Három nap van még a március 5-ei parlamenti választásokig. Sokan már eldöntötték, hogy résztvesznek a voksoláson és tudják is, hogy kire-kikre fognak szavazni. Mások – és nincsenek kevesen (kb. 30…40%) – arra az álláspontra jutottak, hogy nem mennek el szavazni… 

Ilyenkor az egyik legjobb meggyőző érvem az, hogy aki nem megy el szavazni, az később ne siránkozzon és ne kritizáljon! Néha bizony a kisebbik rosszat kell választani, mert jó vagy jobb megoldás nincs és „...sehogyan meg sose vót...“. A választásokon való részvételt elutasítók általában arra az álláspontra helyezkednek, hogy az ő szavazatuk nélkül is „lesz valahogy“!

Mint szenci lokálpatrióta és méricsgélő műszaki ember én  is elgondolkodtam azon, hogy a szenci magyarok szempontjából mi lenne az igazi megoldás. Mielőtt azonban egy látszólag furcsa javaslatot teszek, meg kell állapítani azt az örvendetes tényt, hogy Szencen az MKP és a Most-Híd együttműködés példaértékűnek mondható. Az Önkormányzatban a két párt közös klubot hozott létre és azt sikeresen működteti. Ugyanez érvényes a városi szakmai bizottságokra is. A közreműködés Pozsony-megye szintjén is jól működik. Tehát a Csemadok-felhívást az összefogásra mi már Szencen régen megtettük.

Városunk magyarjai közül remélhetőleg sokan fognak voksolni, a választásokon való résztvevők száma nagyobb lesz az átlagos részvételnél. Ha meg akarjuk erősíteni városunkban és a megyében is a befolyásunkat és nem engedve az asszimilálónak és az elnemzetietlenítő nyomásnak, nagyon okosan kellene viselkednünk és választanunk.

Emlékezzünk csak vissza: míg volt(ak) szenci parlamenti  képviselő(in)k, könnyebben, hatékonyabban tudtuk városi , megyei és országos érdekeinket is érvényesíteni. Ez a realitás, ez a politikai nagyobb kutya elmélete. (csak emlékeztetőül: a Napfényes Tavak iszapleszívása, a Kultúrház felújítása és szélesítése, Lidl-körforgalom, a főtér teljes rekonstrukciója, stb...)

Első olvasatra talán egy kissé furcsa lesz, amit most ajánlani fogok, de azért a fentebb leírtak értelmében tessék elgondolkodni rajta, kedves Szenciek!

Az elmúlt időszak megmutatta, hogy összefogás nélkül nincs mérhető eredmény. Az összefogás ötletével és igényével a Csemadok jött, maga mellé állítva a 4F – Fiatal Függetlenek  csapatát, a Mi Magunk Mozgalmat, a Via Nova Ifjúsági Csoportot és az MKP-t mint politikai pártot is. Az MKP 21-es listáján tehát megvalósult a Csemadok által kezdeményezett országos összefogás első lépése. A második lépést - ami majd a Híddal való parlamenti együttműködést illeti - majd akkor lehet csak megtenni, ha az összefogás csapata az MKP 21-es listáján bejut a parlamentbe. Ha nem lesz második lépés, csak félmunkát végeztünk, az eredmény pedig majd közelít a nullához.

A Most-Híd Szencen a 2012-es parlamenti választásokon erős volt, rendesen rávert az MKP-ra. A megyei és helyhatósági választásokon azonban megfordult a helyzet – az MKP jött ki győztesen, mérhető fölénnyel. Tehát a szenci magyarok itt is, ott is megmutatták magukat. Most az a helyzet, hogy az MKP-nak 5% körül jósolnak, a Most-Híd biztosan befutó a maga 6,5...7,5 %-ával.

A Most-Híd listáján két szenci van: a 26. és az 54. helyen. A közvélemény-kutatások alapján nem  nehéz megjósolni, hogy valakit „felkarikázni“ az 54. helyről  a 10-12 befutó közé szinte lehetetlen. A 26. helyről ez talán  lehetséges volna egy tapasztalt, politikai előélettel rendelkező, országszerte ismert személy esetében (volt már rá példa Duka-Zólyomi Árpád személyében).  Tehát itt is kevés az esély a bejutásra, főleg a 12. helyig megtalálható nagy nevek árnyékában, akiket bizonyára karikázni fognak, hiszen nevük több éve ismerősen cseng a választók fülében.

Az MKP-nak a 21-es közös listán azonban van két szenci jelöltje, egyikük a 2-es számmal, a másik pedig  a „szerencsehozó“  13-al indul. Mindkettőjüknek van országos és megyei viszonylatban is mérhető, akár évtizedes  politikai tapasztalatuk. Sorszámuk a párt 5%-os eredménye felett az egyiknek biztosan, a másiknak (elegendő) karikázás esetén nagy valószínűséggel biztosítja a parlamenti képviselői  helyet.

Ha most én egy lokálpatrióta, nem nagyon politizáló  szenci magyar polgár vagy Csemadok-tag,  Most-Híd vagy MKP-s  választó  lennék (akár nemzetiségre való tekintet nélkül is), elgondolkodnék azon, hogy Szenc város szempontjából nem-e volna jobb az MKP 21-es, az  összefogás listájára szavazni azzal, hogy bekarikázom legalább a 2-es és a 13-as számot. Ez ebben az esetben nem pl. a Most-Híd elveinek és a pártszimpátia feladását jelentené, hanem egy pragmatikus döntésnek a következménye lenne: Szenc városának volna két parlamenti képviselője! Ez nem semmi a város fejlődése szempontjából sem!

Már hallom a politikai és más ellenérveket, hogy nem akarok demokráciát, meg stb...!  

De kérdem én, mi jobb: ha Szenc polgárainak, köztük a két párt szimpatizánsainak is van két szenci parlamenti képviselője, vagy nincs egy sem?

Ez lenne az országos összefogás második lépcsője, amellyel biztosíthatnánk Dél-Szlovákia polgárainak az egyenlő elbánást, beleértve a velünk együtt élő (és velünk együtt diszkriminált) szlovákokat is. Csak így tudunk tenni valamit nemzetrészünk megmaradásáért!

Tanulnunk kellene az eddigi szenci pozitív történésekből és mindez a jövőre nézve példaértékű lehetne! Ettől még nem fog leesni a korona a fejünkről! Személyesen én és a családom a fentiek szerint fog eljárni - tehát a 21-es számú MKP-listát választom, mert ez a logikus és pragmatikus megoldás, amely városunknak a legtöbb hasznot hozhatja.

Mert mit mond az Írás? „... legyetek azért okosak, mint a kígyók és szelidek mint a galambok...“  (Mt, 10,16).

Megpróbáljuk?  

                                                                                                         Agárdy Gábor

 

 U.I.: Ha nem is ért velem egyet, azért kérem, vegyen részt a választásokon és szavazzon belátása szerint!