Az 1991 és 2008 közti időszakban azon mezőgazdasági föld tulajdonosok számára, akik  a földjeiken addig gazdálkodó szövetkezetektől, állami gazdaságoktól szerettek volna átvenni a földjeiket használatba,  a   saját   területeik helyet  leggyakrabban úgynevezett pótföldeket ( csereföldeket ) kaptak. Ennek az eljárásnak gyakorlati okai voltak, leginkább, hogy az érintett tulajdonos földjei nem voltak megközelíthetők, vagy több kisebb, hasznosíthatatlan  részből tevődtek össze…

 A pótföldek  kiadásáról hivatalosan az akkori járási hivatalok  illetékes osztály vagy a földhivatal döntött, és   az írásbeli döntés értelmében a  földtulajdonos    a saját földjei helyett a cserébe kapott földekkel rendelkezhetett,  megművelhette vagy  akár bérbe is adhatta őket.

Egy  2017. szeptember 1-én hatályba lépett törvénymódosítás értelmében, amely  a    330/1991-es számú földrendezésről, valamint a T.t. 504/2003-as mezőgazdasági földek bérléséről szóló törvényeket érinti,  megváltozott   pótföldekre vonatkozó  szabályozás.   

 A változás  mindenkit érint, aki  jelenleg  a saját földjei helyett  a számára  hivatalos határozat alapján kimért  pótföldön ( csereföldön ) gazdálkodik  vagy  aki  ezt a pótföldet bérbe adja másnak.  Amennyiben az érintett személy a továbbiakban is szeretne  rendelkezni ( gazdálkodni rajta vagy bérbe adni) a  pótföldként kapott  területtel, akkor legkésőbb 2018 február végéig  fel kell keresnie a helyileg  illetékes járási hivatal földművelésügyi osztályát  (Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor) és   egy formanyomtatvány kitöltésével  kérvényezni kell, hogy az eddigi  pótföldjét  továbbra is használhassa. A kérvényező csak az a személy lehet (nem az örököse !), aki  a hivatalosan  határozat alapján eredetileg a pótföldet használatba kapta.

 A kérvényben  a következő adatokat kell  feltüntetni:

·      -  a kérvényező személyes adatai,
 a pótföld   elhelyezkedése - a kataszteri terület pontos megnevezése;
a pótföldek kiadásáról  szóló  határozat azonosítása;
a térség megjelölését illetve a pótfölddel kapcsolatos minden ismert adatot ( pl. átadás éve, földterület kijelölésekor készült tervrajz, fényképek, jegyzőkönyvek stb. ).

 

A kérvényhez a következő  dokumentumokat kell csatolni kell:

·      - a pótföldek kiadásról szóló eredeti  döntés másolata;
 a  kérvényező tulajdonában lévő  mezőgazdasági földek jegyzék (  amelyek helyett a pótföldet kapta ) ;
- a kérvényező becsületbeli nyilatkozata arról, hogy az tulajdonában lévő mezőgazdasági földeket (  amelyek helyett a pótföldet kapta ) nem adta bérbe  -  a tulajdonos mindaddig amíg a pótföldeket használja vagy bérbe adja, nem jogosult az eredeti  földjeit használni sem bérbe adni. 

 

 A kérvény pozitív elbírálásának feltételei: 

1.    a kérvényt csak az személy nyújthatja be, akinek pótföldet kiadták, nem lehet az illető örököse,

2.    a csereföld kiadásáról  szóló eredeti határozat még mindig érvényes;

3.    a kérelmező tulajdonában van az adott kataszteren belül legalább akkora  mezőgazdasági földterület  mint az eredetileg kimért pótföl és ezt a területet a tulajdonos nem adta bérbe;

4.    a pótföldnek térben azonosíthatónak kell lennie és a csereföld megfelel az egyszerűsített elosztási tervnek.

 

Amennyiben a kérvényező teljesíti a törvényben feltüntetett feltételeket, az illetékes járási hivatal döntése alapján az eddig használt pótföldekre vonatkozóan albérleti viszonya keletkezik.  A döntés jogerősségével az előző, a pótföldek kimérésére vonatkozó döntés érvényét veszti.

 A benyújtott kérvények alapján az eljárás minden egyes esetben 2018. március 1-ével kezdik és a kérvényeket legkésőbb 2020. február 29-ig kell a hivataloknak elbírálni.

  Abban az esetben, ha az érintett 2018 február végéig nem nyújt be kérvényt a fentiek szerint, 2018 december végével   automatikusan megszűnik a pótföld használati joga és  az addig  általa pótföldként használt területtel  a továbbikában annak tulajdonosa rendelkezhet.  Amennyiben a földek bérbe voltak adva, megszűnik a bérleti szerződés érvényessége is.