Mikus Csaba volt újmisés szenci káplán, később somorjai káplán, most pedig Nagypaka plébánosa ünnepelte széles körben kerek születésnapját , amelyre a szenciek is meghívást kaptak… /ag111

Az ünneplés hálaadó szentmisével kezdődött, melyen megjelentek a szenci, somorjai és nagypakai hívek, valamint a környélbeli falvak lakósai. A szentmise végén a szenciek nevében a gratulációt Oravec Mihály mondta és a szenciek ajándékát Duray Rezső és Vincze Mónika adták át. 
Az ünnepség a kultúrházban folytatódott, ahol a pohárköszöntőt Agárdy Gábor mondta el az ünnepeltnek. Az egyházi férfiénekkar a frissítők után pedig jó hangulatban megénekeltette a jelenlévőket. A vidám  ünneplés nemzeti imánk és a székely himnusz eléneklésével ért véget. 

Köszönjük, Csaba atya! Isten áldását és további erőt, egészséget kívánunk Szencről!

Mikus Csaba 30. születésnapját ünnepeltük Nagypakán: