A Professzorok Batthyány Köre érthetetlennek tartja, hogy miközben a szexuális kisebbség erőszakos módon nyer teret a nyilvánosságban, addig a határon túli magyarság állampolgárságát „politikai okokból” megkérdőjelezik, az egyházak létjogosultságát pedig idejétmúltnak tartja a nemzetközi baloldal. A szervezet nyilatkozatát az alábbiakban változtatás nélkül közöljük...(szerk.)

 Professzorok Batthyány Köre mély aggodalommal látja, hogy Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban olyan tanokat és elvárásokat akarnak széleskörűen elfogadtatni, amelyek alapvetően szemben állnak azokkal az értékekkel, amelyek életünk és gondolkodásunk alapját képezik. Különösen aggályosnak tartjuk, hogy ezek az alapvetően neoliberális és neomarxista elvek a magyarországi balliberális politikai körökben és az őket támogató, de magukat függetlennek beállító hazai médiumokban, továbbá a civilnek mondott szervezetekben is egyre markánsabb hangot kapnak. Úgy ítéljük meg, hogy itt kis létszámú, de annál hangosabb, jól szervezett, és döntően külföldi támogatásokból finanszírozott csoportokról van szó. A különböző felmérések bizonyítják, hogy a magyar emberek többsége nem osztja ezeket a szélsőséges nézeteket, noha kétségtelen, hogy a fiatal generáció bizonyos csoportjai életkoruk, neveltetésük, a kortársi befolyások és más hatások következtében érzékennyé és fogékonnyá váltak e tanok befogadására.

Magunk részéről nem kívánunk teret engedni a XX. században többször is megbukott, de most új köntösben (pl. a „zöld” politikában) jelentkező neoliberális és neomarxista törekvéseknek. Tiltakozunk harsány véleményalkotásuk, a társadalmi tömegeket figyelmen kívül hagyó elitista gondolkodásuk, agresszív fellépésük, demonstrációik és a többségi véleményt lekezelő és megbélyegző megnyilvánulásaik ellen.

Messzemenően nem értünk egyet azzal a véleményükkel, hogy a nemzet elavult történeti képződmény, amelyet egy nemzetek feletti föderális szuperszervezetnek kell felváltania. Ez a leginkább gazdasági és politikai megfontolásokból keletkezett idea elfelejtkezik arról, hogy a nemzet a legnagyobb olyan társadalmi csoport, mely iránt az emberek erős, érzelmileg átélt identitást és elköteleződést mutatnak. Minden jel arra mutat, hogy a nemzet fölötti politikai szerveződésekkel az emberek nem tudnak érzelmi azonosulást vállalni, azaz rájuk közösségként tekinteni.

Megdöbbenésünknek adunk hangot azokkal a mozgalmakkal kapcsolatban is, amelyek a társadalmi nem, a gender szerepének felértékelését, a születési nem leértékelését, illetve a kettő szembeállítását tűzik zászlójukra. Mi is valljuk, hogy a női egyenjogúságért minden fronton harcolni kell, de a jog és morál előtti egyenlőség nem jelenthet biológiai és pszichológiai egyformaságot, ahogy a társadalmi konstruktivizmus egyes hangadó csoportjai állítják. Természetes, hogy toleranciával tartozunk az alternatív szexuális szerepeket követő emberekkel kapcsolatban, de ez nem jelenti azt, hogy ne tartanánk elfogadhatatlannak azt a számos országban tervezett – sőt egyes helyeken már megvalósított – gyakorlatot, hogy politikai, mindenekelőtt LMBTQ-csoportok, gyerekek körében ismertessék és reklámozzák a homoszexualitás, a transgender identitás és más, nem tipikus szexuális orientációk „korszerűségét” és „progresszivitását”.

Újra és újra megdöbbenünk a balliberális, neomarxista, „zöld” és más politikai szervezetek egyház-, sőt vallásellenességén. Nem értjük (de sejtjük), hogy a különböző egyházak által magas szinten képviselt karitatív támogatások, oktatási, gyógyítási tevékenységek és lelki gyakorlatok ellenére miért gondolják azt, hogy a vallás idejét múlt képződmény. Amiként az is érthetetlen számunkra, hogy miért kell állandó hadjáratot hirdetniük a határon túli magyarság ellen. Úgy gondoljuk, messzemenően képmutató az a magatartás, amely gazdasági és politikai szempontokra hivatkozva megtagadná az állampolgárságot a külhoni magyaroktól, és ellenzi azokat a támogatásokat, amelyeket hazánk juttat nekik (pl. a koronavírus-járvány idején). Mi úgy gondoljuk, hogy a határon túli magyarok melletti érzelmi elköteleződés nem feltételekhez kötött, hanem önmagában, lényegénél fogva helyes magatartás, amelyet nem árnyékolhatnak be semmiféle politikai és anyagi megfontolások.

A Professzorok Batthyány Köre tiltakozik az ellen, hogy a nemzet, a kereszténység és a család hagyományos értékeit bárki is megkérdőjelezze vagy aláássa. Úgy gondoljuk, hogy ezek az értékek jelentik jövőnk zálogát, függetlenül az aktuális politikai hatalomtól. Ezért jogunk és kötelességünk minden rendelkezésre álló eszközzel megvédeni egyéni szabadságunkat, közösségi identitásunkat, keresztény kultúránkat és nemzeti egységünket. Fontosnak tartjuk azt is leszögezni, hogy a Batthyány Kör nem kíván öncélú politikai vitákban részt venni. Ehelyett olyan értékeket védünk, amelyeket képzettségünk és tudós elkötelezettségünk révén hivatottak vagyunk képviselni.

A Professzorok Batthyány Köre
forrás: demokrata.hu