A törvényadta határidő utolsó napján volt Szencen az új Önkormányzat alakuló ülése a Nosztalgia étteremben 14:00-kor.  Érthető volt tehát a polgárok fokozott érdeklődése és aránylag nagyszámú jelenléte. A beiktatás elején felhangzott az állami himnusz…/ag 

A Városi Választási Bizottság elnökének Rovenszky Istvánnak beszámolója után letette az esküt a régi-új polgármester Karol Kvál, majd a tizenkilenc képviselő is – köztük Bárdos Gyula, Galambos Rudolf és Németh Gabriella magyarul is. Az Önkormányzat gyakorlatilag 4 csoportból tevődik össze: héttagú klubja van a Szenc Az Én Városom polgári társulásnak, öt-öt tagja van az MKP-Híd klubnak (Bárdos Gyula, Bertók Miklós Galambos Rudolf, Kovács Zoltán, Németh Gabriella) és a függetlenek klubjának, valamint két taggal képviseli magát a KDH. Az eskütétel és a rövid kultúrprogram után a polgármester megnevezte az alpolgármester személyét, aki Dušan Badinský lett. Polgármesterünk megköszönte Nemecné Bakus Ilona eddigi alpolgármester munkáját, aki szimbolikusan átadta helyét az új alpolgármesternek. Ezek után megválasztották azt a helyettes képviselőt, aki jogosult összehívni az Önkormányzat ülését (ha ezt akadályoztatása miatt nem teszi meg a polgármester, ill. az alpolgármester). Megválasztották a szakbizottságok elnökeit és a polgári ügyek ügyvivőit, valamint a Senčan szerkesztőbizottságának elnökét.


Az MKP-Híd koalíciós klub tisztségviselői az új választási időszakban:
Városi Tanács: PhDr.Németh Gabriella és Ing.Kovács Zoltán
Állandó bizottsági elnökök: Ing. Bertok Miklós - pénzügyi,  Mgr. Galambos Rudolf-kultúra és iskolaügy,
Ing. Kovács Zoltán- idegenforgalom,  PhDr. Németh Gabriella- Senčan szerkesztőbizottság.

Végül meghatározták a 2015-ös esztendő  önkormányzati összejöveteleinek időpontjait, amelyek a szokás szerint mindig az adott csütörtökön leszek 9:00 - tól. Ezzel az első ülés  be is fejeződött.

Az Önkormányzat alakuló ülése Szencen: