Az utóbbi napokban került nyilvánosságra Ferenc pápa eléggé vitatott felhívása a migránsok teljes befogadására. Az eredeti szövege sajnos nem elérhető, csak fordítások útján, ami lehet félrevezető és félreértelmezhető is. Ezért lássuk Sarah bíboros ezirányú gondolatait (szerk.)…

Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa új interjújában úgy fogalmazott: az Egyház elhanyagolná a "valódi válságot", amivel ma szembenéz, ha a társadalmi igazságosságra összpontosítana ahelyett, hogy alapküldetését, az evangelizálást teljesítené.

 "Az Egyház súlyosan téved a valódi válság természetét illetően, ha azt hiszi, hogy az alapvető küldetése az, hogy megoldásokat találjon minden politikai problémára az igazságossággal, a békével, a szegénységgel, a migránsok befogadásával, satöbbivel kapcsolatban, miközben elhanyagolja az evangelizációt." - mondta a bíboros az Aid to the Church in Need katolikus segélyszervezet képviselőinek április 18-án.

 Sarah bíboros szerint bár az Egyház "nem tarthatja távol magát az emberi problémáktól", végső soron azonban "kudarcot vallana a küldetésében", ha elfelejtené, mi az igazi feladata.

 A bíboros a katolikusból iszlám hitre tért olasz Yahya Pallavicini szavait idézte, mint fontos tanulságot: "Ha az Egyház, azzal a megszállottsággal, amivel ma az igazságosságot, a társadalmi jogokat, és a szegénység elleni küzdelmet képviseli, végeredményben elfelejti a szemlélődő lelkületét, úgy kudarcot fog vallani a küldetésében, számos híve pedig el fogja hagyni őt abból a tényből kifolyólag, hogy többé nem ismerik majd fel Őt az Ő sajátos küldetésében."

 Az Egyház küldetését Jézus Máté evangéliumában foglalja össze, amikor elküldi a tanítványait: "Menjetek és tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek." (Mt 28,19-20). Ez a küldetés a Katolikus Egyház Katekizmusa szerint azt jelenti, hogy az Egyház feladata az, hogy "Krisztus és Isten Országát hirdesse és a népek között terjessze" (KEK 768).

 A prefektus bíboros szavai érdekesek annak fényében, milyen nagy hangsúlyt helyez Ferenc pápa a migránsokkal és menekültekkel kapcsolatos munkára. A világ vezetőinek mondott üzenetében Ferenc pápa gyakran emel ki olyan politikai problémákat, mint a migráció, miközben alig említi Krisztust vagy az Egyház evangéliumi küldetését. Ez a hangsúlybeli eltolódás, amit a pápa a világban és az Egyházban egyaránt képvisel, nemzeti püspöki konferenciákat is arra indított, hogy a prioritásaikat ezekre a területekre helyezzék át.

 Az Aid to Church in Need szervezetnek adott interjújában Sarah bíboros bírálta azokat a segélyszervezeteket - külön is említve közülük a "katolikusokat" - amelyek "egyoldalúan és kizárólagosan a materiális szegénység problémáival foglalkoznak", miközben elhanyagolják az emberek "lelki szegénységét".

 "Hiszen ahogy Jézus mondja: 'nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik' (Mt 4,4)" - emlékeztet a bíboros.

 Sarah bíboros szerint mindazok, akik azon munkálkodnak, hogy a világot igazságosabbá tegyék, közülük is különösen a papok és püspökök, folyamatosan erőt kell, hogy merítsenek Istenből, ha azt akarják, hogy a munkájuk tartós gyümölcsöt hozzon.

 "Mert igaz az, hogy azok a püspökök és papok, akik nem töltenek időt - legalább néhány napot - azzal, hogy Isten jelenlétébe helyezzék magukat elszigeteltségben, csöndben és imádságban, azt kockáztatják, hogy lelkileg meghalnak, vagy legalábbis lélekben kiszáradnak belülről." - mondja a bíboros.

 "Nem lesznek képesek szilárd lelki táplálékot nyújtani a híveknek, akiket rájuk bíztak, ha ők maguk nem merítenek erőt az Úrból rendszeres és állandó jelleggel." - teszi hozzá.

forrás: http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/04/26/sarah_biboros_az_egyhaz_sulyosan_teved_ha_a_
menekultvalsag_megoldasat_tekinti_legfobb_kuldetesenek?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare