Az "Omikron árnyékában" nem árt némi hrubíkos irónia: ez már "helyzetfelismerő mestermű"...(szerk.) 

Tekintélyetes Oláh Sócdz Birodalmi kan cellár idáigglenessen német vagy még minek!

Engedd tessék, meg nekem 10teletlenül hoty javaslatainkkal mint Én, vagy Piszkos Frédi méltóztasség fogadkozni más híjján se, még akkor is, ha őméltósságja azt hiszi hogy mi van? Ha tényleg nem Ádámtól és Gézától sármozunk.

Fityelmálatlanul olvastuk azon irányló megnyíltságulását, hoty aztat az országot, mejj birodalom is lehetett volna mán negyeccer is, Önt bízták mek, hogy szűlnyön meg azonnali hatósággal, mán hotyan lehet ojjat állítani, hogy nem vigadalom, meg se nem is német, hanem jó ha bevándorolják mindenkivel , oszt majd jó lesznek választó jognak korábban is mint gondolta volna? Mid zólna ehesz Einstein, vagy a fia Zweistein, hoty már emzéperiksz nincs a nétyzeten, ha ő már nem úty kondojja? Mán hova työnne annyi bevándor ló, mikor a ztyeppén is alig van fű azonnali hatályban?

Esz nem kérdés, er akkor meg zűnik majd a birodalom? Az igazi németek akik nem osztják nekik a lapot, mászkálásokkal bírnak már rá se mernek nézni, is lehetnek kivándorlovak? Hova menjenek, ha mondja a bevándorlovasokkal megbizonytalanított zunijós komiszár is a Kínzász Margaritosz,ami nem pizza, mert görög, hogy mindelhol jó de legjobb sehol se, ha nincs zivárvány és sokk félédesség vaty melek otthon?

Frédi tekintettel az azonnali hatályra és a nélkül is, ha már íty nem enged betekintést , hogy lenne szíves felvenni a javasoltak közé minden irányból , még meg nem verik, néhány kézrevételt. Fredi, aki bizonyosan meg valóságból is jár rá a rúd, a sötét tengeren mely a földek között van, a Na mi újság Wágner úr fedélzetén, amivel már meggjárta a Szúeszi dzsatornát is, szállítana megbiztonságossabban bevándor lovakat egészen Afri kábul mek Afganiszt Kábul, mert állatbarát és már elkezte a szénát is fell vásárolni. Szállítmányozási vállalatlanokat kötött a Török szultánnal, de nem asz igazival, mert ő nem török tsak a neve, hogy behoznak hucul lovakat, de csak akkor tudnak savaznyi a baloldalon, ha már betörték őket. Fell hajózna egészen Nigériába, ahol nagyon sokan akarnak válazstó jogot, mert valódi németek , már montyák hogy anc, cvaj, traj, lesznek, pedig Kvasztics Fedor cáfolja szentségesen hogy vityázni kell, mert ezek Bokor Harammiják lövöltözős etyesületben fáradoznak a közjóért mek a világvékéért is, a bálról indítható ragéttákkal, ami nem játék.

Oltsóbb ajánlatot Frédinél nincs aki biztosan nem lehet, az egyenes járadékokat Kimbuktu- Berlin vonalon, hogy ne kelljen kenő zsírt égetni repüllő hajókon, mert a Na mi újság Wágner úr töppször is térhetne évente, de legalább háromszor se. Piszkos Frédi aki kapitány, jó megoldana ety hosszú kötélen a hajó után sok sok csolnakot, meg miegymást és első osztályon vontathatna Timbuktuból Siratkúzzáll-ig ami nem Szardíniában van mert az hal, hanem Szilinceumben, ahol kikötő várna mindenkire meg meleg tea. Nagyon ócsón felszámolná az első oztájt másodd osztjálnak, félúttól akár harmadnak is ha nem esik, de ne dudd ki, merd az unijós konkurrepciós oztájjon förmedvényt foknak kiadni még a mentőöv irányában is, amit ledagad még a Török szultán se. Piszkos Frédi mék be sem dobta tekimtélyes Oláh Sózd úrnak, hogy nagy aduásza van, mert kiváltságos kapcsolatokat ápol ety bizonyosan fő komisszár felé aki Brukcel lesben áll, és Ursula volt és van de Leyyebb, meg Felyebb is, és így előnyére válik mindenkinek aki szintén állatbarát., csak Wombatot ne kérecckedjenek atomítani simogatással.

Bár mostan nagy nehézsége támadt mert fenyegetés van folyamatban egészen Moszkváig, és még a lehetetlent is mekpróbáljék, meg azon se túl, mert féltik a területek indegradálását a Don basszban, aki nem maffia, minden rendetlenkezésre álló ez hejjel meg közzel is. Még a végső fegyvert is beveti a főtt komizzár Őexcelllenciánéja, ami nem tsúzli vagy hordály, vaty Srela 2, hoty megmondta elzárnak minden vezetéket ami Gonoszországba megy, hogy ne jöhessen be illegálatlanul se az olaj se a gáz, se semmi. Háty jóll ki lesznek készülve már az Goroszok, mek ki is szomjúhozzák majd a könyörgésünket, nem lennék a hellyükbenn. Már tsak ezért is kell a sok bevándor ló, hogy legyen mivel számtani, meg arasznyi sem marad. Igen dísztelt Olá Sózd úrnak a fityelmetlenségébe se kerüljön, ha mondjuk hoty lesznek bizonyos gondban majd a impregnációval, mert a lovak dzsökönyössek, izegnek,mozognak, meg kevés a biztonsági zolgálat is, mek az evés, ivás, mert vállogettósak, tsak kecske mek birkahús kerül a zasztalra, mék éjjel is , meg az olasz Mászkál pónis sajtgrém, ha beindul a 40 napos Rohaggy mán, majd utána az eriggy mán, ami nem gatolikus szemt mise, mert az a német templomokban ojjan mán tsak mint a bárd gyűllés, viszér szónokai.

Külön örömünkre szolgál, és dízteltetyi a lakosság is magánt, hogy a birodalom tiszta levegőt biztosít Szibériából az Északi Áramoltaton kétszer, ha már félnek a zankcióktól, meg mit mond a meszelt ház erre a zóperencián is dúl? Kvasztics Fedor, akiknek mék lánykori neve is volt ety időben, tsak arra kéri tekintmentes Sózd kan csillár urat, hogy a dákó románokat be ne engettyék vándorlovaknak, mert akkor nem lesz amit mekk lehetne szümtenyi, mert ők már loptak dísztelt olajat is a támasztópontról ahol saját 6 sereggel vannak megtámasztva, meg más országot is székelyestül, erdőlystül.

Esz náluk, mint a lopás, gulturális hagyovány, meg a zűrös talp is amit a hadtápos szolgais bizonygatott, aki idétlen időkben is miniszterként is mekszólal. Piszkos Fred mék szerettel üdvözülve néhányszor Ön iránt ha legutóbb is majd hallgatna rám, néhány hazsontalansággal, főleg meg nem bízási ügyekben,mint amijjen a zűrügyi ministrániumban van kifolyólag.

Utóbb irat: lekközelebbi levelünket mán hová küldjem, ha oszlatás után lesz a birodalmi kan csiilárság, mekk tsak a cím mi lesz, ha bevándorló orzág, Berlin és minek a zirányítószám, ha Brahmaputri? Maradjon velünk 10telettel őszinte barátságunk jeléül, ha nem írnánk, hogy mit válazzoljon, még tegnap is lefeljebb!

Lejtő Jenő von de Kon spirátor!

 Hrubík Béla (FB-oldala)