Azt hiszem, hogy manapság Európa jövője nem tartozik a jó előre látható dolgok közé. Elképzelésekből persze nincs hiány.
Ha a történelmet kérdezzük, megtudjuk, hogy 711-ben Tarik arab vezér átkelt a tengeren a róla elnevezett Gibraltárnál. Az arabok hamar meghódították Hispániát, majd rendszeres portyákba kezdtek a mai Franciaország déli részén. Részint zsákmányszerzés céljából, részint azért, hogy kipuhatolják az erőviszonyokat… 

A 9. század második felében őseink fürkész csapatokat küldtek előbb a Kárpát-medencébe, majd amikor megállapították, hogy tiszta a levegő, akkor nagyjából négy-öt év alatt bevonultak: előbb a Tisza vidékére, majd a Dunántúlra, ahol akkoriban még jócskán éltek testvérek: avarok… A század végén már a Bécsi-medence is az ő birtokuk lett.

Nem álltak meg, indultak nyugatra, megtudni, mi a helyzet ott. A magyar kémlelők elmentek a Rajnán, sőt a Pireneusokon túlra is. Az esetek többségében ottani fejedelmecskék ajánlatait is fölhasználták, hogy püföljék már el a szomszéd hercegeket, a zsákmányon majd osztoznak. Bálint Csanád kutatásaiból tudjuk, hogy a kis nyugati államok költségvetésében a bevétel rovatban szerepelt a szomszédoktól szerzendő sarc is.

Az úgynevezett kalandozások elsősorban földerítő utak voltak, hogy akad-e arrafelé hely, alkalmas táj az egész nemzet odavonulására.

A stratégia nem változott. Az iszlám államok és népek hosszú szendergés után történelmükben ritka egyetértésre jutottak. Persze nem véletlenül. Az Amerikából szervezett Iszlám Állam és más terrorszervezetek erőszakkal és rábeszéléssel kimozdították lakhelyükről a szegény muszlimokat Bangladestől Nigériáig: itt, lám, háború van, és lesz is, amíg el nem húztok innen! Európa viszont tejjel-mézzel folyó Kánaán, ahol tárt karokkal, tengernyi pénzzel várnak benneteket.

Az Európa elleni hadművelet egyrészt muzulmán hitparancs: az egész világ legyen Allah követője! Másrészt valami ilyesmi a bilderbergiai pénzügyi stratégák világállamálma is: itt az alkalom, hogy ezt a földgolyót megvegyük. Amit és akit lehet pénzért, a többieket valamivel több pénzért, vagy más, hasonló csalafintaságért. A dollár nem számít: a kamatos kamat nevű csalárd varázslattal mi gyártjuk. Már el sem férnek a nullák a folyószámlákon!

A harctér tehát az ember lelke – így működik a mefisztói alku.

A második hadmozdulat: a földerítés meg az ellenfél erőinek kipuhatolása után indulhatnak a tömegek! Köztük a célországok fontos helyeire telepített és polgárinak álcázott csapatok. Az ilyesféle alvó erőket nevezték Berlinben a második világháború tervezői Ötödik Hadoszlopnak. De nem kell föltétlenül harci alakulatra gondolni. Az európai országokba érkezett hatalmas, talajtalan tömeg önmagában is veszedelmes bomba, hiszen zömmel kamaszkoruk végén járó fiatal férfiakból áll, akikben tombolnak a vágyak az érvényesülés, a siker, a pénz, a nő és ki tudja még mi után. Ugyanakkor egyikhez sem férnek hozzá, mert jobbára pénztelenek, nincsenek kapcsolataik, nem ismerik a nyelvet, a szokást, a kultúrát. Ugyanakkor Allah küldötteinek mondják őket, ami felsőbbrendűségi tudatot ébreszt bennük a helyi bunkó pogányokkal szemben.

