A Szövetség – Aliancia országos vezetése egy közösségünket is érintő petíciós kezdeményezést indít…

A petíció szövege: 

„Mi, a városok és falvak lakosai, felszólítjuk a Szlovák Köztársaság kormányát, hogy:
- vezessen be energiaárstopot az önkormányzatok védelmére,
- pénzügyi elvonásokkal ne lehetetlenítse el az önkormányzatok szolgáltatásait. A fentiek elkerülhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a polgárok számára nyújtott szolgáltatásokat az önkormányzatok a jövőben is biztosítani tudják. Az áremelkedések végső kárvallottjai a városok és falvak lakói, az energiaárak elszabadulása és a források megvágása együttesen veszélyeztetik az óvodai és iskolai nevelést és oktatást, a szociális ellátást, a közbiztonságot, a tömegközlekedést és a kulturális életet”.

A petíciós ív formanyomtatványa itt is letölthető, ill. megtalálható a következő linken is: 
https://www.szovetseg.sk//files/Peticios_iv_onkormanyzatok.pdf

A gyűjtés jó alkalom lesz a megyei és önkormányzati választások kampányának a felpörgetésére is.
Minél nagyobb számban gyűjtsünk aláírásokat, hiszen ez most tényleg rólunk, közeli régiónkról szól. 
Az ívet nyomtatott betűkkel a személyi igazolvány alapján kell kitölteni! A petíciós ívek gyűjtésével, összesítésével a Szenci járásban Duray Rezső lett megbízva. Bármilyen észrevétel ezzel kapcsolatban, bátran keressék a 0903/407160 mobilszámon. Az íveket legjobb személyesen eljuttatni Duray Rezsőhöz, aki összegzi Szencet és környékét. Akinek nincs módjában személyesen átadni a petíciós íveket, postán kérik beküldeni a követlező címre:
Szövetség-Aliancia, Čajakova 8, 811 05 Bratislava

Május 28-án kínálkozik egy különleges alkalom a petíciós ívek összegyűjtésére:
Szencen, a Fehér Egér büfével szemben főzőverseny lesz, ahol főzni fog a Szövetség-Aliancia csapata is. Ki kell jönni kóstolóra és hozni az aláírt íveket – ilyen egyszerű! Vagy pedig ott is alá lehet írni,  személyazonossági bizonyítvány (ún. „obcsanszkí) kell. :-)