Az idei önkormányzati és megyei választások 2022. október 29-én lesznek, de azért néháhy fontos információt nem árt már most is tudni, mint pl. míg négy éve 200 most 500 aláírásának kell lennie egy független jelöltnek Szencen. Ennyi olvasható, hiteles, állandó szenci lakóhellyel rendelkező felnőtt aláírását nem könnyű megszerezni, csökkeni fog a függetlenek száma, ami nem biztos, hogy jó nekünk…

Önkormányzati és megyei választások
2022. október 29.

Határidők

2022.08.30.    Jelöltlisták leadása

2022.08.30.    A helyi és a megyei választási bizottságok létrehozása, bizottsági tagok delegálása. Az alakuló ülést 2022.09.07-ig kell megtartani. Azokban a községekben, ahol csak egy választókörzet van, ott csak a helyi választási bizottság kerül létrehozásra, ő látja majd el a szavazóköri bizottság feladatait is, tehát oda már plusz jelölés nem lesz.

2022.09.22.    A járási választási bizottságok, kerületi választási bizottságok és választókörzeti bizottságok létrehozása, tagok delegálása. Az alakuló ülést 2022.10.05-ig kell megtartani.

2022.10.27.    reggel 07.00-ig lehet a jelöltlistát visszavonni

Lista

Mindkét választásnál jelölt (képviselő, polgármester, megyeelnök) az adott községben, megyében állandó lakhellyel rendelkező személy lehet, függetlenül az állampolgárságtól. Képviselőknél a korhatár 18 év, polgármester, megyeelnök esetében pedig 25 év.

A listát legkésőbb 2022.augusztus 30.ig (beleértve ezt a napot is) kell leadni az erre a célra megbízott (meghatalmazott) személy által (splnomocnenec).

a.    Önkormányzati választásoknál elég írásos formában a helyi választási bizottság jegyzőjénél;

b.    Megyei választásoknál pedig írásban és elektronikus formában is ( pl. USB kulcson, módosítható formátumban /word, excel/ ) a megyei választási bizottság jegyzőjénél.

Szenci járásban a megbízott személyek: Neszméri Tünde és Duray Rezső

Szavazás menete

A szavazás egy nap, október 29-én lesz, mindkét esetben reggel 7-től este 8-ig. A szavazatok leadása mindkét választásokra ugyanabban a választói körzetben lesz, tehát a szavazóköri bizottságok és a szavazóhelyiségek mindkét választásra vonatkozik.

A választási dokumentumok (szavazóurna, mozgóurna, szavazólap, jegyzőkönyvek stb.) az önkormányzati és a megyei választásokra külön színnel lesznek megjelölve. A szavazás menete az eddigiekhez képest nem változott.

A választásokat követően a választókörzeti bizottság először a megyei választásokon leadott szavazatokat összesíti.

A szavazóhelyiségben (a szavazás menet, vagy a szavazatok összesítésekor) a választókörzeti bizottság tagjain, annak jegyzőén, nemzetközi szervezetek megfigyelőin, illetve a független jelölt képviselőjén kívül más személyek is jelen lehetnek, feltéve ha nem veszélyeztetik a szavazás menetét, a szavazatok összesítését. Ezek a személyek nem készíthetnek fényképeket vagy videófelvételeket, nem tekinthetnek be a szavazók listájába. A szavazás eredményének kihirdetésekor feljegyzéseket készíthetnek a szavazás eredményéről. Független jelölt képviselőjének részére a község szükség esetén köteles elkülöníteni a szavazóhelyiségben egy részt, ahol figyelemmel követheti a választások menetét, a szavazatok összesítését. A független jelölt képviselője a választókörzeti bizottság elnökénél köteles jelezni szándékát, hogy jelen akar lenni. Megbízást vagy egyéb meghatalmazást nem köteles felmutatni.

Mozgóurna: választások előtt a községházán kell igényelni a mozgóurnát, a választások napján pedig választókörzeti bizottságnál. Ezt lehet telefonon, e-mailben vagy akár személyesen is. Fontos, hogy a mozgóurna csak a saját körzetébe mehet ki.

Kampány

A hivatalos kampányidőszak a választások napja előtt 48 órával ér véget, 2022. október 26-án, szerdán 24.00 órakor (éjfélkor).

-    A képviselőjelöltek, vagy az 5000 fő alatti községek polgármesterjelöltjeinek nem szükséges transzparensszámlát létrehozni.

-    A kampányköltségekre vonatkozó kiadásokat minden jelöltnek a választásokat követő 5 éven keresztül archiválni kell, függetlenül attól, hogy volt e transzparens számla vagy sem. A minisztériumnak jogában van áll ezeket bekérni, és a jelöltnek fel kell tudni mutatni, hogy milyen költségek voltak.

Kampánynak minősül: „Politikai pártok, mozgalmak, koalíciók vagy jelöltek minden olyan választott funkció megszerzésére irányuló tevékenysége, amely népszerűsíti működésüket, céljaikat, programjukat és amiért általában valamiféle juttatás jár.”

A törvény továbbá előírja, hogy mindenki, aki a törvény alapján kampányt folytat, köteles bebiztosítani, hogy a sugárzott politikai reklám, fizetett hirdetés, választási plakátok és a kampány egyéb formái tartalmazzák a megrendelő illetve beszállító adatait (fizikai személy esetében név és lakhely szerinti község neve, jogi személy esetében cégnév, székhely és azonosítószám). Kis reklámtárgyak esetében (tollak, kulcstartók stb.) elég csak a megrendelő nevét feltüntetni, de az egységes grafikát, logót kell használni.

A Szövetség Facebook-oldala még felfutóban van, ezért szükséges népszerűsíteni.

A járási rendezvényekről a beszámolókat, fényképeket, meghívókat A Szenci Járás Magyar Közössége facebook oldalra Neszméri Tünde (neszmeritunde@gmail.com, vagy: https://www.facebook.com/neszmeri.tunde), és a www.szenc.sk webre Agárdy Gábornak (gagardy@gmail.com) kell elküldeni, amelyeket szintén szükséges megosztani, ismerősnek jelölni és másoknak is javasolni (ajánlást küldeni ismerőseinknek!).

Összeállította: Duray Rezső, a Szövetség járási titkára
tel.: 0903 407 160,       e-mail: durayrezso@gmail.com