Vicceinket ezen az oldalon archiváljuk. Jó szórakozást!

2023.2.9.

Sanya részegen dülöngélve megy haza a kocsmából és találkozik Gazsival.
- Te, Gazsi! Nem tudod, hol lakik Kerekes Sanya?
- Ne viccelődj már velem, hisz te vagy Kerekes Sanya!
- Azt én tudom,- de hol lakom? 

2023.2.8.

- Pista bácsi! Miért nem vesz soha a feleségének ajándékot?
- Fiam, a már fazékban lévő tyúkot nem szokták etetni... 

2023.2.7

Kovácsné korholja az urát:
- Esküszöm, nem tudok elmenni sehova, mert egy rongyom sincs, amit fölvehetnék. Egyszerűen szégyellem magam a barátaid előtt. Ha meglátnak, azt hiszem, szakácsnőnek néznek.
- Az nem probléma - mondja Kovács. - Ezen igazán könnyen segíthetsz! Hívd meg őket vacsorára, és azonnal belátják, hogy nem vagy szakácsnő. 

2023.2.6.

Áron bá´ bulit tart. Este tíz után csöngetnek nála a rendőrök.
- Magukat meg ki hítta?
- A szomszédok.
- Jó, akkor mönnyenek oda! 

2023.2.5.

- Képzeld, ikerlányaim vannak!
- Ez nagyszerű. Hogyan tudod megkülönböztetni őket?
- Az anyajegyek alapján. A barnának a jobb kezén, a szőkének a bal kezén van az anyajegy...

2023.2.4.

Két hívő beszélget a templomban:
- Ami igaz, az igaz - mondja az egyik lelkesen -, a mi kántorunk egészen különleges..!
- Különleges? - legyint a másik. - Az ő hangjával én is egészen jól énekelnék. 

2023.2.3.

- Na, öcsike, apád meggyógyult már?
- Félig-meddig.
- Hogyhogy félig-meddig?
- Engem már elvert, de a mamával még nem mer kikezdeni... 

2023.2.2.

A tornatanár futóversenyt rendez az iskolában. Pistike megkérdezi tőle:
- Tanár úr, igaz, hogy csak az első három kap díjat?
- Igen, Pistike.
- Akkor a többi miért fut? 

2023.2.1.

 Az ötvenedik házassági évfordulón kérdik az öreg Pista bácsitól, hogy mi a hosszú házasság titka. Azt feleli:
– Az asszony ebből az ötven évből húszat vásárlással töltött, húszat pedig telefonálással. A maradék tízet meg csak ki lehetett bírni valahogy.

2023.1.31.

A tárgyaláson az ügyész előterjeszti a vádat:
-Bűnösnek tartom a vádlottat betörés elkövetésében, hiszen megtalálták nála a betörőszerszámokat.
-Ha ez bizonyíték - védekezik a vádlott -, akkor ezen az alapon az ügyész úr házasságtöréssel is vádolhat... 

2023.1.30.

Két szőke az éjszakában:
- Szerinted jön még villamos?
- Hát persze! Különben miért hagyták volna kint a síneket éjszkára...

2023.1.29.

- Te, Pali! Ízlett a vacsora?
- Ilyen rosszat még életemben nem ettem.
- De kétszer is szedtél.
- Elsőre nem hittem el...

2023.1.28

Gyula derékig levetkőzik az anyósa előtt. Hátat fordít neki és így szól:
- Az orvos azt mondta, hogy a hátfájásra legjobb a kígyóméreg! - Köpjön, anyuka! 

2023.1.27.

Két zsidó sétál a főtéren, amikor egy kisgyerek rájuk kiált:
- Hülye zsidók, hülye zsidók!
Az egyik odmegy a gyerekhez, a kezébe nyom egy százast, megveregeti a vállát és visszamegy a másikhoz.
- Normális vagy te? Lehülyéz bennünket ez a taknyos, te meg még pénzt adsz neki?
- Éppen ez az! Ezután azt fogja hinni, hogy ha valakit lehülyéz, akkor pénzt fog majd kapni. Egyszer majdcsak jól felpofozza őt valaki! 

2023.1.26.

Hatalmas veszekedés Kovácséknál. A végén Kovács elcsigázottan mondja a feleségének:
- Mondd, miért gyötörsz engem? Én szeretlek téged!
Mire az asszony ismét felcsattan:
- Ezt nem bírom benned, mindig csak én, én, én... 

2023.1.25.

Egy borbély automata borotváló géppel várja a pácienseket.
- Hogy működik ez?" - kérdezik tőle.
- Egyszerűen! Bedugod a fejed ebbe a nyílásba és megborotvál!
- No de nem mindenkinek egyforma nagy a feje!
- Először nem is!… 

2023.1.24.

Sanya két hatalmas bőröndöt cipelve, hatalmas monoklikkal a szeme alatt megy az utcán és találkozik Gazsival.
- Te jó ég! Hát veled mi történt? - kérdi Gazsi.
- Összevesztem az asszonnyal, megvert és kidobott otthonról!
- Micsoda? Ha az én asszonyom csak hozzámérne egy ujjal is, darabokra szedném!
- Mit gondolsz, mit cipelek a bőröndökben? 

2023.1.23.

