Már több hónapja -  néhanapján  főleg esténként -  Szenc város területén érezni  lehet, hogy   büdös van.  Ez legjobban érezhető a város északi és keleti részeiben. Az északkeleti csücsökben lakom, tehát gyakori az a tapasztalat, hogy valami nincs rendben a szenci levegővel...

Volt már erről többször is szó, mindenféle városi tanácskozáson, önkormányzati ülésen, stb. Személyesen konzultáltam erről a polgármesterrel is, amíg városi képviselő voltam.

Nos, a szakemberek véleménye az, hogy (egyelőre) csak két légszennyezőforrás jöhet számításba: az egyik a hulladéklerakó, a másik pedig a biogáz-fejlesztő állomás, mindkettő a város északi részén, az autópályán túl található.

Magam is tettem pár „felfedező“ utat: mikor büdös volt, felmentem a Szentmárton felé vezető úton és nagyokat szippantgattam. A szeméttelep nem bűzlött. Az égő szemétnek van egy átható, kesernyés, csípős  szaga, amit nem lehet mással összetéveszteni. Tehát (egyelőre) gyanús maradt  a biogáz-fejlesztő állomás.

Érdeklődésemre megtudtam, hogy egy magáncég  a biogázt itt áramfejlesztésre használja, amit visszatáplálnak az elektromos hálózatba. Amikor azonban a keletkezett biogáz valamilyen szakmai okok miatt nem felel meg a felhasználási követelményeknek, a felgyülemlett gázt kiengedik a tartályokból – és hát hova – a levegőbe! Aki már szagolt erjerdő biohulladékot, amikor kinyitják a tartályokat és újratöltik vagy tisztítják azokat, az tudja, hogy miről beszélek.

A bűz (mert ezt máshogy nem lehet kategorizálni) forrása hivatalosan a mai napig nincs felderítve. Van azonban városunkban egy szűk csapat, melynek tagjai mindenhez értenek, ebben az esetben „luftspecialisták“...

De ne siessük el a dolgokat, menjünk vissza 2016 május 18-ára, a városi kerekasztal tanácskozására.  Mint volt képviselő, aki jóváhagyta és megszavazta azt az Önkormányzati döntést, hogy egyelőre legyen STOP a hulladéktároló kibővítésének, ott kértem és ajánlottam, hogy  nem ártana olyan döntéseket hozni, amivel megakadályozható lenne Bazin városa szemetének Szencre hordása. Volna Bazinnak szeméttelepe, de a polgári aktivisták, élükön Zuzana Čaputovával, megakadályozták a szencitől modernebb hulladéktároló felépítését  Bazinban (az okokat most ne firtassuk, ez a baziniak gondja). Az azonban már a szenciek gondja, hogy ahelyett, hogy Bazin megoldaná a hulladéktárolását – hiszen járási központról van szó – egy ügyes „üzleti manőverrel“ Szencre szállíttatja szemetét – ami szerintem nem „kóser“. Megemlítettem, hogy az amerikaiak Zuzana Čaputovának teljesítményéért komoly környezetvédelmi kitüntetést adtak, sők – köztársasági elnökünk még erre is rákontrázott – ő is adott egy kitüntetést a harcos hölgynek.

Nekem a hölggyel semmi bajom, személyesen nem ismerem, sohasem találkoztunk.  Saját érdekében talán jól járt el. Azonban azzal már bajom van, hogy akár az amerikaiak, akár a köztársasági elnök sem néz utána a dolgoknak: egy város más város kárára tünteti  el szemetét, annak minden negatív (környezetvédelmi és főleg egészségügyi) következményével a szemétbefogadó várost illetően (bővebben itt: http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2016/Tavaszi-varosi-kerekasztal.alej).

A felszólalásomról – mint az egész rendezvényről hangfelvételt is készíttetett a kerekasztal szervezője – tehát mindent le lehet ellenőrizni, ami ott elhangzott.

Ezek után valamikor júniusban megjelent az „OZ Moje mesto“ időszakos 6. kiadványa JanaTuranská városi képviselő-asszony dörgedelmes bevezető szövegével, amelyben  az egyik cikkben „Pezinské smeti v Senci – môže za to Zuzana Čaputová?“ címen  (Bazini szemét Szencen – erről Čaputová tehet?) – szerzői aláírás nélkül jelent meg egy cikk, amely hazugságokat, csúsztatásokat és féligazságokat hozott le. Személyem is egyenes céltáblává vált,  mivel állítólag azt mondtam (ezt a szerző idézőjelek között hozta): ...„Čaputová asszony tehet arról, hogy a bazini szemét Szencen végzi“...

 letak_oz_moje_mesto

 Nos, a hangfelvétel nem ezt bizonyítja – ez el sem hangzott – még az utalás sem! Sokáig haboztam, hogy a pogári társulást bíróságra adom hitelrontás meg becsületsértés miatt, néhány ismerősöm helyeselte (mert tettek már pár följelentést a társulásra) de aztán néhány szenci magyar képviselő és más véleményformáló szenciek  lebeszéltek erről:  csakis a nagyon furcsa viselkedésű „OZ Moje mesto“ szekerét tolnám egy per folyamán – ingyenreklám formájában. A perről végül  észszerű  javaslatuk alapján  letettem.

