Napjainkban – pár hónappal az önkormányzati választások előtt – ismét erősödnek azon hangok, amelyek a szenci szeméttelep bezárását követelik. Az aktivisták, akik a múltban is időről időre előhozakodtak a témával, egyre hangosabbak...

Nemrégiben aláírásgyűjtésbe is kezdtek, amelyben az iránt érdeklődnek, hogy akarunk-e szeméttelepet városunkban? Ugyanakkor aláírásokat gyűjtenek referendum kihirdetésére is az őszi önkormányzati választásokkal egyidőben. Mi van ezen kezdeményezés mögött és mi az érem másik oldala?

Szeretném hangsúlyozni, hogy a témának nem vagyok a szakértője, de mivel érdekel városunk egészségesebb és tisztább jövője, vettem a fáradságot és kikértem a szakértők véleményét, akik napi szinten foglalkoznak ezzel a problémakörrel. Beszélgetésünk alapján szeretném összegezni, amit megtudtam és amiről úgy gondolom, hogy a lakosok objektív tájékoztatásához hozzátartozik. Ugyancsak szeretném aláhúzni, hogy sem én, sem a Szövetség – Aliancia párt képviselőjelöltjei nem támogatjuk a szeméttelep esztelen és végeláthatatlan bővítését városunkban. Ugyanakkor érdekeltek vagyunk egy széleskörű vitában és hosszútávú megoldások keresésében populista megnyilvánulások helyett és elfogadható alternatívak felkínálása nélkül.

De lássuk akkor a részleteket.

Ha városunk bármelyik lakójától, vagy bármely más város lakójától megkérdezzük, hogy szeretne-e a környezetében szemétlerakatot, akkor a válasz minden egyes esetben NEM lesz. De korrekt a kérdést ily módon feltenni? Mert ha ugyanazon kérdés mellé plusz információkkal szolgálunk, ami a válaszadást is objektívebbé teszi, akkor a válasz más lehet. A mi esetünkben tehát helyesebb lenne a kérdést a következőképpen feltenni: Szeretne-e a környezetében szemétlerakatot abban a tudatban, hogy ha a jelenlegi bezárásra kerül, akkor a kétheti rendszerességű szemételvitelélnél a jelenlegi körülbelül 80 eurós szemétdíj helyett esetleg 180 eurós éves számlát kap majd a várostól? Egy ily módon feltett kérdés esetében már valószínűleg a válasz sem lesz annyira egyértelmű és a válaszadók többsége elgondolkodna és esetleg alternatív megoldásokat keresne.

És akkor lássuk a jelenlegi helyzetet városunkban.

A szenci szemétlerakat magántulajdonban van és a városnak az üzemeltetésébe nem sok beleszólása van és nem is képes bezár(at)ni azt. A szeméttelep bővítését a Szlovák Környezetvédelmi Hivatal (Slovenská inšpekcia životného prostredia) hagyja jóvá és a város csak egyike a résztvevőknek. A szeméttelep bővítése mintegy 66 000 m3-el már jóvá van hagyva, de ez a kapacitás csak mintegy 3-4 évre elegendő. Tehát ahelyett, hogy aláírásokat gyűjtenénk a lerakat bővítése vagy bezárása ellen, inkább társadalmi vitát kellene folytatnunk arról, mit teszünk 4 év múlva, hova fogjuk a szemetet elszállítani és milyen áron.

Mivel a bővítést már az illetékes szerv jóváhagyta, ilyen akciókkal csak azt érhetjük el, hogy Szenc városa egy távolabbi lerakatra fogja hordani a szemetét, miközben a környező falvak továbbra is a szenci szemétlerakatot fogják használni. Érdemes megemlíteni azt is, hogy az AVE cég, amely a lerakatot üzemelteti évente több mint 300 ezer eurót fizet a városi költségvetésbe, amelytől a bezárás esetén a város elesne. Ez lenne a nyerő megoldás városunknak? Valószinűleg nem!

Fontos szempont az is, hogy szemetünk nagy részét már jelenleg is távolabbi helyekre szállítják, ahol újrahasznosítják, és a mártoni erdő melletti lerakatra csak a vegyes szemét kerül, amit a fekete konténerekbe gyűjtünk, illetve az egyéb (nagy térfogatú) szemét, amit a gyűjtőudvarra viszünk.

És itt fölmerül egy következő kérdés. Mennyire állja meg a helyét környezetvédelmi szempontból, hogy az általunk kitermelt szemetet távolabbi szeméttelepekre visszük és az utazás során a teherautók mintegy 100 kilométert autóznak? Ezalatt fosszilis energiát használnak, szennyezik a környezetet és az ökológiai lábnyomuk sokkal nagyobb, mintha a 3 kilométerre lévő szenci lerakaton ürítenék ki a tartalmukat. Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy míg jelenleg egy kilométer megtett út után 1,56 euró költséget fizet a város, a jövő évben, tekintettel a megnövekedett üzemanyagárakra és inflációra, ez az összeg már jóval 2 euró fölött lesz kilométerenként.

skladka_odpadu_6x4 

És akkor még meg sem említettük a szolidaritás kérdését azon falvak lakosaival, ahová a mi általunk kitermelt szemetet szállítjuk. Pedig ugyanúgy, ahogy mi néhány évvel ezelőtt tiltakoztunk az ellen, hogy a szenci szemétlerakatra hordják a Bazinban kitermelt szemetet, bármikor az érintett falvak lakosai is dönthetnek úgy – és joggal – hogy nem kérnek a mi szemetünkből. Mit teszünk majd akkor? Nem fogunk többé szemetet termelni? Elvégre, ahogy a szakemberek mondják „a legjobb szemét az, ami nem is keletkezik “. De ez sajnos egyelőre utópia.

Természetesen a dolog nem ilyen egyszerű és részletes elemzést kívánna az egészségügyi, ökológiai, emberi és gazdasági aspektusa is. Ugyanígy rengeteg megoldási lehetőség és külföldről vett jó példa kínálkozik. Nem kell feltalálnunk a kereket, hogy követendő megoldást találjunk. Csak el kell kezdenünk együtt gondolkodni és megtalálni a számunkra legmegfelelőbb megoldást. Mi, a Szövetség szenci szervezetében ezt tartjuk a helyes útnak.

Mielőtt tehát bedőlünk az öko-aktivisták szépen csengő, de gyakran hamis dallaminak, gondolkozzunk el ezeken a dolgokon és közösen keressünk olyan megoldásokat, amelyek városunk és a lakosság számára nemcsak elfogadhatóak, hanem hasznosak is, például a fenntartható hulladékgazdálkodás és a lehető legalacsonyabb költségek szempontjából.

Klenovics Gábor
(városi és megyei képviselőjelölt)