Égető benső kényszereik fő kibúvója: életáldozat a hitetlenek elleni harcban… Ez a mi pogány pszichológusaink számára fölfoghatatlan és értelmezhetetlen, mert gondolkodásuk szellemi dimenziója hiányzik. Vagyis: térlátásélményéről milyen előadást tarthat a félszemű?

A bomba – hála Istennek – egyelőre nem robbant föl, de a feszültség nő: „A német szövetségi bűnügyi hivatal kiszivárgott bizalmas jelentése tudatja, hogy Németországban a feltárt bűncselekmények száma 2015-ben az egy évvel korábbihoz képest hetvenkilenc százalékkal, száztizenhatezerről 208 344-re emelkedett. Az erőszakos bűncselekmények száma majdnem megkétszereződött, 18 678-ról 36 010-re nőtt. A szexuális bűncselekmények száma 1688 volt, köztük 458 nemi erőszak és szexuális kényszerítés. A statisztikában nem szerepelnek a szilveszter éjjel elkövetett szexuális támadások…” Tegyük hozzá: a liberálkorrekt sajtó egyszerűen letagadta a körülbelül kétezer bűncselekményt! A magyar sajtó írt arról is, hogy Európa-szerte úgynevezett félautonóm körzetekbe tömörülnek a mohamedánok immár több millióan, esetenként pontos számok említésével is. Az elkülönült muzulmán körzetek szépen fejlődnek Német- és Franciaországtól a Benelux államokon át Angliáig. Belviszonyaikról keveset tudunk, de annyi a beáramlás kezdetétől világos, hogy az érkezettek zöme eltűnik a német és más hatóságok szeme elől. Tehát nem kíván ezek fennhatósága alá kerülni. De még a látókörébe sem.

A jelek szerint az említett és a bennszülöttektől elkülönült lakónegyedek hamarosan kizárják területükről a francia, német vagy svéd jogot, közigazgatást, nyelvet, és csak az ellátmányt veszik át a bejáratnál. Hamarosan önálló emírségekké alakulnak? A jelek szerint az érkezettektől távol áll a nyugat-európai munkaerőhiány enyhítésének szándéka, még kevésbé a beolvadásé, amiről a széplelkek és a liberálapostolok értekeznek. Először is azért nincs, mert az ügyben mindenki hazudik. A hamis állítás pedig sosem lesz igaz. Másodszor: a régebben érkezett kevesek sem olvadtak be, mivel nincs mibe olvadni. Harmadszor: ami a helyzetből még kijöhet, azt a Korán tiltja…

Föltéve, de meg nem engedve, ha mégis bekövetkezne a lehetetlen, vagy valami hasonló, és megalakulna Bilderbergia Világkormánya, akkor menten fölállna a túloldalon a Mekkai Kalifátus. Aztán kezdődhetne a haddelhadd!

Vagy valami.

A Kalifa sajtóirodája rögvest közölné, hogy háború nincs, okafogyottá vált, a régebben kereszténynek nevezett országok lakossága igazhitű muszlimokra cserélődött, miután mindenki fölvette az iszlámot. Ha valakinek az áttérése véletlenül elmulasztódott, kérheti ügye kivizsgálását a kerületileg illetékes kádinál. Ugyanott ingyen kosztot, őrzött, biztonságos kvártélyt kap ügye befejezéséig.

A Világkormány ugyanekkor közismert kijáróemberein keresztül kiszivárogtatná, hogy kormányok, parlamentek és népek tömege önként kérte fölvételét Bilderbergia kötelékébe. A kijáróemberek segédeinek hada erre fülbesúgással és világhálós körlevelekkel elárulná a pokémonozó járókelőknek – egyedül és kizárólag önnek! –, hogy Bilderbergia sosem létezett, ennélfogva konferenciákat soha, sehol nem tartott, a vele kapcsolatos összes hír úgynevezett városi legenda, viszont most érdemes Potschék-részvényt vásárolni! 

Bilderbergiai polgároknak árkedvezmény!

 

Czakó Gábor
http://magyarhirlap.hu/cikk/68223/Portyazok_Bilderbergiaban