...Felmerül a nagy beszélgetések közepette, mi rejlik a migráció, az újkori nagy népvándorlás mögött... 

Tamáska cikke hátborzongató! Ugyanakkor ma este hallom, hogy mintegy félezer katona egy tucat országból a Balaton mellett gyakorolja a határvédelmet és az illegális migráció elleni küzdelmet. Ébredezünk…? (szerk.)…

Milyen erők mozgatják? S lévén történész, rám mutatnak, hátha tudok valami értelmes választ adni. Mit is mondhatnék? Dolgozik Németországban egy fogorvos, aki ugyan megél a pacientúrájából, ám nagyon érdekli, mi lesz abból az országból, amelybe beleszületett. Jövőjét egy luxushajó sorsához hasonlítja, amely veszélyes, zátonyos vizekre tévedt, s amelynek sem kapitánya, sem tisztjei, sem legénysége nincs a helyzet magaslatán, mentőcsónak pedig alig van. Ha a hajó elsüllyed, kevesen fogják túlélni. Az utasokat azon kívül, hogy lefényképeztessék magukat, nem érdekli semmi, a hajót teljesen biztonságosnak találják. Ilyen ma Merkel Németországa – írja fogorvosunk, Christoph Becker, aki még 2015 októberében blogján Operation Troja (A Trója hadművelet) címmel leírta, hogy mi következhet be a német kancellár súlyos és végsőkig elhibázott döntése, a Willkommenskultur meghirdetése után.

Miért éppen Tróját választotta Becker a lehetséges történések megvilágítására ezelőtt négy évvel? Miért beszélt háborúról? Szerintem is a trójai volt az első világháború a világháborúk sorában, és a Trója hadművelet elnevezés, mint látni fogjuk, igen találó. A trójai mondakör szerint ugyanis a gazdag Tróját tíz éve hiába ostromló görög szövetségesek egy óriás falovat készítettek, és az ostrom feladását színlelve azt a trójaiaknak ajándékozták. Azok az egyik főpapjuk tiltakozása ellenére a városba tolták az óriás szobrot, amelyben a görögök ötven válogatott harcosukat rejtették el. Éjjel a harcosok előbújtak, kinyitották a kapukat, a betóduló görög sereg pedig megsemmisítette Tróját, felkoncolta lakóit. Becker a kancellár döntését követően ezért adta az Operation Troja címet az írásának: a migráció egy modern trójai faló.

Négy szakaszban megy az ostromlók térhódítása: a fehér a tervezésé, a zöld a tömeges migrációé, a sárga a migránsok fegyverraktárainak létesítéséé, feltöltéséé és a kivárásé, a vörös pedig a háború kezdete összeegyeztetett, szinkronban végrehajtott terrortámadásokkal. S ha elővesszük a háború kínai klasszikusának, Szun Vunak a könyvét, amelyet Napóleon, Hitler és Mao, de az öbölháború tervezői is a kezükbe vettek, nincs nagyobb bűn egy állam vezetésétől, mint ha nincs felkészülve háborúra. Márpedig Európa nincs erre felkészülve. Összehasonlításként: a legmodernebb fegyverekkel felszerelt török hadsereg létszáma legalább kétszerese a németekének és a franciákénak, páncélosok terén a fölényük még ijesztőbb: tizenkétszerese a két európai regionális hataloménak.

A fehér hadművelet tehát a tervezésről szól. De ki a támadó? Becker egy szaúd-arábiai vezérkari tiszt, illetve egy ISIS-stratéga helyébe képzeli magát. Mindkettő, ha más okokból is, de hasonló módon választaná ki a támadás céljául Európát és Németországot. A szaúdiak lőporos hordón ülnek: ha az olaj adta életszínvonalat és a vendégmunkások bérét nem tudják tartani, zavargások törhetnek ki. Egy dinoszauruszról van szó, az utolsó, egy dinasztia tulajdonában lévő középkorias országról, amely azonban Mekka és Medina révén Rómával szemben a világ másik meghatározó vallási központja. Ez köti a szaúdi családot különféle szálakon az ISIS-hez, a 21. század virtuális kalifátusához. S van még egy prózai ok: a vízhiány. Európa pedig ideális föld akár az éghajlat, akár a vízmennyiség szempontjából, Európa szép, nagyon is szép, a vendégmunkásoknak köszönhetően pedig a nyugati része erősen iszlámosodik. A szaúdiak – akiket törzsi alapon a királyi család tart el – kivétel nélkül naplopók. Azaz helytartónak kiválóak és kellően kegyetlenek lesznek.

A Fall Grün, a zöld hadművelet a tömeges migráció korszaka. Európa az emberi jogok és a menedékjog bűvöletében köteles befogadni nagyszámú migránst, ezt harcos baloldali szervezetek erővel és erőszakkal is támogatni fogják – írta fogorvosunk még 2015-ben. Ötödik hadoszlopnak nevezték az ilyen kollaboránsokat a franciák, amikor 1940-ben választ kerestek katasztrofális vereségükre. A menedékkérők tömege túlterheli és szétzilálja a vám- és pénzügyőrséget és a rendőrséget: az értelmetlen túlmunka kikezdi a testületi szellemet. Határvédelem csak papíron létezik.

A sárga hadművelet a fegyvercsempészés és –tárolás és a gyenge pontok kikémlelésének az időszaka. Megszületnek a részletes tervek a nagyvárosok lerohanására, a vörös szakasz első percei váratlanul érik majd az ellenséget. (Csak Svájc és Norvégia állampolgárai rendelkeznek megfelelő fegyverzettel az ellenállásra.) S mint az izraeli hadtörténész, Martin van Creveld megállapította, a társadalom által amúgy sem becsült és elnőiesedett hadseregek, amelyek alapelve az állomány életének megőrzése lett, tehetetlenek lesznek az utcai harcokban. Műanyag katonák nem halnak meg, de nem is győznek – így Creveld.

A vörös hadművelet a háború kezdete. Egy időben lejátszódó terrortámadások a kulcsfontosságú infrastruktúra megbénítására; az áramellátás, a távközlés, az államigazgatási és védelmi szervek megszűnnek működni. Az élelmiszer-ellátás megszűnik, harmadnap már éhező tömegek lepik el az utcákat.

A fegyvereket szétosztják a migránsok és a nem európai, migránsgyökerű népesség férfijai között. Fogorvosunk nem véletlenül hivatkozik a ruandai törzsi háborúra és Jean Hatzfeld Macséták ideje című könyvére, amelyből kiderül, milyen élvezettel tud ölni az ember.

Hogy aztán mi lesz? Szun Vu szerint intakt államok meghódítása a jó, szétrombolni őket rosszabb megoldás. Egy csodálatos véletlen folytán a mészárlást követő konszolidációban talán fehérekre is szükség lesz. Akad majd olyan minisztérium is az egykori Németországban, amelynek német államtitkára lesz.

Tamáska Péter
forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20191017-luxushajo-nyolcvanmillio-utassal