatott el bennünket csodálatos díszítéseivel.

     Természetesen kirándulásunk alkalmával nem maradhattak ki a művészet és a kultúra legjelentősebb központjai és egyéniségeinek zarándokhelyei sem: az aradi vértanúk monumentális szobra, Gyulafehérvár székesegyházában Hunyadi János szarkofágja, Segesvár és a fehéregyházai Petőfi emlékhely, valamint Sejkefürdőn Orbán Balázsnak, a székelység nagy tanítójának sírja. Kolozsvárott a házsongárdi temetőben megkoszorúztuk Szenczi Molnár Albert sírját. Útközben persze nem maradhattak el a néprajzi események sem: Tibódon megtekintettük a falusi tájházat, és megismerkedhettünk a táncházmozgalom egy szeletével, Korondon pedig kedvünkre tobzódhattunk a szebbnél szebb hímzésekben és kézműves alkotásokban.

    Nagyváradra érve sajnálattal tapasztaltuk, hogy időutazásunk immár lassan véget ér. Lelkiekben valamennyien feltöltődve érkeztünk haza.

                                                                                                              PhDr. Varga József, PhD.

Szenci zarándoklat Erdélyben