A kisebbségi önkormányzatok fele nem tájékoztatja a lakosokat a nemzeti kisebbségeket megillető nyelvhasználati jogokról…

Erről hétfőn számolt be a TASR hírügynökségnek Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos, miután egy munkaértekezlet keretében találkozott a mezőlaborci járásbeli, ún. kisebbségi községek polgármestereivel. Falvaink fele tróger, ha igaz, ami a számok mögött lapul…

Bukovszky hozzátette: ami a törvény gyakorlati alkalmazását illeti, az idei eredmények mérsékelten jobbak a két évvel ezelőttieknél, de az érintett községek fele továbbra sem érvényesíti a jogszabályt.

A kormánybiztos rámutatott: a közigazgatási szervek törvényből adódó kötelessége, hogy tájékoztassák az állampolgárokat a nyelvi jogaikról, akár az adott község honlapján, akár a községi hivatal előtt vagy a hivatalban felállított hirdetőtáblán. „Sajnos meg kell állapítanunk, hogy a községek csaknem 50 százaléka, függetlenül az egyes nyelvektől, nem teljesíti ezt a kötelességét” – figyelmeztetett Bukovszky.

A kormánybiztos további hiányosságokra is rámutatott, mégpedig az életveszélyre, illetve egyéb veszélyekre figyelmeztető feliratok terén. „Az ún. kisebbségi községekben minden ilyen információt fel kell tüntetni az adott kisebbség nyelvén is” – hívta fel a figyelmet.

Bukovszky szerint sok hivatalból hiányoznak a kétnyelvű hivatalos űrlapok is. „Ezen a téren a legnagyobb a hiányosság a roma, az ukrán és a ruszin nyelv esetében. A magyar nyelv ebből a szempontból előnyösebb helyzetben van” – tette hozzá.

A kisebbségi önkormányzatok képviselőivel való találkozók célja Bukovszky szerint nem csupán az, hogy rámutasson a nyelvi jogok betartása terén felmerülő hiányosságokra, hanem elsősorban a módszertani és szakmai jellegű segítségnyújtás. Ezzel összefüggésben rámutatott: a kétnyelvű űrlapok hiánya esetén az önkormányzatok segítségére lehetnek a terminológiai szótárak, illetve a kormánybiztos hivatalának keretében működő nyelvi munkacsoportok is.

Bukovszky következő lépése az lesz, hogy felszólítja a több mint 600 szlovákiai kisebbségi község önkormányzatát, hogy meghatározott határidőn belül orvosolják a konkrét hiányosságokat. „Az önkormányzatok kötelesek jelezni felénk, hogy mikor orvosolják a hiányosságokat. Amennyiben ez nem történik meg, szükségessé válhat a bírságolás” – mondta Bukovszky, hozzáfűzve: a szankcionálást ő maga a legvégső megoldásnak tekinti.

forrás: https://parameter.sk/falvaink-fele-troger-ha-igaz-ami-szamok-mogott-lapul?fbclid=IwAR0h48pefdYg-0-h5oyvPEDjSX9Om71NDMThbzsT_lCbBrXFDmy2-8-onWk