Foto: Agárdy Gábor

Lévén farsang  – a szenci Önkormányzat sem maradt adós polgárai szórakoztatásával, ugyanis a január 23-ára meghirdetett rendkívüli plénum, amelynek a meghívóban csak egyetlenegy programpontja volt – a költségvetés jóváhagyása –  nem járt sikerrel…/ag004 

Szenc városának tehát továbbra sincs jóváhagyott költségvetése. Az érdeklődő polgári résztvevők mintegy 40-en lehettek, köztük volt a régi polgármester – Karol Kvál is.
Érezni lehetett a feszültséget, mert a kilenctagú „Senec moje mesto“- klub (SMM) érezhetően zsarolni akart azzal a tudattal is, hogy a 3 független képviselő az ő álláspontjukat támogatja.  Ezt Hudáková képviselő-asszony fejtette ki azzal, hogy cca 2 millió €-t akart rászánni a klub prioritásaira. A  négytagú „903 01.sk“ klub jelezte, hogy a költségvetés nem ideális, sok javaslatuk nincs benne, de a város gördülékeny működése érdekében hajlandóak megszavazni a a város költségvetési javaslatát. A háromtagú „MKP-klub“ Németh Gabriella felvezetésében hasonló véleményen volt, kiemelve azt a tényt, hogy a szenci intézmények és aktivitások finanszírozása (iskolák, óvodák, dotációk, stb…) került így veszélybe. Ezt az SMM elutasította és bizonygatta, hogy költségvetés nélkül is finanszírozható Szenc városa. Az SMM álláspontját később Bárdos Gyula cáfolta.

Minden képviselő sorban szót kapott. A vita során Dušan Badinský polgármester párszor figyelmeztette Hudáková képviselő-asszonyt, hogy nem mond igazat, végül megvonta tőle a szót.

Az SMM klubja azzal a javaslattal jött elő, hogy a közgyűlés vonja vissza a költségvetés megtárgyalását, amit majd február 20-án egy rendkívüli közgyűlésen a módosító javaslatok bedolgozása után hagynának jóvá (természetesen a klub ezt a Városi Hivatalra bízná és nem akar önálló javaslattal élni – mert, ugye, akkor övéké lenne a felelőség a felmerülendő problémák esetében). Ugyanakkor töröltetni akarta a közgyűléssel a február 6-ára tervezett plénumot. Erről kérték a szavazást is (ami szerintem törvényellenes az SzNT 369/90-es törvény értelmében – társmegalkotója voltam a szlovák parlamentben- ugyanis akkor pl. az ezidei összes plénumidőpontot többségi szavazással likvidáli lehetne…).

A költségvetés megtárgyalásának visszavonását a teljes 9 tagú SMM-klub és a független Rudolf Bittner támogatta, tehát 10 szavazattal el lett fogadva. Talán ez lenne az SMM és Bittner közötti, a választások előtti feltételezett egyezség első lépése? 

Az eredmény: „áll a bál“ Szencen – nincs elfogadott kökltségvetés, továbbra is egy bizonytalan provizóriumban van a város, áll t.k. az állami és európai dotációk felvételének lehetősége. A rendes plénum február 6-án tartandó megtartásának (ami csak és egyedül a polgármester illetékessége) elnapolását csak az SMM-klub támogatta, tehát lesz plénum. Ugyanakkor az SMM-klub azonnal írásbeli kérvényt nyújtott át a polgármesternek a február 20-ai közgyűlésének összehívására. Ezt a polgármester tudomásul vette és elfogadta.

A polgárok is szót kaptak, legjobban az iskolák képviselői tiltakoztak, hiszen a 2018-ban megnyílt Kysuca-utcai alapiskola csak 2018-ban szeptemberben nyílt meg, ezért a költségvetési provizórium nem biztosítja a fenntartást. Ezt ecsetelte Karol Kvál volt polgármester is. Az SMM javaslatok támogatására senki a polgárok közül nem szólalt fel, teljes negatív kritikát kaptak.

Magam is megemlítettem, hogy ilyen még Szenc 1989 utáni történetében nem volt és jó szokássá vált az, hogy a régi városvezetés , képviselők és szakmai bizottságok javaslatát az új (választások utáni) közgyűlés elfogadta és majd később – ha kellett – módosította azt közmegegyezéses alapon. A pénzügyi bizottság októberben a költségvetési javaslat jóváhagyását javasolta, minden sarokpontját zömmel rendben találta – természetesen csak pénzügyi szempontból, mert a bizottság nem foglalkozhat politikai álláspontokkal. Mint a gyűlést levezető alelnök jeleztem, hogy mint már számtalanszor az elmúlt egytucatnyi év során, mindig van lehetőség a költségvetés évközi korrigálására.

Úgy gondolom, hogy az SMM „izmozni“ jött a mai rendkívüli közgyűlésre, nem tudatosítva azt, hogy követeléseik csak a város eladósítása révén lehetségesek (konkrétan nem nevezték meg a pluszköltségek forrásait – vegyen fel a város hitelt). 

A plénum egyetlenegy pozitív hozadéka az, hogy Dušan Badinský polgármester kinevezte Juraj Gubáni képviselőt alpolgármesternek.

Úgy látszik a farsangi „önkormányzati bál“ Szencen folytatódik (…amit a választások előtt időben jeleztem…).

                                                                                                                        Agárdy Gábor 

Önkormányzati plénum 2019. január 23-án: