A Pozsony-megyei Közgyűlésbe (BSK) Szenc polgárai két képviselőt választanak. A szenci Szövetség-Aliancia PhDr. Németh Gabriellát kérte fel képviselőjelöltnek...

 reklam_október megye_6x6

A Szövetség-Aliancia kéri a szencieket, hogy áttanulmányozva választási programját szavazzanak PhDr. Németh Gabriellára, hogy legyen ismét magyar anyanyelvű megyei képviselőnk. Egyszer már bizonyított!

PhDr. Németh Gabriella rövidített, kétnyelvű választási programja

Szociális szolgáltatások – javasolni fogom:

-    A minőségi és elérhető szociális ellátás biztosítását

-    Új, családias típusú, speciális ellátást nyújtó intézmények létrehozását az autista spektrum betegségeiben, Alzheimer,Parkinson kórban vagy időskori demenciában szenvedők számára

-    Az ápolószemélyzet és az ellátószemélyzet bérének érezhető emelését

-    Korai megelőző központ létrehozását Szencen a testi és mentálisan sérült gyermekek számára

Iskolaügy – javasolni fogom:

-    Az oktatás színvonalának emelését

-    A pedagógusok és iskolai alkalmazottak bérének emelését, fakultatív juttatások bevezetését

-    Pozsony-megye Regionális Oktatási és Nevelési Stratégiájának involválását, hogy ösztönözze a duális oktatás lehetőségének bővítését, elsősorban a megyei hatáskörbe tartozó iskolákban

-    A tömegközlekedés összehangolását az iskolába és munkába igyekvők igényei szerint

Kultúra – javasolni fogom:

-    a megye tulajdonában lévő műemlékek és történelmi épületek felújítását, állagának megóvását, hogy ezek az utókornak is fennmaradjanak

-    egy, a népi kultúrára fókuszáló kulturális intézmény létrehozását szenci székhellyel

-    hogy a megye nagyobb mértékben vállaljon részt a megye területén élő nemzeti közösségek hagyományainak megőrzésében és azok továbbadásában

Közlekedés – javasolni fogom:

-    a vasúti és közúti tömegközlekedési harmonogramok összehangolását és hatékonyabb kihasználását, a járatok késésének és törlésének visszaszorítását

-    a közlekedés biztonságát elősegítő körforgalmak megépítését a Senec Gardens, a szenci posta és a Szenckirályfa és Szenc kereszteződésnél

-    a Szencet észak-dél irányban elkerülő út megépítését, a Nagyszombati út és a Boldogfai út összekötésével

-    az egyes járásokban lévő 2.és 3.osztályú utak arányos és igazságos elosztás alapján történő felújítását

-    a teljes értékű kerékpárutak megépítését és a létező kerékpárutak betagozódását a meglévő hazai és nemzetközi kerékpárutak hálózatába.

Környezetvédelem és energetikai biztonság – javasolni fogom:

-    egy energetikai program kidolgozását az energiák hatékony felhasználásnak céljából, hogy biztosítani tudjuk a megye fenntartásába tartozó intézmények energia ellátását

-    a zöld területek bővítését, az illegális szemétlerakatok likvidálását, új parkok, közterületek létrehozását és kezdeményezni fogom a járási székhelyeken a „tízezer fa kiültetése “program megvalósítását.

-    új kerékpárutak építését, amelyek összekötnék a megye történelmi emlékeit és nevezetességeit, lehetőséget adnának megyénk gyönyörű természeti kincseinek és turisztikai lehetőségeinek megismerésére