Minden eresztékében recseg-ropog a dollár hegemóniájára épülő pénzügyi rendszer. Elsősorban ennek köszönhető, hogy az USA, az Európai Unió, valamint a világgazdasági folyamatokat uraló nagybankok és világcégek felgyorsították a digitális világpénz, a CBDC bevezetésének, a készpénz megszüntetésének előkészítését. Fricz Tamás politológus-közgazdász szerint ha a nagy terv sikerül, búcsút mondhatunk az emberi szabadságnak...

– Voltaképpen összeesküvés-elméletről vagy összeesküvés-gyakorlatról van-e szó, amikor a digitális világpénz bevezetéséről, a készpénz megszüntetéséről beszélünk?

– Az a helyzet, hogy egyértelműen összeesküvés-gyakorlatról beszélhetünk. A legfontosabb globalista, szupranacionális, azaz nemzetállamok feletti szervezetek öles léptekkel haladnak a készpénz megszüntetése és a digitális világpénz bevezetése felé. A nemzetközi kifizetések bankja, a 63 legnagyobb jegybankot tömörítő Bank of International Settlements (BIS) vezérigazgatója, Agustín Carstens már 2021-ben világossá tette, hogy a készpénzt felváltó digitális világpénz bevezetése elkerülhetetlen. Ennek a pénzügyi rendszernek szerinte az az egyik előnye, hogy így lehetővé válik az emberek költésének totális ellenőrzése. Azt már én teszem hozzá, hogy az emberek programozása is.

– Miért jutott erre a következtetésre Carstens?

– Általában akkor szoktak beszélni a világ pénzügyi rendszerének megújításáról, amikor a meglévő már recseg-ropog. Mint látjuk, egyre több állam, közöttük a BRICS-országok arra törekszenek, hogy az egymás közötti kereskedelemből kiszorítsák a dollárt, jüanban vagy éppen rubelben fizessenek az egymás közötti áruforgalomban. Mindez azt jelzi, egyre többen vannak azok, akik nem szívesen fogadnak el fedezet nélküli dollárt az áruikért, és egyáltalán nincs ínyükre a dollár felhalmozása. Ám ha az amerikai valuta elveszítené hegemóniáját, ellenőrzését a világkereskedelem fölött, az a ma uralmon lévő pénzügyi, politikai elit hatalmát is alapjaiban veszélyeztetné.

– A laikusnak úgy tűnik, az orosz–ukrán háború nemcsak elfedi a háttérben zajló eseményeket, de katalizálja, fel is gyorsítja a pusztító gazdasági, pénzügyi folyamatokat. Ezzel magyarázható, hogy felgyorsultak és egyre inkább napvilágra kerülnek a világpénzzel kapcsolatos lépések?

– Feltétlenül. A világ döntéshozói egyre inkább úgy érzik, most kell lépniük, mert ha késlekednek, akkor egyre nehezebb lesz elkerülni a pénzügyi összeomlást. Éppen ezért minden fronton támadást indítottak. Ennek a következménye az orosz–ukrán proxyháború, az LMBTQ+-propaganda csúcsra járatása és a nemzetállamok felszámolása érdekében tett lépések is. Mindez része annak a komoly történelmi múltra visszatekintő elképzelésnek, amely szerint létre kell hozni az egyetlen központból irányított világállamot, amely gondoskodik majd az emberek boldogságáról a digitális világpénz segítségével. És persze hosszú távon biztosítja a mai világelit számára a hatalmi pozícióik megőrzését.

– A világ nagy pénzügyi központjaiban folyó munkálkodást értem. De mi történik a politikai centrumokban?

