Az enyhén cinukus humoráról ismert szerző most Svédországban és Szlovákiában találta fején a szöget…(szerk.)

- – – – – – – – – – – – – – -

 Svédország vezető kriminológusa, Ardavana Khoshnooda szerint, Mexikó után a világon, Svédországban legtöbb a robbantásos merénylet. Ez, az egykoron ,,Északi Édennek“is nevezett ország, esztelen és korlátlan bevándorlás politikájának köszönhető.

Olyan állapotok vannak az országban, hogy manapság már a hadsereg bevetéséről gondolkodnak a migránsbandák közötti háborúk, és a leberálisok szerint nem létező No-Go zónákban, szó szerint lángoló erőszak ellen. Ide jutott a jóléti ország, melynek szociális ellátórendszere nagyon, kultúrpolitikája és demokrácia felfogása viszont annál kevésbé tetszik az ide bevándorló, afrikai és muzulmán többségű csürhének.

Egy dologban azonban még Mexikóban is jobban állnak, hiszen ott nem nagyon égetnek Koránt. A muszlimok szent bibliájának idő előtti elhamvasztása, valamilyen oknál fogva a svéd Pirománisok és Könyvégetők Szervezetének hobbijává vált. Mindezek után az ember joggal elvárhatná, hogy a belső problémák tömkelegével küzdő, és gyakorlailag a polgárháborús helyzetben, a svédek önmérsékletet, ne adj Isten önkritikát tanúsítanak, és majd lassan kezdik megérteni a kelet – európai országok, többek között Magyarország álláspontját a mértéktelen bevándorlás korlátozásával szemben.

Nem!

Még rátesznek egy lapáttal, és mintha a tengeri zöld moszatok éves konferenciájának topvábbképzéséről jönnének, sorra kioktatnak bennünket továbbra is. Na jó! Most a két Nobel-díj odaítélésével némileg kompenzáltak valamit Magyarország irányában, azonban ettől még nem lesz NATO tagság, csak hogy leszögezzük ezt is. Hazug oktatófilmekkel járatják le Magyaországot a svéd iskolákban, melyhez az USA-ból pénzelt, baloldali marxista meleglobbi leghitványabbjai nyújtanak segédkezet, és még büszkék is rá, hogy hazájukat, ha egyáltalán ilyen fogalom meggyökeresedett az agyukban, lejárathatják. De hát ezért fizeti őket a Soros dollármédia. Az embernek néha olyan érzése támad, hogy az IKEA bútorokat könnyebb összeszerelni, mint a svéd vezetői elitet megérteni.

A szlovákiai választások is alaposan kiverték a biztosítékot az egykori heggesztő szakmunkásból feltörekvő svéd kormányfőnél, Stefan Lövfennél, aki jelenleg az európai elfekvőben vigasztalódik bukása után, hűségnyugdíjban. A Dzurinda nagyságú elme, most az európai szocialisták vezetőjeként felszólította a parlamenti választás győztesét, Robert ficot, hogy minél hamarabb változtasson Ukrajnával kapcsolatos álláspontján. Stefan Lövfen kezdeményezni akarja a Smer kizárását, amennyiben ez nem történik meg. „Ha a kormányban is érvényesül majd az ukránellenes retorika, akkor gondoskodni fogok arról, hogy ez a folyamat elinduljon” – jelentette ki az európai szocialisták elnöke. Ebből is látni, hogy a marxista heggesztés időnként nem rögzít, hanem old, vagy egyenesen taszít.

Az egyes szám első személyben intézett felszólítás is mélyen mutatja azt, milyen egyeduralkodói, posztsztalinista állapotok lehetnek az EU parlamentjének marxista- szovjet frakcióiban, ahol egy személy eldöntheti, hogy egy tagszervezetet kizárnak-e vagy sem. Lenin elvtárs, aki tudvalévőleg élt, él és élni fog, már csak egy kávét kér a hintaszékében ringatódzva , amikor fellapozza az Barommetern nevű , létező svéd regionális lapot. Ez a lelini tipusú, "ifjúgárdás“ politikai sovinizmus, vagy nevezhetjük nyugodtan liberálfasizmusnak is, csak megerőshet minket abban, hogy a jövő évi EU parlamenti választásokon ki kell söpörni a liberális szemetet az EU-ból, és le kell csapolni ezt a korrupt, hazugság mocsarat, bár erre, mondjuk meg, csekély az esély, de ettől még törekedni kell rá.

Robert Fico meggyőződése, hogy az európai pártcsalád azt akarja keresztülvinni, amit az Egyesült Államok szeretne. Milyen megvilágosodás! Ő viszont elutasítja az egy vélemény politikáját. A Smer elnöke úgy véli, az európai szocialisták és Stefan Löfven hozzáállása antidemokratikus és tekintélyelvű. Ne finomkodjunk, elvtárs. Ez egy xarkupac, úgy ahogyan van!

Robert Fico azt mondta, gratuláció helyett zsarolás érkezett az európai szocialistáktól. Mégis mit várt: cserepes virágokat? A kommunista nem vész el, csak átalakul (ez vonatkozik talán R. Fico-ra is - szerk.) .

Stefan Lövfenné. Gyurcsány Ferenccé, Dobrev Klárollyá, vagy Újhülye Pistává. Nincs új a nap alatt.

A Marxista beltenyészet, ami egyenesen zsákutca, ugyanis nem ad lehetőséget az evolúciós fejlődésre, sőt, torzítja azt, ami különösen nyomon követhető az európai liberális baloldali gondolkodásban. A szolgalelkűség, a zsoldos szellem, és a harminc ezüst júdási politikája, nem sok jót vetít előre, ebben az egykor virágzó, az irodalom, a kultúra és tudomány bölcsőjének számító Európában, ahol a közel 600 millió polgár tétlenül nézi végig, ahogyan pár száz hitvány, globalista szolga tönkreteszi ezt a jobb sorsra érdemes kontinenst.

Hrubík Béla (FB-oldala)