Foto: Duray Rezső

A Hétfájdalmú Szűzanya éve alkalmából május 1-jén Sasvár (Šaštín) volt a magyar nemzetiségű hívek zarándoklatának helyszíne. ../dr

Sok-sok autóbusszal, személykocsival, rengetegen jöttek el az egész országból a Nagyszombati megyében, a Szenicei járásban fekvő búcsújáró helyre. Az egész napi programok az esti főpapi szentmisén a himnuszok eléneklésével értek véget. 

A zarándoklat fotói: