Mészáros László (nyugalmazott szenci pedagógus) kérte meg szerkesztőségünket az alábbi cikk közlésére. Szencről és környékéről van szó, ezért teret adunk a szemléletnek. Egy könyv megjelenése máris gondolkodásra ad okot és ez így van rendjén. Mivel a leírtaknak rövid időn belül lehetetlen alaposan utánanézni,  szerkesztőségünk némely állítást csak kétkedő és kíváncsi fenntartással kezelhet, mert a leírtak egy részét sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudjuk…

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

                                                  Elferdített történelem - szép csomagolásban

Kezembe került Szenc - A síkságtól a dombtetőig - Regionális nevelés - I. részének történelemkönyve, amelyből tudomásom szerint gyermekeink fognak tanulni. A gyanúm az, hogy ebből a publikációból gyermekeink és unokáink nem a valós történelmünket fogják majd megismerni, hanem az elferdítettet, a politikai elvárásoknak megfelelőt.

Állításomra csupán néhány példát hozok fel:

 5. oldal: Miről fogunk tanulni? Szlovákia sok, különböző régióval rendelkező ország stb., majd a  szöveg alatt a szenci járás települései és vízrajza látható.

Hiányolom Szlovákia bemutatását: Szlovákia 1920-tól Csehszlovákia része volt, majd a két állam különválása után 1991-től lett önálló állammá. Az sem lett volna bűn, ha megemlítjük a tisoi Szlovákiát és azt, hogy kik voltak itt az őslakosok, ill. Szlovákia mai területe évszázadokon át Magyarországhoz tartozott.

Ami pedig a települési- és vízrajzot illeti, hiányolom, hogy minden község neve csak szlovákul van feltüntetve, ami azt sugallja, hogy a történelem folyamán ez mindig is így volt és ezek voltak az ősi nevek. Ez nem igaz, mert azok egy bizonyos Okáli nevű úr és csapata kiagyalásának a szüleményei.

 7.oldal: Szenc környékére mindig is költöztek emberek különféle megfontolásból, és ez így van manapság is, amikor az egész ország területéről érkeznek az újabb betelepülők.

Ez semmitmondás és mindenki úgy értelmezheti ahogy akarja. Továbbá azt sugallja, hogy ez a természetes. Nem az! Mert a mai Szlovákia területére politikai okokból már évszázadokkal ezelőtt is  betelepítettek szlávokat és németeket. Ezt tette felsőbb utasításra a magyarok bábkirálya I. István is, majd a II. világháborút követően Csehszlovákia, amely a magyarok tízezreit telepítette át Magyarországra az ún.lakosságcsere kapcsán.

13.oldal:  Régiónk történelmi etnikumai. A mai szlovákok elődei az V. és a VI. század fordulóján érkeztek ide.

Kérdésem, hol voltak addig. Mert ezen a területen jóval az V. és VI. század előtt is éltek már népek,  akik még a római birodalommal is évtizedekig hadakoztak és védték a hazájukat. Ezeket a népeket is illene megnevezni és egy kis jóindulattal esetleg őslakosoknak is mondani. Továbbá hiányolom, hogy meg sem említik a könyvben a tót etnikumot. Ami pedig a magyarokat illeti, tizenkét sorral lejjebb ezt olvasom:

A honfoglaló magyarok Kárpát-medencébe való érkezése után, a IX. - X. század fordulóján, egyre kevesebb szláv maradt ezen a területen, főleg a magyar törzsek letelepedését követően.

Ez is a régi, idejétmúlt finnugor szöveg.  Mert a legújabb kutatások szerint a magyarok részéről nem volt itt egyetlen honfoglalás sem, csupán hazatérés, illetve honvisszavétel. És ez nagy különbség, tisztelt olvasó! Ez ugyanis érthetővé teszi számunkra, hogy kik is lehettek itt a valódi őslakosok.

De hogy is volt ez a valóságban?

Antik szerzők sora tanúskodik a Kárpát-medence magyar-hun-szkíta népeinek őshososágáról. Hérodotos (i.e. 440/1989, 266), Xenophón (i. e. 371 után 1897, 14) és Josephus Flavius (i. sz. 93-94 / 1821, 20) aki arról ír, hogy a Scytha-magyarok egy része Krisztus urunk születése előtt sokkal hamarabb  már a Duna mellett megtelepedett Jász és Baranyás név alatt. A IV. században Bal-ember vezér alatt a Honnosok, a VI.században az avarok, végül a IX. században a Honiguroszok.

 14.oldal:   A szenci  járás nemzetiségi öszetétele

Megbotránkoztató kimutatás, hogy a szerzők  csak a legújabb,  a 2011-es adatokat közlik, ahol már bizonyítottan a szlovákság van többégben.

28.oldal:  Vekerzug - kultúra

A szkíták az iráni népek csoportjába tartozó ókori lovas nomád nép volt. Hérodotos leírása alapján a Duna, Fekete-tenger és a Kaukázus határolta területen éltek.

A római zsidó Josefhus Flavius (i. sz. 37.) a Zsidók ősisége c. munkájában azt írja, hogy őseink a Szkíták – akik bizonyíthatóan azonosak a magyarokkal – őshonosak a Kárpát-medencében, vagyis szkíta eleink voltak Európa őslakói. Diniysius Perigetes (i. e.  III. sz.), Hecataeus (i. e. 560 körül) és más ókori szerzők több mint ötven szkíta-magyar nép emlékét őrzik. Ezek a Pannonok, Székelyek (a királyi szkíták utódai), Pelasg-palócok, Szikamber-frankok, Kunok, Budák, Hunok, Avarok, Matyók, Barkók, Úrmének, Mirgéták, Szabirok, Karpok, Kelta-gallok, Parthusok, Alánok, Amazonok, Géták, Massagéták, Dákok, Eftaliták, Varhoniták, stb. Nevük megtalálható a Magyar királyság egykori hely- és városneveiben, és az országnévben is.

 42 és 43.oldal:  Tudjátok?

Ebben azt olvasom,hogy a hunok heterogén törzsszövetséget alkottak, melyben helyük volt az ázsiai és germán törzseknek. Ezek szerint Atilla germán ill. orosz volt?  Megáll az ész....

46.oldal:  Az avarok nem alkottak egységes etnikumot, egy részük török törzsekhez tartozott, egy részük bolgárokhoz, más részük mongol jellegű volt. Általánosságban hozzájuk csapódtak szláv törzsek is.

Pár sorral feljebb utaltam arra, hogy az avarok magyari népek voltak. Mivel  a szerzők ezt figyelmen kívül hagyták, előfordulhat, hogy napjainkban a Pozsony mellett feltárt 450 avar sírt esetleg szlávnak minősítik majd.

Elhiszem, hogy nehéz történelem könyvet írni, főleg, ha valótlant kell valóságosnak feltüntetni. Ez volt a helyzet évszázadokon át, sulykolva belénk a nem létező Finn-ugor elméletet és megalázva az itt élő őshonos népeket. Napjainkban ideje lenne már a valóságos történelmet megírni a legújabb kutatások figyelembe vételével. 

Mészáros László