A húsz évvel ezelőtt újonnan alakult társadalmi szervezetből megbecsült Társulás lett. A Szenc- és Vidéke Társulás elnökével Duray Rezsővel készített beszélgetést Neszméri Tünde…

A 2021-es év rendhagyó volt, a jubiláló szervezetek közül többen nem tudták megtartani ünnepi üléseiket, vagy ünnepi programjaikat, hiszen csak néhány hónap volt olyan szabad, amikor rendezvényeket lehetett szervezni. A Szenc és Vidéke Társulás így szintén nem tartott ünnepélyt, a rá bízott fontos feladatokat azonban a szervezet tagjai elvégezték. A Társulás elnök, Duray Rezső nyilatkozott az elmúlt húsz év tevékenységéről.

Milyen célkitűzésekkel alakult meg a Szenc és Vidéke Társulás?

A megalakulást egy hosszabb előkészítési folyamat előzte meg. Elsősorban magyarországi ösztönzésre Felvidék szerte alakultak a régiókban az oktatási intézményeket támogató szervezetek, mivel pályázni csak társulásokon, egyesületeken keresztül tudtunk. Annak érdekében, hogy ne minden intézmény külön pályázatot adjon be, ezek a régiós célalapok fogták össze a kezdeményezést, ők adták be a felmért igények alapján a pályázatot, amelyek alapján aztán a programok megvalósultak, illetve megvettük a szükséges eszközöket, végrehajtottuk a befektetéseket, fejlesztéseket. Akkoriban ezekből a forrásokból többek között módszertani segédeszközöket vásároltunk a magyar tanítási nyelvű intézmények számára, ami nagy segítség volt.

duray rezső 6x4 

                                    A Szenc- és Vidéke Társulás elnöke – immár 20 éve – Duray Rezső 

Hosszabb előkészítési folyamatról szólt, mit értsünk ez alatt?

Már az 1990-es évek közepén működött a Szenc és Vidéke Alapítvány, amely a Rákóczi Szövetség által kezdeményezett Város és Vidéke Célalap hálózat kezdeményezéseként jött létre, amely pályázatokat hirdetett, támogatásokat osztott, hogy ezáltal is elősegítse a magyar kultúra és oktatás ügyét. A szándéknyilatkozatot 1994. március 21-én Görföl Jenő, a Csemadok járási szervezete, Kovács Péter, a Pedagógus szövetség járási szervezete, Szilinszký Ferenc, Éberhard község önkormányzata, Vojtek László, a Csemadok és az Együttélés szenci szervezete és jómagam az MKDM járási szervezete nevében írtuk alá. Mi alkottuk az előkészítő bizottságot. Az 1994. június 3-án Szencen megtartott alakuló ülésen részt vett Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke, aki bevezetőjében vázolta az alapítvány működésének feltételeit. Miután jelentősen megváltozott az alapítványokról szóló törvény, létrehoztunk egy társulást, amelyet a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma 2001. március 8-án jegyzett be Szenc és Vidéke Társulás néven. Az első közgyűlés 2001. június 24-én volt Szencen, amelyre 39 személyt hívott meg az előkészítő bizottság. A jelenlevő 26 személy megválasztotta a munkabizottságot és az ellenőrző bizottságot. A munkabizottság tagjai közül engem választottak elnöknek, Fekete Mártát alelnöknek-titkárnak, Polák Margitot alelnöknek és Metzner Valériát gazdasági felelősnek.

A szervezet 2001-ben került bejegyzésre, milyen prioritásokat fogalmaztak meg?

A Társulás az anyanyelvű oktatás támogatását, népszerűsítését tűzte ki célul, de a kulturális és szakrális értékeink megtartása, kiadványok kiadása is a feladataink között szerepel. Annak érdekében, hogy a magunk által megfogalmazott feladatokat meg tudjuk valósítani a pályázatokon kívül bejelentkeztünk a jövedelemadó 1 százalékának gyűjtésére is, később ezt megemelték 2 százalékra. Erre 2002. január 1-jétől volt lehetőség, akkor lépett életbe a törvény. Az elsők között intéztük el a közjegyzői kamaránál, hogy társulásunk is gyűjthesse a jövedelemadó egy százalékát, amit közhasznú célokra ajánlottak fel a polgárok a befizetett adójuk után. Az volt a megállapodás, ha egy szervezet vezetője több adózótól begyűjti az egy százalékot és azt másolatokkal igazolja, akkor az ő programjuk támogatására fordítja a befizetett forrást a társulás. Ezzel is ösztönözzük az embereket, hogy minél többen igényeljék a jövedelemadójuk két százalékának közhasznú célokra való felhasználását. Ezekről minden évben elszámolást készítünk, amit le kell adnunk a kereskedelmi közlönybe.

