A www.felvidék.ma hírportálon február 2-án jelent meg Flórián Lászlónak az Önkormányzatiság és autonómia című cikke. Az írás rövid időn belül rendkívül népszerű lett. Ennek hatására az utóbbi napokban fontos kezdeményezés indult útjára az MKÖ berkeiben…

A kezdeményezés eredményeképpen Pozsony megye jelöltjei és az MKP OT elnöke, valamint a kezdeményezést támogató 24 további jelölt egy felhívással fordul a magyar közösséghez, melynek szövegét az alábbiakban olvashatják.

Tisztelt választópolgárok!

A választások hajrájához értünk. A legutolsó felmérések a hárompárti Magyar Közösségi Összefogást közel mérik a bejutáshoz, ezért is hisszük, hogy parlamenti és vélhetően kormányzati tényezővé válunk.

Újra történelmi lehetőség előtt állunk, melyben már nem lehet elszalasztani azt, hogy sorsunk irányítását a saját kezünkbe vegyük. A február 2-án a Felvidék.ma hasábjain megjelent, az önkormányzatisággal foglalkozó cikk mára 3 900 tetszésnyilvánítást kapott, ami arra utal, hogy ez döntő fontosságú téma. Ezért az MKÖ Pozsony megyei jelöltjei és az MKP OT elnöke úgy döntöttek, felhívással fordulnak a többi jelölthöz, hogy közösen, együtt és egyértelműen szólítsák meg a tisztelt választópolgárokat a következő nyilatkozattal:

Hisszük, hogy közösségünk közép- és hosszabb távon akkor lesz sikeres és gyarapodó, ha ügyeink kezelése az önkormányzatiságon alapuló önigazgatási rendszerben valósul meg. Ez a cél az MKÖ programjának is kiemelt része, a végrehajtásához viszont elengedhetetlen a fennálló közigazgatási – önkormányzati rendszer olyan átalakítása, melynek keretében a helyi kisebbségi önkormányzati rendszer mellett létrejönnek a természetes régiókon alapuló területi önkormányzati egységek is.

A közigazgatási rendszer ilyen átalakításával többek között biztosítani tudnánk:

• Térségeink gazdasági fejlődését — „mi itthon tudjuk azt, mit érdemes fejleszteni”

• A helyi és a regionális adók „helyben tartását és visszaforgatását”

• A közpénzek átláthatóbb és célirányosabb felhasználását

• A térségek sajátos adottságainak kihasználását

• A kisebbségi oktatási intézményi rendszer létrehozatalát — „önállóan kezeljük a magyar tannyelvű iskolákat”

• A kisebbségi nyelvek egyenrangúvá és egyenjogúvá tételét — „két vagy több hivatalos regionális nyelv legyen”

• Az önálló kisebbségi társadalmi és kulturális szervezetek működését, és szabad fejlődését — „sajátos jogaink közösségi szintre emelését”

ITT AZ IDŐ, HOGY ERŐS ALAPOT TEREMTSÜNK KÖZÖSSÉGÜNK JÖVŐJÉHEZ, KÉPVISELJÜK EZT MÁRCUS 1. UTÁN IS!

EGYÜTT SIKERÜLNI FOG! HÚZZUNK BELE, MÁR CSAK EGY PICIVEL KELL TÖBB! HAJRÁ 22-ES LISTA!

Bárdos Gyula, Flórián László, Pomichal István, Németh Gabriella, Csáky Pál és Őry Péter, az MKP OT elnöke

Akik támogatták:

Gergely Papp Adrianna, Kiss Beáta, Varga Tibor, Reiter Flóra, Régi Anikó, Bacsó László, Geönczeöl Attila, Bögi Pathó Melinda, Cseri Zita, Csákvári Marian, Hamerlik Richárd, Asbóth Attila, Dolník Tibor, Veszprémi Zsuzsanna, Žitňár Csaba, Halász Zoltán, Gömöry Lóránt, Iván László, Karaffa Attila, A. Szabó László, Méry János, Bukovszky János, Varga Péter, Jókai Andrea

2020. február 9.

Flórián László
forrás: https://felvidek.ma/2020/02/kezdemenyezes-a-kozigazgatasi-rendszer-atalakitasara/