Szerkesztőségünk ezt a levelet kapta közlésre:
 „…az egyetlen  „szlovákiai magyar napilap“ - az Új Szó, ma, június 7-én megjelent számának 15. oldalán olvasom, hogy „…az egyes hirdetések nyelvtani és tartalmi helyességéért nem vállalunk felelősséget!”…


Kérdem én: akkor ki a felelős azért, hogy az utolsó oldalon a Lidl hirdetése a többi reklámtól eltérően csak szlovákul van? Ez kérem, több szempontból is a magyarok és Önök megcsúfolása, kinevetése, mert hajlandók egy magyar napilapban egész oldalt lehozni csak szlovákul. Senki sem tudja a szerkesztőségben annak a 4-5 terméknek a szlovák megnevezését magyarra lefordítani? 

Ha tényleg nem akad erre a szerkesztőségben egy magyar tollú személy, akkor szívesen átvállalom ezt a munkát, ha a nyomtatás előtt egy nappal átküldik nekem az adott reklámszöveget.

„…2.7.1.    Objednávateľ je povinný dodať Duel - Press všetky potrebné reklamné a grafické podklady potrebné pre poskytnutie reklamy (ďalej len „Podklady“) pre Objednávateľa, v kvalite a v rozsahu požadovanom Duel - Press v lehote uvedenej v  Zmluve, ...“

A gazdasági osztály részére, ha kell, lefordíthatom azt is, hogy mit jelent  " ... v kvalite a v rozsahu požadovanom Duel - Press ...".

Felháborodásom ecsetelését tovább már inkább nem is folytatom. Aztán meg fizessek is érte…!

Tisztelettel:

Duray Rezső Szencről, a még több évtizedes előfizetőjük.