Két haver beszélget:
- A nők csodálatos teremtmények. Minden férfi megérdemel belőlük legalább kettőt.
- Elment az eszed? Ha jó, elég egy is. Ha nem, egy is sok!

 2023.1.22.

Fiú a barátnőjének:
- Milliárdos szeretnék lenni, mint az apám.
- Miért? Ő milliárdos?
- Nem, de ő is az szeretne lenni... 

2023.1.21.

A barátnőm még aludt, amikor ágyba vittem a reggelit. Nagyon csendben kellett ennem... 

2023.1.20.

Sanyát megkérdezik a kocsmában:
-Sanya! Tudod mi a közös a norvég és a szlovák parlament között?
-Tudom hát! Mind a kettő oszlóban van! 

2023.1.19.

Kropacsek afrikai útjáról megérkezik, s a barátai elárasztják kérdésekkel:
- Na, és hogy érezted magad a kannibálok között?
- Ó, azok roppant barátságos emberek! Mindjárt az első nap ott akartak tartani ebédre... 

2023.1.18.

- Doktor úr, kérem, tessék igazolni, hogy én normális vagyok. A családom ugyanis bolondnak tart.
- Miért?
- Mert szeretem a barátfülét.
- És ezért lenne bolond? Hiszen a barátfülét én is szeretem.
- Igazán? Akkor meghívom hozzánk. Nekem ugyanis van otthon harminc bőrönddel. 

2023.1.17.

Két asszony beszélget:
- Az én férjem igazán egy szerencsés ember! Tegnap kötött biztosítást baleset ellen, és már ma elgázolta egy autó.

2023.1.16.

Epstein a feleségéhez:
- Drágám, a drágább lakásról való álmod végre valóra válik!
- Igazán? Ez csodálatos!
- Igen, hétfőtől emelik a lakbért. 

2023.1.15.

A múlt század végén egy ortodox máramarosi zsidó fölutazott a fővárosba szerencsét próbálni.
Az asszony várta, hogy pénz vagy legalább levél jöjjön tőle, de hónapokig nem adott magáról életjelt. Az asszony sokat sírdogált, nem tudta, mi történhetett az urával.
- Jaj, Istenem - siránkozott egyszer a hitsorsosok előtt. - Biztos neológ lett...
- Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni - vigasztalta valaki -, lehet hogy csak belefulladt a Dunába... 

2023.1.14. 

Arisztokretének:
- Hallottad, kéhlek? Egy autó elütött egy kéménysephőt.
- Hettenetes! Máh a háztetőn sincs biztonságban az embeh! 

2023.1.13.

Sanyát két évre leszerződtette prímásnak egy amerikai jazz együttes. Két év után a falusiak a kocsmában faggatják.
- Na, milyen volt, Sanya?
- Hát, fantasztikusan jó zenészekkel játszottam együtt, de van egy dolog, amire különösen büszke vagyok!
- Mire?
- Az egész zenekarban én voltam az egyedüli fehér ember... 

2023.1.12.

Autóbaleset után az eszméletlenségből magához térő súlyos sérült kábán pihegi:
- Hol vagyok? Csak nem a mennyországban?
- Nem, drágám, hisz itt vagyok melletted - szólal meg a felesége. 

2023.1.11.

Diabetológusnál:
- Pista bácsi! Jó lenne, ha elhagyná a fehér kenyeret!
- Nem gond, doktor úr, tegnap is a buszon felejtettem. 

2023.1.10.

Történelemórán:
- Bence, meg tudnád mondani, mi következett Szent István halála után?
- A temetése... 

2023.1.9.

Feleség az 50. házassági évfordulón:
- Te Géza! Én téged sohasem foglak elhagyni!
- Tudom...kezdek beletörődni...

2023.1.8.

Dokinál:
- Van önöknél alkoholprobléma a családban?
- Nincs...jut mindenkinek! 

2023.1.7.

Zsiga meglátogatja Sanyát és látja, hogy az a fürdőszoba kulcslyukán át leselkedik.
- Te meg mit csinálsz?" - kérdi tőle.
- Pszt! Az asszony fürdik!
- Na és? Még nem láttad őt soha meztelenül?
- Meztelenül láttam, de fürdeni még nem! 

2023.1.6.

Érdekes mondat egy, a teremtésről szóló diákdolgozatból:
"Isten megteremtette az embert, aztán háziasította, de a tenyésztést már nem vállalta." 

2023.1.5

- Vigyázz, fiam! Mert ha részegen mégy haza, sok minden fordítva történik.
- Ezt hogy érti, Pistabácsi?
- Olyankor a kutya csókolgat és az asszony ugat... 

2023.1.4.

 - Olyan durva fogyókúrába kezdtem, hogy még a Miatyánkból is kihagyom a mindennapi kenyeret...

2023.1.3.

Biológiaórán:
- Szerintetek miért haltak ki a dinoszauruszok? - kérdi a tanár.
- Mert nem fértek fel Noé bárkájára. 

2023.1.2.

A kis elsősök hittanóráján magyaráz a hitoktató:
- Az egész világot, mindent, de mindent Isten teremtett.
Az egyik kisfiú jelentkezik:
- Azért nem egészen mindent, Klári néni. Rengeteg holmi Kínában készül, rá van írva. 

2023.1.1.

Január elseje, korán reggel:
- Mit csinálsz, szomszéd?
- Havat hányok.
- Úristen, te mit ittál?!