– Joe Biden idén tavasszal megbízta a jegybank szerepét is betöltő magánbankot, a Fedet, a legfőbb ügyészséget, valamint az USA államait, hogy vizsgálják meg a készpénz megszüntetésének lehetőségét. Az új fizetőeszközzel, a digitális pénzzel kapcsolatosan Biden két követelményt fogalmazott meg: meg kell felelnie a környezetvédelmi és a szociális szempontoknak. Ám ha az ember alaposan megvizsgálja az újbeszél nyelven megfogalmazott szöveget, akkor rájön, mit jelentenek ezek a kifejezések. A Biden-adminisztráció szerint a környezet védelmét szolgálja, hogy nem kell legyártani, szállítani, forgalmazni a bankjegyeket és pénzérméket. A szociális szempont pedig azáltal érvényesülhet, hogy a digitális számlán mindenki kapna egy minimális, alanyi jogon járó virtuális alapjövedelmet. Igaz, a digitális pénzösszegek nem növekedhetnének korlátlanul. A digitális pénz csak bizonyos idő- vagy összeghatár között lenne elkölthető, azon túl törölnék a számláról a felhalmozott „pénzegységeket”. Vagyis a virtuális pénzt vagy gyorsan el kell költeni, vagy elfogadni, hogy köddé válik. Mindezt talán úgy lehetne nevezni: fogyasztói kommunizmus. Biden elnök jövő tavaszra várja a tervek megvalósíthatóságáról szóló jelentést.

– Brüsszel is hasonló álmokat dédelget?

– Az Európai Központi Bank elnöke, a Nemzetközi Valutaalap korábbi vezérigazgatója, Christine Lagarde is hasonló utasításokat adott egy szakértői csoportnak. Ő októberre várja a szakértők jelentését arról, milyen lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy nagyjából három éven belül a digitális pénz vegye át a készpénz szerepét az uniós tagországokban. Mindezeken felül idén tavasszal létrehozták a Digitális Fizetőeszköz Monetáris Hivatalát, amely bejelentette, hogy elindítja az egységes digitális világpénz bevezetésének folyamatát. Minderről természetesen szintén keveset lehet olvasni a médiában, legfeljebb a közösségi oldalakon és a másodlagos nyilvánosságban található némi hírmorzsa. Vagyis nyakunkon a kés, csak egyelőre keveset tudunk róla.

– Lehet mindezt fokozni?

– Hogyne lehetne. Azt sem tudják sokan, hogy a davosi Világgazdasági Fórum résztvevői nyaranta is tartanak egy találkozót, 14. alkalommal megrendezett, Új Bajnokok (New Champions) összejövetelükre június 27–29. között került sor. A rendezvény egyik vezérszónoka a fórum alapítója, Klaus Schwab, a másik Li Csiang kínai miniszterelnök volt. Mindketten egyetértettek abban, hogy nagyon közel állnak egymáshoz a világpénzzel kapcsolatos elképzeléseik. Megalkották az úgynevezett „globális interoperabilitás” fogalmát, ami annyit jelent, hogy a központi bankoknak együtt kell működniük a világcégekkel a kívánatos lépéssorozat kidolgozásában. A Világgazdasági Fórum egyébként más témában is együttműködik Kínával, mert vonzónak találják a kínai társadalmi-gazdasági rendszert. Ott már megvalósították az állampolgárok totális ellenőrzését, akár egy, a közösségi oldalakon megfogalmazott „rossz” gondolat következtében is le lehet nullázni a renitensek számláját. A digitális technika ezt lehetővé tenné majd a nyugati világban is az eltérő vélemények szankcionálására. Egyébként Kínában már ma is nagyjából 260 millió ember él gyakorlatilag készpénz nélkül, de ezt a létszámot növelnék. Másutt is folynak hasonló kísérletek. Svédországban és Norvégiában már tíz százalék alatt van a készpénzforgalom. Finnország 2029-ig tervezi bevezetni a digitális pénzt. Izrael pedig tíz éve vállalta, hogy három lépésben megszünteti a készpénz használatát. Ott az üzleti életben nagyjából 620 ezer forintnak megfelelő összegben limitálták a készpénzhasználatot. A magánszemélyek másfél millió forintnak megfelelő sékelt fizethetnek ki készpénzben. Az ezen felüli összeg kifizetése bűncselekménynek számít, amiért börtön jár. A tervek szerint a második lépésben teljesen kivonják a készpénzt a forgalomból. A harmadikban mindenkinek kötelező lesz egyetlen bankszámlát nyitni a jegybanknál. Ezzel természetesen háttérbe szorítják a kereskedelmi bankokat is, az állampolgárokat pedig egyetlen kártyaszolgáltatóhoz kötik, így totálisan ellenőrizhető lesz minden egyes költésük.

