Foto: Duray Rezső

Kisboldogasszony ünnepe alkalmából szabadtéri szentmise volt Bacsfa-Szentantalon, amelynek főcelebránsa Márfi Gyula, veszprémi érsek volt… /dr

A szentmisét követően a falun végig szentségi körmenet, majd a templomban szentségi áldás és ereklyetisztelet volt, amelyen két autóbusszal résztvettek a szenciek és a környékbeliek is. /dr 

 

A búcsújárás képei: