Ahhoz, hogy egy személyiséget szentté avassanak, csodatételekre van szükség. Nem minden emberi csodatétel számít azonban az egyház szemében is annak. Esterházy János tiszteletre méltó személyiség, ezt többször is bizonyította. Emberszeretete pedig családok életét mentette meg a világháború idején, s mi ez, ha nem csoda? … 

Turcsányi Zsuzsa édesapját kitelepítették, de ha Szencre látogat, mindig megáll a lourdes-i 
barlangnál hálaadásra. Ennél a barlangnál Esterházy János is többször megállt imádkozni.
Amikor az észak-oroszországi koncentrációs táborból Pozsonyba szállították és Szencnél
haladtak el, reménykedve tekintett ki az ablakon, abban bízva, meglátja Mária szobrát. Ehhez 
a Mária-szoborhoz fohászkodott az oroszországi fogság ideje alatt is, lelki szemei előtt
látva azt. Ezért áll meg hálát mondani éppen itt Turcsányi Zsuzsa is, édesapjáért és
nagyapjáért. Ők ugyanis Esterházy Jánosnak köszönhették az életüket.


„A szüleimnek 1947-ben kellett elhagyniuk Szencet, kitelepítették őket. Minden évben
ellátogatunk Szencre, hiszen az édesapámat ott temettük el, s a nagyszüleink és a rokonaink
is a szenci temetőben nyugszanak” – meséli Turcsányi Zsuzsanna kérésünkre családja
történetét.


Az Esterházy név Szencen is közismert, hiszen a családnak kiterjedt birtokai voltak a
régióban, Szencen kívül több faluban ők voltak a birtokosok. Zsuzsa története az egyik
Esterházy-birtokhoz fűződik.


„A nagyapám, Turcsányi Gyula Szencen volt bádogosmester. Gróf Esterházy János Cseklészen (Bernolákovo) lévő kastélyában elvállalta a bádogosmunkákat, ahová az édesapámat is vitte magával segédnek. Így együtt dolgoztak a kastélyon, amikor eljött az ebéd ideje, és a gróf úr hívta
őket ebédelni. Odaült a munkások közé, és együtt ettek. Édesapám szerint nagyon emberséges
volt velük.”


Cseklész ma a Szenci járáshoz tartozó település, félúton Pozsony és Szenc között. Ma már nem
okoz gondot a közlekedés, de a múlt század első felében az emberek többsége még gyalogosan
vagy kerékpárral járt. A két település 12 kilométerre van egymástól. Zsuzsanna azt mesélte,
hogy amikor rossz volt az időjárás, Esterházy János gyakran felajánlotta a munkásoknak,
szálljanak meg nála, ne kerékpározzanak haza az esős időben. A munkálatok befejezése után
sem lehetett panaszuk, a gróf rendesen kifizette őket. Úgy tűnt, minden rendben van. „Az
élet azonban közbeszólt. Édesapám felesége 25 évesen meghalt. Ott maradt özvegyen, az akkor
két és fél éves bátyámmal. De ekkor már javában dúlt a háború.” 1944-ben a hátországból is
mindenkit behívtak, Zsuzsa édesapja is megkapta a behívót. Akkoriban már senki nem volt
tekintettel semmire, mindenkit szólítottak a haza védelmére.


Turcsányi Zsuzsa így mesélte tovább a történetet: „Édesapám rettenetes lelkiállapotban volt,
nem tudta, mit tegyen. Akkor ment el gróf Esterházy Jánoshoz, hogy segítséget kérjen. Ő
pedig azonnal adott egy hivatalos mentesítő okiratot, így nem kellett bevonulnia. Ezzel
valóban megmentette az életét, hiszen akik akkor bevonultak, közülük csak kevesen tértek
haza! Édesapám egész életében emlegette, hogy az ő életét a gróf úr mentette meg és a bátyám
nem maradt teljesen árván.”


Zsuzsa ugyan Magyarországon él, de kötődik Szenchez, gyakran járnak ide. Azt mondta, ennek a
városnak még az illata is más. Ahányszor Szencre jönnek, megállnak a lourdes-i barlangnál.
„Van egy megható történet még gróf Esterházy Jánosról, amit sokan ismernek. Amikor
ártatlanul elvitték őt, az utolsó emlékképe az volt, hogy az autó ott suhan el a Szűz
Mária-barlang előtt. Ez volt az utolsó emléke! S mi ahányszor gyerekkorunkban Szencre
mentünk, mindig először a lourdes-i barlanghoz mentünk. És most is mindig oda tartunk
először, ösztönösen.” Turcsányi Zsuzsa többször hangsúlyozta: édesapja minden alkalommal a
gróf emberségét emelte ki. Képviselőként is meghallgatta az embereket, természetesnek vette,
hogy leüljön egy asztalhoz beszélgetni az egyszerű emberekkel.

Neszméri Tünde
http://felvidek.ma/2017/02/esterhazy-janos-a-csodatevo/