Alig öt hónappal az idén november 4-én sorra kerülő megyei választások előtt Pozsony-megye változtatott a politikai játékszabályokon. A két fő változás, hogy az eddigi 44-ről 50 főre növelték a megyei képviselet számát, illetve átrajzolták a választási körzeteket is…

Pozsony megye területén, főleg a fővárosban, illetve a szenci járásban összesen mintegy 30 ezer magyar él. Nem mindegy tehát, hogy az elfogadott módosítások hogyan érintik az itt élő magyarságot, és mennyiben változtatják meg a megyei magyar képviselet esélyeit. Németh Gabriella személyében az MKP-nak jelenleg megyefőnök-helyettese van, a képviselő testületben pedig hárman, a szenci járásból  (Németh Gabriella, Pomichal István, Gujber László), Pozsonyból egy személy (a vereknyei Schwartz Zsuzsanna) képviseli az MKP-t.

 A témáról Bárdos Gyulát, a Magyar Közösség Pártja kerületi elnökét kérdeztük, (kinek engedélyével közöljük Király Zsolt interjúját – szerk).

 1. Mit jelentenek az elfogadott változások magyar szempontból a megyei képviselet számára?

 Le kell szögezni, hogy magyar szempontból talán Pozsony megyében van a legnehezebb helyzetben a szlovákiai magyarság, hiszen a megye összlakosságához képest alig négy százalék az itteni magyarság aránya.

 A megyében jelenleg több mint 680 ezer állampolgár él, ebből 27-30 ezerre tehető a magyarok aránya. Mindez nagyon nehéz helyzetbe állítja a helyi magyarságot. Ha nem koalícióban indulunk, a magyar képviselet esélyei nagymértékben csökkennek. Ugyanakkor a koalíció előnye, hogy az egy mandátumos választási körzetekben a koalíciós pártok nem indíthatnak saját jelöltet.

 Az MKP szeretne az eddigieknél több megyei képviselőjelöltet indítani, mint tette négy évvel ezelőtt. Konkrét nevekről és választási körzetekről tekintettel arra, hogy még zajlanak a koalíciós egyeztetések, nem beszélnék.

 2. Mennyiben érintik a változások a szenci és a pozsonyi magyarságot?

 A megyei képviselet számának növelése a lakossági nyilvántartás legfrissebb adataiból indul ki. Az 50 fős képviselőtestület tekintetében az eddigi 44 helyett kompromisszumos megoldás született, a megválasztott képviselők most először kapnak öt évre mandátumot.

 A 6 plusz főből 3 Pozsonyt, 3 pedig a környező járásokat (Bazin, Szenc és Malacka) illeti. A jelenlévő 37 képviselőből 31-en megszavazták a javaslatot. A fővárosban Pozsonyligetfalu, Károlyfalu és Dévényújfalu körzete, valamint Rózsavölgy kapott egy plusz helyet. A javaslatot mind a négy MKP-s megyei képviselő és koalíciós partnereink is megszavazták.

 3. Növekedtek vagy csökkentek az esélyek a megyei képviselet szempontjából a most elfogadott változtatásokkal?

 Egyezség született a tekintetben is, hogy több egy mandátumos körzet jön létre, Pozsonyban többek között Vereknyén, ahonnak az MKP-nak Schwartz Zsuzsa személyében jelenleg is van megyei képviselője. A magyarok által lakott Pozsonypüspökiben szintén maradt a két mandátum.

 Ami az esélyeket illeti, én magam optimista vagyok, de tény, hogy nehezebb helyzetben leszünk, mint voltunk négy évvel ezelőtt. Ráadásul, mint említettem, most első ízben kapnak öt éves mandátumot a képviselők, és ez az utolsó év, hogy külön tartják a megyei és az önkormányzati választásokat. Nem titok, az eddigi rendszer számunkra jobban kedvezett. Az idei novemberi eredmény nagyban függ a magyarok választási részvételétől.

 4. Mennyire értett egyet az MKP megyei képviselete és vezetése a javaslatokkal? Milyen álláspontot képviseltek?

 A szenci járásban igyekeztünk úgy befolyásolni a választási körzetek újbóli kialakítását, hogy az onnan származó magyar képviselet esélyei, ha csak lehet, megmaradjanak. A végeredményt megszavaztuk, így az vállalható. Meglátjuk, hogy a választások milyen valós eredményt hoznak.

Király Zsolt
forrás: http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/06/27/pozsony-megye-valtozo-jatekszabalyok-stabil-magyar-kepviselet