A sátán tombolása, amíg Isten engedi, határtalan, mert nem ellensúlyozza bűntudat. Soros György vallja magáról, hogy sosem volt, és ma sincs lelkiismeret-furdalása azért a tengernyi nyomorúságért és szenvedésért, amit élete során a kapzsiságával okozott...

A pénzügyi háttérhatalom sikerélményként éli meg a pusztítást.

2024 tavaszán a brüsszeli bürokraták egyre erőszakosabb döntéseiből a legfontosabb ismérv, a józan ész hiányzik. Ennek oka a választások közeledtével az Európai Unió vezetésében eluralkodó pánikhangulat. A „sarzsik” (nyilván okkal) rettegnek a jól fizető tisztségek elvesztésétől.

Hiszen ahelyett, hogy az európai polgárokat képviselnék, amiért valójában megválasztották őket, az amerikai érdekek csicskásaivá szegődtek.

A rettegés persze még nem bűnbánat, és ha Isten egy pillanatra behunyná a szemét, és újra választanák őket, Ursula von der Leyen, Charles Michel, Roberta Metsola (hogy Eva Kailiról már ne is beszéljünk) delikvensi hajlamaiknak engedve ugyanazokat a törvénytelenségeket borítékolhatóan újra elkövetnék.

A kompromittált vagy éppen kriminalizált brüsszeli elit, hátat fordítva választópolgárainak, nem csupán saját nemzetüket, hanem az európai élet alapértékeit is elárulták. Hogy egészen konkrétak legyünk, ma ők a legvéresszájúbb háborúpártiak. Nyugat-Európában intézményesen pusztítják a kereszténységet, hiszen üdvös programként hangoztatják a bevándorlók pótolhatatlan hasznosságát. (Ne csodálkozzunk, hiszen maga az ENSZ-főtitkár, António Guterres is kijelentette: „Migration is a positiv.” A migráció pozitív dolog).

A no-go zónák, a drogkereskedelem és a prostitúció rohamos terjedése mintha nem is létezne! Az EU politikai képviselete máig folytatja polgárai félrevezetését és terrorizálását. Rezzenéstelen arccal tagadja a genderelmélet és a woke-vírus társadalom- és identitáspusztító hatását.

A kérdésre, hogy miért szaporodhatott el ilyen mértékben a „kígyónyelvű” megtévesztés és a csalás a Földön, az Újszövetség adja meg a választ: „Isten megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák Krisztus evangéliumának világosságát.” A pénz mindenek fölött! Az EU politikai elitje ordonáncként készül önnön újraválasztására. Ezért minden olyan információt (rendezvényt), amely dicstelen helyzetükre irányíthatná a figyelmet, tűzzel-vassal megpróbálnak elnémítani!

A masszív cenzúrát túllicitálva 2024. április 16-án a Nemzeti Konzervativizmus Konferenciát is megpróbálta betiltani a brüsszeli városvezetés és a rendőrség. Frank Füredi, az MCC vezetője nyilatkozta: „Olyan ez az egész, mintha máris diktatúrában élnénk!” Szerencsére a betiltást végül a brüsszeli bíróság érvénytelenítette. Kérdés, milyen meggondolásból? A józan ész, a belátás vagy csupán taktikai csalafintaság alapján?

A helyzet megértéséhez nélkülözhetetlen a kérdés: honnan, milyen céloktól, elvektől züllött idáig az „európai gazdasági társulás” jogutódja, az Európai Unió? Hogyan és miért? Erkölcsi devalválódását az egykor maga elé tűzött ideá-loktól a 2024. április 16-án megvalósuló rendőrállamig.

Hanyatlását ajánlatos párhuzamba állítani az Egyesült Államok erkölcsi hanyatlásával, amely az alkotmányozó konvenció napjaiban még nemes és fennkölt ideálokat tűzött maga elé.

Idézzünk George Friedman Vihar a csönd előtt című könyvéből: „A siker nem csupán az (amerikai) Alkotmányban rögzített jogi passzusokon múlott. Sokkal inkább azon, hogy sikerül-e hallgatólagos vagy egyértelműen megfogalmazott erkölcsi alapelveket alkotni és érvényesíteni.

A társadalom nem szabályozható pusztán politikai akarattal vagy dokumentumokkal, hanem (nota bene!) csakis a nemzet józan belátását tükröző erkölcsi világkép érvényesítésével.” Tiszta beszéd! Ám Amerika mai, liberális vezetését szemlélve joggal gondolhatnánk, hogy lám-lám, mégsem voltak elég masszívak, időtállók azok a törvények.

Amerika történelme során talán legsúlyosabb válságába süllyedt.

A hármas osztatú Egyesült Államok (a nemzetállami Amerika, a birodalmi Amerika és a fölöttük levő pénzügyi háttérhatalom) a Bretton Woods-i rendszer létrehozása óta „nemzetek fölötti erőként” a Világbank létrehozásával elősegítette Európa újjáépülését.

Ma már tudjuk, hogy ez az „elősegítés” már a tervezése idején magában foglalta a mára kiteljesedni látszó Új Világrend elképzeléseit. Mindazt, amit ma a nemzetek józan belátásával a világ gátlástalan eltorzításának, minden hagyományos érték elpusztításának minősíthetünk.

Fülöp Antal
forrás: https://ma7.sk/tollhegyen/valasztas-elott