Alább közöljük az október 29-én esedékes önkormányzati választások képviselőjelöltjeinek rövid életrajzát, akiket a Szövetség-Aliancia indít Szencen. A nevek előtt álló számok megfelelnek a szavazólapon találhatóknak. A nevek után feltüntettük a választási körzet számát… 

 Az 1. körzet képviselőjelöltjei

elso korzet nemeth g megyei szammal-resize


6. Mgr Rudolf Galambos
(1. választási körzet)

Szenci születésű, mondhatni tősgyökeres „szönci“ vagyok. Néhány évig pedagógusként tevékenykedtem, de főleg zenészi pályámról ismernek a helyiek. Több mint tíz éve országos küldöttként képviselem a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségében a pozsonyi és a szenci régiót. Néhány választási időszakban már városi képviselő voltam. Elsősorban az iskolaüggyel és a kultúrával foglalkoztam, mely közösségünk számára létfontosságú kérdés. Képviselőtársaimmal együtt mi voltunk az egyetlen olyan frakció a testületben, amely sosem ingott meg, stabil tömbként mindig kiállt a szenciek érdekeiért. Képviselőként szeretném folytatni, amit az utóbbi években elkezdtünk. Az új tervek és fejlesztések támogatására is szeretnék összpontosítani, megoldani a város parkolási rendszerét, megteremteni a feltételeket új orvosi szakrendelők kialakításához, és orvosolni a választóink visszajelzéseiből megismert további problémákat.

17. PhDr. Gabriella Németh (1. választási körzet)

Születésem óta Szencen élek, itt jártam iskolába és alapítottam családot. A szenciek jól ismernek, hiszen már több választási időszakon keresztül harcoltam jogos érdekeik védelméért. Professzionális pályám szakterülete a szociális szféra. Hosszú éveken keresztül a szenci és a bazini munkahivatalban szociális tanácsadóként, majd a megyei önkormányzat egészségügyi és szociális ügyekért felelős alelnökeként dolgoztam. A lassan végződő választási időszakban, a szenci önkormányzat mellett működő szociális bizottság elnökeként, sikerült többek között megakadályoznom, hogy megemeljék a szociális szolgáltatások árát, a nyugdíjasok ebédjeinek ára sem változott, bevezetésre kerültek az idősek megsegítését célzó élelmiszer utalványok is. Az új választási időszakban továbbra is szeretném elsősorban a rászorulókat segíteni. A szociális szolgáltatások minőségének és elérhetőségének növelése, a lakosság életminőségének javítása, a város infrastruktúrájának fejlesztése, egy élhetőbb város előfeltételeinek megteremtése az a kihívás, amelynek szeretnék az előttünk álló négy évben megfelelni.

21. Polák Zoltán (1. választási körzet)

Születésemtől fogva Szencen lakom. Tanulmányaimat az alapiskola befejezése után Pőstyénben és Pozsonyban folytattam. Ķözvetlenül az iskola elvégzése után a pozsonyi Tesla Elektroakustika cégbe léptem munkaviszonyba, később a szenci Montostrojban dolgoztam. 1991-től magánvallalkozóként antennák és műholdvevők szerelésével foglalkozom. Mivel munkám során sok háztartásban megfordulok, hallom városunk lakosainak ügyes-bajos gondjait. Megválasztásom esetén szeretnék ezeknek a gondoknak hangot adni és megoldást keresni rájuk.

25. Bc. Bence Simon (1. választási körzet)

Csapatunk legfiatalabb tagjaként ugyan még kevés politikai tapasztalattal, de annál több lendülettel és új ötletekkel készülök az elkövetkező választásokra. Kötelességemnek érzem kiállni közösségünkért, ahogyan azt megtette dédapám, Alaksza János, magyarbéli kántorként, valamint nagymamám, Simon Ildikó tanárnő, akit az elmúlt fél évszázadban megismert és megszeretett egész közösségünk. Mindketten tették a dolgukat abban a korban, amelybe születtek, a számtalan nehézség ellenére. Hiszem, hogy ez a mi feladatunk is. Jelenleg Pozsonyban végzem az egyetemet építészmérnök szakon; esténként pedig kántori szolgálatot teljesítek a szenci magyar szentmiséken. Remélem, hogy szülővárosomban egyszer majd gyermekeim is magyar iskolába, magyar szentmisékre járhatnak; annak ellenére, hogy jelenleg egy kisebb csodára lenne szükség ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Városi képviselőként közösségünk érdekeit szeretném védelmezni; a már említett oktatási intézményeinket megőrizni, kultúránkat ápolni, és biztosítani az ezekhez szükséges jogi és anyagi keretet.

27. Mgr. Gabriela Szabová (1. választási körzet)

Itt jártam iskolába, tősgyökeres szenciként itt éltem le az eddigi életemet. Válogatott kézilabdázó voltam, ezért a Testnevelési Egyetemen folytattam a tanulmányaimat, majd tornatanárként dolgoztam. 1998-ban a Szenci Járási Hivatal iskolaügyi osztályán vállaltam munkát, ahol az ifjúsági sportért és kultúráért voltam felelős. A szocális ellátás kérdései is vonzottak, ezért ezen a téren képeztem tovább magam. Jelenleg a Szociális Biztosító szenci kihelyezett hivatalát vezetem. Városunk önkormányzatának képviselőjeként a sport, kultúra és a szociális ellátás területén szerzett tapasztalataimait szeretném kamatoztatni a szenciek javára.

