Befejeződött a szenci Szt. Miklós templom azon szobrainak restaurálása, amelyeket nem sikerült tavaly rendbehozatni a mellékoltárokkal együtt. A költségek 2731,- EUR-t tettek ki. A restaurálást az UMAR csoport végezte el.Köszönet mindenkinek a segítségért és az adományokért! /ag/


Fotógaléria