Szerkesztőségünk helyt ad egy vélemény-nyilvánításnak, amely górcső alá veszi egy sokéves, bevált szenci gyakorlat megszűnését. Alább a Közös Igazgatású Iskola Mellett Működő Szülői Szövetség állásfoglalását közöljük…/szerk.

A szenci és környékbeli magyarság nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy ugyanannak – a viszonylag jól körülhatárolható – közösségnek ugyanazon napra szervezzen két, vállaltan magyar jellegű rendezvényt.

Természetesen demokratikus jog bármilyen napon magyar bált rendezni a városban, de ha az adott napra egy másik fél már meghirdetett ugyanilyen szenci rendezvényt, közösségi szempontból nem taktikus - s megkockáztatjuk - nem is egészen etikus (egyeztetés nélkül) egy másik bállal előrukkolni…

Szencen a szülői báloknak sokéves múltjuk van. A városban hagyományosan három magyar bált szerveznek a különböző tanintézmények mellett működő szülői szövetségek (Óvoda, Alapiskola, Gimnázium). A szövetségek jó előre egyeztetik az időpontokat, nehogy átfedésekre kerüljön sor. A szervezésben részt vevő szülők – szabad idejüket nem sajnálva – mindent elkövetnek, hogy a bálozók jól érezzék magukat. Szórakozást biztosítanak, s nem titkolt szándékuk, hogy az adott szülői szövetség pénztárát is feltöltsék. A befolyó összeget az óvodát vagy iskolát látogató gyermekek, fiatalok hasznára fordítják – versenyek, kirándulások, rendezvények támogatása formájában. Az elszámolás mindig pontos és transzparens.

Néhány éve a farsangi időszakban egy magát „magyar bálként” hirdető táncmulatság is van, amely egyeztetés nélkül „bontja meg” nevelési és oktatási intézményeinknek ezt a jól működő képletét. Ennek negatív hatása számunkra azonnal érezhető volt, mivel a hagyományos bálok bevétele, így a diákjainkra fordítható összeg is csökkent. Idén ráadásul érdekes módon e táncmulatság szervezői  a gimnáziumi szülői bál időpontját választották.

Szívesen beszéltünk volna a helyzetről magukkal a szervezőkkel, de sajnos hiába kerestük őket a rendezvény plakátján. Ennek kapcsán joggal merülhet fel a kérdés, hogy ha a szervező nem nyilvános, akkor ki és mire használja a bál bevételét. Valójában kit is támogat az, aki a szülői bálok helyett a „magyar bált” választja?

Közös Igazgatású Iskola Mellett Működő Szülői Szövetség