Európa gyors fogyásban és elöregedésben lévő népességét még csökkenteni akarják azzal is, hogy az abortuszt emberi alapjogra emelnék... 

Valaki(k)nek érdeke, hogy beteljesedjen Richard Coudenhove-Kalergi (a Páneurópai Unió megalapítójának) 1925-ben leírt álma. Nem elég, hogy ma annyi migráns jön Európába, amennyi csak akar, de Európa gyors fogyásban és elöregedésben lévő népességét még csökkenteni akarják azzal is, hogy az abortuszt emberi alapjogra emelnék. Ennek eredménye lesz a Kalergi-féle eurázsiai-negroid emberfajta is, mely az új európai rend alapját fogja képezni. A cél egy európai gyökerek és európai kultúra nélküli népesség létrehozása ázsiaiakból és harmadik világból származó feketékből. Ezt a kevert népet - európai gyökerek és tudat nélkül - sokkal könnyebb lenne irányítani. Ezzel a kevert népességgel megszüntetné az európai népeket, országokat, mivel szerinte a nemzettudat és a különböző kultúrák erőszakot szítanak. Az új népesség leginkább az ókori egyiptomiakra hasonlítana.

Az abortusz beemelése az emberi alapjogok közé egy óriási szög Európa koporsójába. Erről szól Komjáthy Lóránt párnapos cikke.(szerk.)

- – – – – – – – – – – – – – – – – – - 

Komjáthy Lóránt:

Az Európai Parlament felszólította a tagállamokat,
hogy az abortuszhoz való jogot emeljék be az alapjogok közé


Egy nappal azután (2024.4.11. - szerk.), hogy az Európai Parlament (szlovák EP-képviselők direkt vagy hallgatólagos támogatásával) elfogadta a migrációs paktum csomagját, sikerült keresztülvinni azt a javaslatot is, amely felszólítja az Európai Tanácsot, hogy emelje az EU Alapjogi Chartájába az abortuszhoz való jogot. A javaslatot a teljesen irányt vesztett Európai Néppárt 42 képviselője és több szlovák képviselő is támogatta. A javaslatot 336 támogató, 163 ellenző szavazat és 39 tartózkodás mellett sikerült a liberális Renrew Europe frakciónak átvernie.

„Mindenkinek joga van a testi autonómiához, hogy a szexuális és repdukciós egészségügyi ellátáshoz szabadon, tájékozottan, teljes mértékben és univerzális módon férjen hozzá (…) [joga van hozzáférni] minden kapcsolódó egészségügyi ellátáshoz diszkrimináció nélkül, beleértve a biztonságos és törvényes terhességmegszakítást is” áll a javaslatban. Egyúttal a határozat felszólítja Lengyelországot és Máltát, hogy „azonnali hatállyal töröljék az abortuszt korlátozó intézkedéseiket”.

Mindennek tetejében kötelezni akarják a tagállamokat, hogy szélesítsék ki az abortusz jogokat (vagyis tolják ki a terhességmegszakítás feltételeit, amennyire csak lehet) és a terhességmegelőzési módszerek engedélyezését (abortusztabletta).

Az EP arra is kötelezni akarja a tagállamokat, hogy szankcionálják azokat az orvosokat, akik lelkiismereti okokra hivatkozva nem hajlandók megszakítani a terhességet. (Ebből több alkalommal Szlovákiában is volt vita).

Az EP nem meglepő módon Franciaországot nevezte meg követendő példának, amely épp nemrég emelte alkotmányos joggá az abortuszt.

Az EP mostani húzása természetesen csak politikai PR-fogás a közelgő EP-választások alkalmából. Az Európai Parlament semmire sem kötelezheti a tagállamokat, amennyiben azok nem vetik alá önként magukat a most elfogadott javaslatnak. Erre pedig nem sok esély van.

Ugyanakkor érdemes megint megnézni, kik emelték fel a kezüket a javaslatra. Ott volt köztük:
- Eugen Jurzyca (SaS), aki még saját ECR frakciójával is szembe menve szavazott igennel;
- Vladimír Bilčík, a Heger-Naď-féle Demokrati politikusa, az Európai Néppárt tagja,
- Michal Wiezik, a progresszív PS (Renew Europe frakció) politikusa
- Martin Hojsík, a progresszív PS (Renew Europe frakció) politikusa.

A szintén progresszívokat erősítő Jozef Mihál (itthon Demokrati színeiben politizál) tartózkodott.

Nemmel szavaztak:
- Milan Radačovský (Slovenský Patriot),
- Milan Uhrík (Republika), 
- Miriam Lexmann (KDH, Európai Néppárt frakció),
- Ivan Štefanec, (KDH, Európai Néppárt frakció),
- Peter Pollák (Slovensko, Európai Néppárt frakció),

Nem szavaztak a kérdésben:
- Monika Beňová (Smer),
- Katarína Roth Neveďalová (Smer),
- Robert Hajšel (a szocdem S&D frakció tagja),
- Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew Europe frakció).

Érdekes reakciót közölt Vladimír Bilčík, aki egyébként a migrációs paktumra is feltette a kezét. Szerinte „egyensúlyt kell teremteni” az élethez való jog és a nő saját testével kapcsolatos szabad választása kérdésében. A gond az, hogy egyáltalán nincs egyensúly a kettő között, a Bilčíkhez hasonló politikusoknak köszönhetően a család és a hagyományos családmodell és a gyermekvállalás maga szitokszóvá vált progresszív körökben, és az EP nem is foglalkozik érdemben a szülés és születés védelmével. Minden demográfiai kihívást a migrációval akar megoldani.

Jurzyca azzal mentegette magát a hagyományosan életpárti szlovák társadalom előtt, hogy a tanulmányok nem mondták ki egyértelműen, hogy az abortusz korlátozása a terhességmegszakítások számának csökkentését eredményezik. Ez szintén féligazság, mert a mai világban számtalan politikailag és ideológiailag motivált tanulmány készül a progresszív agenda alátámasztására. A KDH, amely egyébként a javaslat ellen szavazott az EP-ben, most a szlovák kormányt támadja azzal, hogy ne támogassa az Európai Tanácson belül az EP javaslatát. A dolog azért nevetséges, mert az agenda támogatóit a KDH-nak saját szövetségesei, az ellenzéki PS és SaS körében kellene keresnie, nem különben a magát jobboldalinak valló Európai Néppártban, amelynek 42 képviselője szintén támogatta a javaslatot. Hogy ezen összefüggések ellenére a KDH elnöke Milan Majerský azt nyilatkozta, hogy az ő pártja vált a „szabad világ alapértékeinek és az emberi élet védelmezőjévé”, a szlovák kereszténydemokraták politikai felkészültségét jól mutatja. A KDH-nál megint teljes a képzavar.

Komjáthy Lóránt
forrás: https://korkep.sk/cikkek/politika/2024/04/12/az-europai-parlament-felszolitotta-a-tagallamokat-hogy-az-abortuszhoz-valo-jogot-emeljek-be-az-alapjogok-koze/

lásd még: https://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Coudenhove-Kalergi