A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2020.02.29-én (szombaton) 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor. Szavazati joggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára, aki betöltötte a 18. életévét és akinek a szavazati joga nem esik korlátozás alá...

A választó köteles a szavazóhelységbe való érkezése után a körzeti választási bizottságnak igazolni személyazonosságát személyi igazolvány felmutatásával. Ezzel összefüggésben kérjük Önöket, hogy ellenőrizzék a személyi igazolványuk érvényességét. Szavazni ugyanis csak érvényes személyi igazolvánnyal lehet, útlevéllel nem. Amennyiben valakinek éppen készülőben van az új személyi igazolványa, a szavazóhelyiségben az erről szóló igazolással is igazolhatja magát. Útlevéllel akkor sem lehet szavazni, ha valaki otthon felejti a személyi igazolványát.

Ezt követően a körzeti választási bizottság karikával megjelöli a választópolgár sorszámát a választói jegyzékben és a választópolgárnak átadja a szavazólapokat, valamint egy, a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával ellátott üres borítékot. A szavazólapok és a boríték átvételét a választópolgár a választói jegyzékében saját kezű aláírásával igazolja.

Minden választópolgár a szavazás előtt köteles elvonulni a szavazólapok módosítására kijelölt külön helyre. Azon választópolgár számára, aki nem lép be erre a helyre, a körzeti választó bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A szavazólapok módosítására kijelölt külön helyen a választópolgár kiválasztja a 25 szavazólap közül azon politikai tömörülés egyetlen szavazólapját, amelyre döntése alapján szavazni fog. Ezt a szavazólapot módosítás nélkül borítékba helyezheti, vagy a kiválasztott szavazólapon a jelöltek sorszámának karikával való megjelölésével feltüntetheti, mely jelöltet részesíti előnyben. A választópolgár legfeljebb négy jelölt sorszámát jelölheti meg karikával. A választópolgár kérésére a választókörzeti választási bizottság a helytelenül kitöltött szavazólapok helyett másikat ad. A helytelenül kitöltött szavazólapokat a választópolgár a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt urnába helyezi.
A választópolgár köteles a helytelenül kitöltött szavazólapokat a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt lepecsételt urnába helyezni, különben kihágást követ el, amelyért 33 eurós bírság kerül kiszabásra.

Az a választópolgár, aki elsősorban egészségügyi vagy más komoly okokból nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti a községet, és a választások napján a választókörzeti választási bizottságot, hogy hordozható szavazóurnába szavazhasson, éspedig kizárólag annak a választókörzetnek az illetékességi területén, amely számára a választókörzeti választási bizottságot létrehozták. A választóhelyiségen kívüli szavazás esetén a választópolgár a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapokat a választókörzeti választási bizottság tagjai előtt megsemmisíti.

A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások napján nem tud szavazni az állandó lakhelyén abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, az állandó lakhelye szerinti községnél szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti. A község a kérelem alapján a választópolgárnak kiadja a szavazói igazolványt és a választói jegyzékéből kihúzza őt a szavazói igazolvány kiadására utaló megjegyzéssel. A szavazói igazolvány lehetővé teszi, hogy bejegyzésre kerüljön bármelyik választói körzet választói jegyzékében. A választó a szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti személyesen, legkésőbb a választások előtti utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2020. 02. 28.) a község ügyfélfogadási ideje alatt. A község a szavazói igazolványt haladéktalanul kiadja. Amennyiben a választópolgár kérelme alapján, számára szavazói igazolvány kiadásra került sor, a személyi igazolványával együtt felmutatja a szavazói igazolványt is, amelyet a körzeti választási bizottság elvesz tőle.

Az önálló Szlovákia történetében ez lesz a nyolcadik parlamenti választás. Összesen több mint négymillió választópolgár jogosult a szavazásra.

Akinek a választási tudnivalókkal kapcsolatban kérdése van, vagy a hordozható szavazóurnába szeretne szavazni, bizalommal forduljon Duray Rezsőhöz, telefon 0903 407 160, e-mail: durayrezso@gmail.com.