Foto: Agárdy Gábor

A szenciek, lévén Szentháromság vasárnapja, megtartották az évszazadok óta hagyományos búcsút a tóparti Szentháromság kápolnában…/ag 

A szenci Szentháromság-kápolna 1718-ban épült, kb. a község utolsó házaitól 5-600 lépésnyire. A kápolnát fogadalomból nemes Bornemissza István építtette. A kuruc háborúságok nyomán Szencen is felütötte fejét a „fekete betegség“ – a pestis. A betegségnek Bornemissza István hajadon lánya is áldozatul esett és egész cselédsége is a betegségben sínylődött. Bornemissza fogadalmat tett, hogy ha megszűnik a csapás, kápolnát építtet. Mivel a kápolna a házaktól távol esett, a kápolna közelében volt egy házacska a gondozó részére, amit a régi szenciek „kolera-háznak“ is neveztek.
Kohl Medárd esztergomi segédpüspök 1912 március 2-án Szent Clementis és Blandini vértanúk és védőszentek nevére szentelte fel az 1991-ben és 2002-ben felújított kápolnát. A szenciek azonban, ragaszkodva a hagyományokhoz, a kápolna búcsúját Szentháromság Vasárnapján tartják.

 

A búcsúi szentmise képei: