Foto: n.g.

A február 6-i közgyűlés az előre meghirdetett program szerint folyt. A legfontosabb programpont a város költségvetésének elfogadása volt, amelyet a képviselőklubok közötti egyeztetések alapján Tomáš Mókoš, a 90301 képviselői klub elnöke terjesztett be. A javaslathoz Rudolf Bittner klub nélküli (független) képviselő módosító javaslatot nyújtott be, amely szerint a város audiovizuális propagálására tervezett 20 ezer €-s tételt javasolta átcsoportosítani a városi tartalékalapba… /ng 007

Ezt a képviselők minősített többsége megszavazta, az MKP képviselői tartózkodtak a szavazásnál, mivel úgy vélték, fontos a városi történésekről a Senec.Tv-n keresztül is tájékoztatni a lakosságot.  

Az egyéb programpont alatt két javaslatot tárgyalt meg és hagyott jóvá a testület, mégpedig a városi művelődési központ költségvetését és a városi szakbizottságok létrehozását. A költségvetés az eredeti javaslat szerint került elfogadásra, ami biztosítja a kultúrház zavartalan működését.

Az új választási időszakban 8 bizottság szakemberei segíti a képviselők munkáját, ez kettővel kevesebb mint az elmúlt időszakban, de a tagok száma 9-ről 11-re emelkedik. Az idegenforgalmi bizottság kompetenciái kiterjednek az új iőszakban a közlekedés és a parkolási témákra, valamint a környezetvédelmi bizottság veszi át a közrendészeti bizottság hatásköreit. A képviselők az új felosztást és a tagok számának növelését 5 esetben 3/5-ös többséggel fogadták el, ami azt jelenti, hogy a SMM képviselői közül is többen megszavazták a javaslatot. Ez arra enged következtetni, hogy talán megszűnik a SMM egyes képviselői részéről  a kollégáikra eddig tapasztalt nyomásgyakorlás és csak remélni tudjuk, hogy az elkövetkező önkormányzati üléseken is, végre saját lelkiismeretük és legjobb tudásuk szerint fognak szavazni.

Az egyéb programpontban továbbá több, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos problémák megtárgyalására került sor és ígéretet kaptunk, hogy az év folyamán jelzett problémákat folyamatosan beledolgozzák a városi rendeletbe és 2020. január 1-i hatállyal a város változásokat eszközöl majd.

A testület legközelebb rendkívüli ülésen ül össze, mégpedig február 20-án, amikor  a bizottságok, a tanács és a városi cégek felügyelőbizottságának személyi összetételéről fognak tárgyalni. 

Németh Gabriella
az MKP képviselői klubjának elnöke

Önkormányzatunk ülkése - 2019.02.06.: