Foto: Agárdy Gábor

Több évszázada a szenciek ezen a napon – Szentháromság vasárnapján ünneplik a település búcsúját a tóparti kápolnánál. A 9:30-as szlovák nyelvű szentmise pár csepp esővel kezdődött, de a 11 órás magyar szentmisére már hétrét sütött a nap… /ag065

A szenci Szentháromság-kápolna 1718-ban épült, kb. a község utolsó házaitól 5-600 lépésnyire. A kápolnát fogadalomból nemes Bornemissza István építtette. A kuruc háborúságok nyomán Szencen is felütötte fejét a „fekete betegség“ – a pestis. A betegségnek Bornemissza István hajadon lánya is áldozatul esett és egész cselédsége is a betegségben sínylődött. Bornemissza fogadalmat tett, hogy ha megszűnik a csapás, kápolnát építtet. Mivel a kápolna a házaktól távol esett, a kápolna közelében volt egy házacska a gondozó részére, amit a régi szenciek „kolera-háznak“ is neveztek.  

           1991-ben felújították a tetőszerkezetet. A kápolnát a hívek 2002-ben kívül-belül rendbe hozták, a fő szervező a Rózsafüzér Társulat volt. Restaurálták a klasszicista faoltárt is, amelyben megtalálták azt az oltárkövet, amellyel Kohl Medárd esztergomi segédpüspök 1912 március 2-án Szent Clementis és Blandini vértanúk és védőszentek nevére szentelte fel a felújított kápolnát.

A szenciek azonban, ragaszkodva a hagyományokhoz, a kápolna búcsúját már 300 éve Szentháromság Vasárnapján tartják.

Köszönet illeti az ünnep megszervezőit és előkészítőit, kiváltképp Csasznyi Lászlót és családját, aki egész évben gondozza a kápolnát és környékét immát több évtizede. 

Kápolnánk búcsúja: