Foto: Neszméri Tünde

Pozsonyban és Éberhardon, Apponyi Albert végső nyughelyén tartotta meg a nemzeti összetartozás napi rendezvényét a Csemadok…/nt058 

Pozsonyban május 31-én megnyílt Bereki Anikó kiállítása, amely a Balaton szépségeit mutatja be. Az érzelmeket tükröző képek a magyar tenger több arcát ábrázolják. A kiállítást Bedi Katalin nyitotta meg, a fényképésszel Haják Szabó Mária beszélgetett, majd Böröndi Lajos Trianon-sokk a két háború közti magyar irodalomban címmel tartott előadást.

Szombaton, június 1-én Éberhardon az Apponyi-kápolnában emlékeztek meg a trianoni tragédiáról és Apponyi Albertől. A kápolnában Somogyi Alfréd, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese hirdetett igét, valamint Zsidó János katolikus esperesplébános mondott áldást. Mind ketten kifejtették, hitünk nélkül és magyarságunk nélkül elveszünk, Isten nem azért teremtett minket magyarnak, mert tévedett volna. Az áldások után megkoszorúzták gróf Apponyi Albert sírját, majd az emlékezők elénekelték a himnuszt. Ez után az ünnepség a helyi kultúrházban folytatódott, ahol Janik Jenő polgármester köszöntötte a falu nevében a jelenlévőket, majd Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke mondott beszédet. Ez után Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke tartott előadást, véleménye szerint az autonómia nem bűn, hanem európai megoldás a nemzeti közösségek ügyeire.

Dr. Lajtai László, a VERITAS Történetkutató Intézet munkatársa a Nemzetiségi oktatás a dualizmus korában címmel tartott előadást, felhívta a figyelmet arra, hogy a 19. században a népi iskolákban fokozatosan kívánták bevezetni a magyar nyelv oktatását. Dr. Kovács Kálmán Árpád, a VERITAS Történetkutató Intézet munkatársa Trianon sorsszerűségeiről beszélt, arról, várható volt-e ez a tragédia. Majd Böröndi Lajos költő, tanár szólt arról, mennyire van jelen a trianoni tragédia a magyar irodalomban.

Az estet Molnár Zoltán vajdasági színész önálló irodalmi estje zárta. A Szeretnék néha visszajönni még című előadásban a magyar sorsról szóló művek hangzottak el. 

Nemzeti Összetartozás Napja: