Most az év vége felé az egyik legfontosabb témája az Önkormányzatnak a jövőévi költségvetés előkészítése, megvitatása és jóváhagyása. A jövőévi költségvetésbe az egyes képviselői klubok különböző prioritásokat szeretnének benyújtani…/ag

Az MKP-Híd  klubja, valamint a független képviselők klubja (FK) egyetért a polgári infrastruktúra fejlesztésének szükségességében. Itt a legfontosabb számukra az iskolaügy és ezen belül a férőhelyek számának növelése úgy az alapiskolákban mint az óvodákban.

Az FK fontosnak tartja a polgárok biztonságát is, amelyet a kamerarendszer fokozatos kiépítésével szeretnének növelni nemcsak a városközpontban, hanem a peremkerületekben is. Az összes klub égetően fontosnak tartja az autóparkolások megoldását, mert növekszik a lakosságszám. Ezért új parkolóhelyek kellenek.

 Az MKP-Híd klubja előtérbe helyezi az idősekről való gondoskodást, amit a szociális ellátás terén az öregotthon rekonstrukciójának befejezésével lehetne elérni. A klub elmondása szerint már nem elég az egészségház (poliklinika) kapacitása, tervet kéne készíteni a bővítésére is.

 A sportpályák és játszóterek építését valamint a kultúra támogatását igéri az FK. Folyamatosan kritizálják a várost a developereknek való telekeladásokért, ami szerintük nyilvános, szabad területeket vesz el. Fontosnak tartják az építkezések leállítását és a hiányzó épület- és lakástartozékok gyors felépítését. Az FK az elképzelései terén aránylag szerény maradt, elmondásuk szerint nem mindenre jut pénz és ehhez kell igazítani az igényeket.

 A másik két klub ezzel szemben sokkal merészebb az elképzeléseiben. A már említett prioritások mellett az MKP-Híd klubja a LED-világítás kiszélesítését, a szennyvíztisztító bővítését, valamint a posta előtti leendő körforgalom számára a telkek felvásárlását tartja fontosnak. A postai körforgalom megvalósításánál az MKP-Híd képviselői klub számára fontos szempont a magyar Alapiskolába járó tanulók, valamint a templomba járók biztonsága. Az igazi megoldás a várost északról elkerülő út kiépítése lenne, ami már nem önkormányzati, hanem állami illetékesség - ezt szorgalmazni szándékoznak. A szennyvíztisztító véges kapacitása pedig fékezi a város építkezési fejlesztését.

Az FK (a deklarált szerénysége mellett!) szívesen felépítene egy multifunkcionális sportcsarnokot (!), korszerűsítené a csatornahálózatot és a Stift megvásárlása után szívesen átalakítaná azt a város reprezentációs helyévé.

Gondolom, az utolsó javaslatok önmagában felemésztenék az egészévi költségvetést (ami cca 15 mil. €).