A Szenc és Vidéke Társulás, a célalap hálózat tagjaként segíti a Rákóczi Szövetség munkáját is. Ez miből áll?

A Rákóczi Szövetség korábbi elnöke, néhai Halzl József szenci származását sosem tagadta, amikor alakult a társulás is gyakran járt Szencen, segített, amiben tudott, és később is évente ellátogatott Szencre. A Rákóczi Szövetség által indított beiratkozási kampánynak köszönhetően az elsősök ösztöndíjat kapnak, amit ősszel adunk át, az ösztöndíj mellett értékes könyvvel is megajándékozzuk az elsősöket a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően. Később elindult az óvodai program is, aminek köszönhetően ajándékcsomagot kaptak az óvodások, ezt Szencen a karácsonyi koncerten szoktuk átadni, de a többi magyar óvodában is rendezvénnyel kötöttük össze. Később elindult a Gólyahír Program is, aminek köszönhetőan Babanaplót kapnak az újszülöttek szülei. Az alapiskola beíratásokkal értékes iskolás táskát kapnak a magyar tanítási nyelvű iskolába beíratott gyerekek.

Említette, hogy kiadványok kiadása is a céljuk, illetve támogatásokat adnak értékmentő programokra. Kiemelne ezekből néhányat?

Gútoron adtak ki egy a község történetéről szóló könyvet, ahhoz is hozzájárultunk, illetve a naptárhoz is, amit a 2022-es évre adtak ki. Egyházfán adnak ki egy egyházi lapot, annak nyomtatási költségeit támogatjuk. A Szél-járás kiadását évek óta támogatjuk. A szenc.sk honlap működését is segítjük. A múlt évben kiadtunk egy könyvet, a Visszatekintés az elmúlt több mint harminc esztendőre Szencen címmel megjelent kötetben a várost érintő fontos magyar eseményeket ismertetem. A magyar iskolát népszerűsítő kiadványunk több is volt, hiszen az a célunk, hogy minél többen válasszák a magyar tanítási nyelvű oktatási intézményeket a gyermekük részére.

Több járásbeli templom felújításához hozzájárultunk. A legtöbb támogatást a szenci katolikus templom javítására fordítottuk, ezt elsősorban a személyek által felajánlott 2 százalékokból. Támogattuk az egyházfai, a magyarbéli templomot, a hegysúrit, réteit. Dunasápújfalun új templomot szeretnének építeni, annak tervdokumentációját támogattuk. Vőkön teljesen új templom épült, ehhez is hozzájárultunk. A magyar oktatási nyelvű intézményeket támogattuk, és támogatjuk is, a magyar gyerekek színházi előadásait is támogatjuk, kifizetjük az utazási költségeiket. A Csemadok Szenci Területi Választmánya által szervezett gyerektáborokhoz is hozzájárulunk. A Szenczi Molnár Albert Napoknak társszervezői vagyunk. Ki szeretném még emelni, hogy Halzl József nagyapjának sírja a szenci temetőben van, annak gondozását is felvállatuk. Így is ápolni szeretnénk Halzl József emlékét.

halzl j nagyapjának sírja (görföl jenő) 6x4

                                  Halz József nagyapjának sírja a szenci temetőben (fotó: Görföl Jenő) 

Mit tart a Társulás legnagyobb sikerének az elmúlt 20 évből?

Ezt nehéz megfogalmazni, a templomok felújításával értékmentést végeztünk. A magyar iskolák mellett kampányt folytatunk. Pozsonyhoz közel ez nagyon nehéz feladat, de szerencsére vannak még iskoláink, bár egyre kevesebb, de elsőseink, iskolásaink száma az elmúlt években emelkedett. Bízunk benne, hogy munkánk hosszútávon meghozza gyümölcsét, ami azt fogja jelenteni, hogy a Szenci járás magyarsága még évtizedek múlva is itt lesz a szülőföldjén. Úgy érzem, a személyi jövedelemadó két százalékának felajánlása nélkül ezt a munkát nem sikerülne ilyen hatékonyan végeznünk. Ezért is kérjük minden évben az adózó polgárokat, hogy ajánlják fel ezt az összeget a Társulás javára.

Neszméri Tünde