 

                                                                       A 2. körzet képviselőjelöltjei 

masodik korzet szamokkal_resize  


 1. Mgr. Gyula Bárdos
(2. választási körzet)

Elődeimhez hasonlóan szenci lokálpatrióta vagyok, a városban érettségiztem, majd a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem diplomát. Szerkesztő-újságíróként, majd a pozsonyi parlament képviselőjeként, frakcióvezetőjeként tevékenykedtem. Két választási cikluson át a pozsonyi megyei önkormányzatnál dolgoztam. Tíz évvel ezelőtt választottak meg a Csemadok országos elnökének, azóta irányítom e társadalmi és kulturális szevezet munkáját, amely 2016-ban elnyerte az Európai Polgár Díjat, amely a legrangosabb európai társadalmi elismerés. A városi tanács tagjakánt, illetve helyi képviselőként az ésszerű, átgondolt, a helyi sajátosságokat, hagyományokat és szokásokat figyelembe vevő elképzeléseket és városrendezési terveket támogatom. A kultúra, a művészet és a sport által kínált lehetőségeket kihasználva olyan emberi kapcsolatok kiépítését tartom meghatározónak, amelyek a város lakóinak jó közösségi együttélését biztosíthatják a következő időszakban.

6. Csuka Attila (2. választási körzet)

Születésem óta Szencen lakom. Óvodába és alapiskolába is itt jártam. Az alapiskola befejezése után sem volt kérdés, hogy tanulmányaimat a szenci gimnáziumban folytatom. Itt alapítottam családot. Három gyermek édesapja vagyok. Tisztában vagyok városunk ügyes-bajos gondjaival. Felelőtlenül nem szeretnék bármit össze-vissza ígérgetni, de biztosítani szeretnék mindenkit, hogy becsületes munkámmal és hozzáállásommal csakis a közös érdeket szeretném képviselni.

11. Ing. Gábor Klenovics (2. választási körzet)

Szenci születésű lokálpatrióta vagyok sokéves nemzetközi és európai tapasztalattal. 15 évig dolgoztam az Európai Parlamentben Brüsszelben, ahol elsősorban közlekedéspolitikával és kisebbségi ügyekkel foglalkoztam. Ettől függetlenül azonban mindig szívügyemnek tekintettem és követtem az otthoni, szenci történéseket. Az elmúlt két évben még aktívabban bekapcsolódtam a város életébe, kirándulást, anyák napi ünnepséget, lakossági fórumokat szerveztem, és február óta a Szövetség helyi szervezetének az elnöki tisztségét is betöltöm. Az általam elképzelt városban fiatal orvosok részesítik szakszerű kezelésben polgártársainkat, idősebb lakosaink nyugodt és békés öregkorra lelnek, virágba borulnak a körforgalmak, kevesebb autó van a belvárosban, megújulnak emlékműveink. Terveim között szerepel egy magyar közösségi és kulturális ház létrehozása, melyben táncházak, irodalmi estek, könyvbemutatók, istentiszteletek, előadások, koncertek váltanák egymást és bázisként szolgálnának Szenc lakosainak.

16. MUDr. Miklós Mészáros, MBA (2. választási körzet)

Mészáros Miklós vagyok, öt gyermek büszke apja. Azzal, hogy apa lettem, sokkal jobban átélem azokat a gondokat, melyekkel szembesülnek a szülők városunkban (iskolák, parkok, játszóterek stb.). Nagyon szeretem gyermekeimet, akárcsak Önök, és a lehető legtöbbet meg akarok értük tenni. Hiszem, hogy ezt megértik és támogatni fognak benne. A gyógyszeriparban vállalkozom, szenci bejegyzésű a cégem. Orvosi végzettséggel többek között Brünnben is dolgoztam a szívsebészeten. A város pénzügyi tanácsának alelnökeként ténykedtem. Több nyelven beszélek, a Webster egyetemen szereztem management diplomát. Munkám komolyan veszem, lelkiismeretesen végzem és eredményes voltam szinte mindenben, amibe belefogtam. Érdeklődési köröm és tudásom széleskörű és világot jártam. Építkezni csak szilárd alapokra lehet mind szellemileg, mind anyagilag. Ezért nem mindegy, kik képviselik majd az Önök érdekeit. Mi egy jó csapatot állítottunk fel becsületes és szorgos emberekből, hogy méltóképpen képviseljük Önt, az Ön és családja érdekeit.

18. Ing. Tibor Németh (2. választási körzet)

Németh Tibornak hívnak, tizennyolc évvel ezelőtt Somorjáról költöztem/nősültem Szencre. A Nyitrai Mezőgazdasági Főiskola tájmérnöki karán szereztem diplomát. Jelenleg állami alkalmazottként dolgozom. Szakterületem a területrendezés, a területfejlesztés és a tájtervezés, illetve az építésügy. Két gyermek édesapja vagyok. Mindkét gyermekem a szenci magyar oktatási intézményekbe (óvoda és alapiskola) járt, ezzel is kiemelve magyar nemzetiségünket, hovatartozásunkat, összetartozásunkat, amelyeknek itt Szencen többszörösen is nagy jelentőséggel kell bírniuk. Ezért tartom fontosnak az iskolaügyet és ezért vállaltam aktív feladatokat a szülői szövetség, a szülői tanács tagjaként és nem utolsó sorban a szenci városi iskolatanács tagjaként. Lassan, de biztosan, megszerettem Szenc városát, köszönhetően elsősorban magyar közösségünk családias, összetartó erejének. Az idáig megszerzett szakmai tudásomat és tapasztalataimat szeretném továbbadni, mint jövőbeli képviselő.

Választási programuk itt található:

https://www.szenc.sk/files/documents/2022/aliancia-valasztasi-program-volebny-program-2022.pdf