Az EU három meghatározó szerve az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament. A közelmúlt tapasztalatai szerint mindhárom fórumon járvány pusztít. Kivált most, a választások közeledtével egyre agresszívabban dühöng és terjed...

Mintha Albert Camus A pestis című regényéből tévedt (szökött?) volna át Brüsszelbe a rafinált vírus! Bár igaz, Brüsszelben (szerencsére) inkább csak erkölcsi hullákat produkál, mert hatására elszaporodnak a csalások, a sikkasztások, a korrupciós ügyek és rágalmazások. És persze időnként gorombán támad a Covid ki tudja, hányadik variánsa. Már nem is érdemes számolni. Anélkül is sejthető, hogy már valahol a Covid–666-hoz közelíthet. Hogy a 666 éppen a Pokolbéli sorszáma? Kicsiség, hiszen itt a határ a csillagos ég.

Tudjuk, hogy Camus regénye az Oránban dühöngő pestisről a nácizmus leképződése volt. Ma ugyanez a regény a munkamorált, az etikát, a mértéktartást, a törvénytiszteletet lezüllesztő dollár-vírus felívelő brüsszeli karrierjét, azaz ennek a természetét modellezi. Szép sorozata a korrupciós pénzekkel kiváltott devianciáknak! Az európai parlamenti képviselők magatartási kódexére esküdtek fel, amelynek vezérelve, hogy a képviselők munkájuk során betartják az önzetlenség, a feddhetetlenség, a nyíltság, a szorgalom, a becsületesség, az elszámoltathatóság kritériumait. És betartják? Említsünk meg néhány európai uniós figurát: Věra Jourová, Guy Verhofstadt, Eva Kaili, Manfred Weber és mindenekelőtt Ursula von der Leyen.

Pusztításukat a Covid–666 is megirigyelhetné. Naponta erkölcsi leckét adnak Magyarországnak, s ha szükség van a Magyarország elleni újabb szankciókra, az erkölcs magaslatairól osztogatva az igazságot, megfosztják az országot jogos járandóságaitól! Szerintük miért van (lehet) szükség erre? A több mint ezeréves történelmi Magyarország jogérzéke messze érettebb, mint a brüsszeli bürokratáké, messze megelőzve a váltig hangoztatott nyugati demokratikus gondolkodás kezdeteit.

Věra Jurovának vagy Guy Verhofstadtnak, miközben Magyarországot fröcsögve gyalázzák, halvány sejtelmük sincs az 1222. évi Aranybullába foglalt magyar ellenállási jog szelleméről, amely a többi között kimondja: „A törvényeket megszegő uralommal szemben az ellenállás nem lázadás, hanem jog”. Annak tehát, ami Brüsszelben Magyarország ellen történik, semmi köze a joghoz és az igazsághoz. Ezt fényesen bizonyítja Brüsszel Lengyelországgal szembeni, hirtelen, cezúraszerűen megváltozott magatartása! A lengyel politika abban a pillanatban megfelelő lett a brüsszeli elvárásoknak, amint Varsóban Donald Tusk lett a miniszterelnök.

Sokáig nem értettem, hogy az időnkét Davosban találkozgató legújabb pénzarisztokráciának miért jobb az, ha Európát tönkreteszi, mint ha Európa kétezer éves kulturális értékeit megtartva fognának hozzá a New Age, vagyis az új világrend megvalósításához. Ezt sokáig nem értettem. Aztán a legutóbbi időkben (lásd: háború Ukrajnában, Amerika süllyedő nagyhatalmi státusa) megértettem, hogy a kettő együtt nem megy! Az európai kultúrát teljes fényében és mélységében megtartani, s eközben a nemzeteket birkanyájként átterelgetni a tervezett „szép új világba”, valóban nem lehet egyszerre. Hogy a terelgetés megvalósítható legyen, ahhoz Európa népeit ajánlatos előbb birkanyájjá butítani!

Fülöp Antal
forrás: https://ma7.sk/tollhegyen/dollarfertozes-brusszelben
(az írás megjelent a Magyar7 2024/17. számában)