– Úgy tudom, Ukrajna is hasonló terveket szövöget. Ez a hír nem kacsa?

– A hír igaz. Zelenszkij elnök egy Mihail Fedorov nevű minisztert bízott meg a digitális átállás levezénylésével. Ennek része a készpénz teljes kivezetése, arra hivatkozva, hogy csak így lehet megfékezni az országban dúló korrupciót. Az ukrajnai cél az, hogy egybegyúrják a bankkártyát egyfajta digitális útlevéllel és az oltási igazolvánnyal. Így minden információt az állampolgárokról egyetlen kártya tartalmaz majd. Hogy felmérjük ennek a veszélyeit, érdemes felidézni a kanadai kamionosok sztrájkját. Azt úgy sikerült letörnie Justin Trudeau miniszterelnöknek, hogy befagyasztották a kamionosok, de még a támogatóik bankszámláját is.

– Van valamiféle védelem a digitális világpénz bevezetése ellen?

– Azt egyelőre nem tudjuk, miként viszonyulnak e törekvésekhez például az arab világ országai vagy éppen Afrika népei. Arról sincsenek pontos fogalmaink, hogy Oroszország, Kína vagy India elfogadna-e egy az USA által kiépített pénzügyi rendszert, amely életben tartaná az amerikai hegemóniát. Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy csak a nemzetállamok lehetnek képesek ellenállni az egyre agresszívabb háttérhatalomnak, amely immár kilépett a fényre. Már mutatkoznak biztató jelek. Svájcban például népszavazást rendeltek el a készpénz kivezetése ügyében. Floridában pedig Ron DeSantis kormányzó bejelentette május 12-én, hogy semmilyen CBDC bevezetését nem engedélyezi! Ez óriási lépés, akárcsak Karl Nehammer osztrák kancellár javaslata is, mely szerint az osztrák alkotmányban rögzítsék az emberek készpénz használatához való jogát. Egyébként szerencsére Németország és Románia is elzárkózik egyelőre a készpénz megszüntetésétől. Sok helyen az emberek elvetik a digitális számla ötletét, és ragaszkodnak megszokott fizetőeszközeikhez. Ez az egyetlen járható út, pontosabban kiút a totális diktatúra alól. Talán nekünk is ez irányba kellene lépnünk, jegyzem meg halkan.

– A fiatal nemzedékeknek azonban vonzónak tűnik, hogy egyetlen mobiltelefonnal fizethetnek, intézhetik az ügyeiket. Őket miként lehet rávenni, hogy óvatosabban kezeljék a technika által nyújtott kényelmet?

– Mindenképpen meg kell értetni velük, hogy a hangzatos környezetvédelmi és szociális jelszavak mögött egy totális diktatúra kiépítésének szándéka áll. Azt is tudniuk kell, hogy a CBDC a jelek szerint fizetőeszköz lesz ugyan, de mint Ernst Wolff alternatív német közgazdász figyelmeztet rá, elveszíti a pénz hagyományos funkcióit. Egyszerű uralmi eszköz lesz a világ népei felett. Ezért kell beszélni e törekvések veszélyeiről, mert a CBDC totális rabszolgaságba kényszerít bennünket.

interjúkészítő: Nagy Ida
forrás: https://demokrata.hu/gazdasag/ut-a-fogyasztoi-kommunizmus-fele-717277/