Azonban szeptember 30-án délután 15 óra körül megjelent a facebookon egy komment:

https://www.facebook.com/search/top/?q=Sen%C4%8Dania%20vs.%20z%C3%A1pach%20v%20meste&init=mag_glass&tas=search_preload&search_first_focus=


 ahol Jana Turanská képviselő-asszony a terjedő bűzzel kapcsolatban megjegyzi: 

...„Az pedig tragédia, hogy a hulladéklerakaton egy volt városi képviselő keresett a legtöbbet!!!!! Ugye, Agárdy úr! Az én hozzáállásom homlokegyenes és nem alibista, mint a legtöbb volt képviselőé. A mostaniakat sem kivéve, kivételt képeznek az én „OZ Moje mesto“  polgári egyesületem képviselői...“

 A biztonság kedvéért posztolom az fb-s bejegyzést, ha a link nem nyílna ki:

obvinenie%20turanskej%20na%20fb

 Ha két-háromszáz évvel ezelőtt élek, ez akkor vért kívánt volna  – illetve máglyahalált kapott volna a boszorkány.

De mivel a huszonegyedik század elején vagyunk, nem tehetek mást – elkerülendő  egy zakkant némber zaklatását -  meg kell állapítanom: nagyban zajlik a polgármesteri- és képviselői helyekért  való piszkos harc és választási kampány!

Itt most merőben egy új helyzet állt elő. Már nincs szlovák-magyar őshonos, ill. régi szenciek és szlovákok közti ellentét és érdekütköztetés, hanem az új  „gyüttmöntek“ és az ős- vagy már régi szenci  lakosok közötti konfrontáció. Itt vannak pl. a mi szlovák kolonistáink és más, már régen betelepült szlovák és más ajkú lakosaink (Fendek, Príbelský, Kompán, Podolský, Bittner, Babiak  és más  családok, stb...), akikkel soha semmi baj nem volt. Jelen voltak a képviselő-testületben is és mindig meg lehetett  velük egyezni a jó cél érdekében. Ettől  az együttműködéstől lett Szenc szebb, jobb és élhetőbb – a bűzt persze kivéve.

Ami most zajlik, az egy  hatalomátvételi kisérlet másik lépcsőjének az előkészítése, amelyben csak „gyüttmönt“ lehet majd polgármester és városi képviselő. Ezért van olyan bányabéka-színvonala az Önkormányzat üléseinek – tizenhat évig voltam képviselő, de csak ámulok és bámulok! Ilyen visszataszító kulturálatlanságot soha nem hallottam és nem láttam azelőtt. Megköszönöm a Jóistennek, hogy már nem ülök ott. Érdemes a www.zastupitelstvo.sk  honlapon kikeresni és  visszanézni a szeptemberi  plénumot – csak erős idegzetűeknek ajánlom.   Ha pedig egy  ilyen színvonalú társaság  akar itt „Senčan“ lenni, attól a Jóisten mentsen meg bennünket!  

Meggyőződésem,  hogy az „OZ Moje mesto“ társulás tagjainak zöme tisztességes és  rendes ember és jót akar Szenc városának – persze ki-ki a maga módján. Elvárom azonban, hogy tartsanak rendet az egyesületükben, mert az így hiteltelenné, szószátyárrá,  hazudozóvá és sértegetővé  válik egy-két pipás és valószínűleg  meggyengült egészségű hangadójuk miatt.

Mérlegelvén a helyzetet  nem adok egy perrel reklámfelületet az „OZ Moje mesto“ csapatának. Főideológusaik pedig – most  szigorúan a saját véleményemet mondom el, mert erre jogom van a véleményszabadság tisztességes kinyilvánítása érdekében - talán nem egészen egészségesek.  Van a társulásban    néhány,  talán beteg, hazudozó, neurohisztérikus egyéniség, akik reménytelenül keresik  önmegvalósításukat. Akiket nem támadni meg cáfolni, hanem megsajnálni  meg szánni kell. Na meg hogy némelyiken segítsünk is, meg kell kérni hozzátartozóit, hogy vigyék orvoshoz. Mert ha tudná, mit csinál, akkor már kezeltetné magát.

 De nem tudja! Sajnos, maradt szemétnek a szemétben...

 

Agárdy Gábor 

 

U.I.: „…ako do hory voláš, tak sa z hory ozýva…“