Foto: Vysztavel Csaba

A polgármester és a város  évente megjutalmaz és kitüntet olyan szenci polgárokat, akik sokat tettek városunkért…/ag124 

A Polgármester Díját megkapták:

František Gábriš – a kézilabda-sportban elért eredményekért
Lucia Strešňáková – a Vöröskeresztben végzett hosszúéves áldozatos munkájáért

A Város Díját megkapták:

PaeDr. Mária Baránová – a fiatalokkal való foglalkozásért, a jóra és szépre nevelésért 
Bordács József – az Önkéntes Tüzoltó Egyletben végzett munkájáért
Ján Jasovský – 200 véradásért (a Jánský emlékérem arany fokozatát is megkapta már)
Mgr. Štefan Mrva  – 70 éves évfordulójára és a szenci futbalért végzett munkájáért
Mgr. Pavol Škovránek – az iskolaügyben és a sportban nyújtott kimagasló teljesítményért
Vojtek László mérnök, CSc – a város fejlesztéséért és a polgárokért végzett munkájáért

 

Átadták a Polgármester Díját és a Város Díját: