A szlovákiai és magyarországi benyújtott bírósági kvótaperi kereset itélethirdetése után számos cikk látott napvilágot. Ezúttal egy hosszabb vitacikket közlünk, amely a néha sarkalatos és nem egészen realisztikus hangolása mellett tartalmaz néhány kemény igazságot is…

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Az Európai Unió megszűnése 

 

Szerda (2017. szeptember 6-án) délelőtt az Európai Bíróság bejelentette az Európai Unió megszűnését és kikiáltotta - brüsszeli székhellyel - az Európai Birodalmat. Soha nem fordult még elő az ismert történelemben, hogy egy birodalmat bírósági ítélettel nyilvánítsanak létezőnek. Némileg tompítja az aktus nagyszerűsége felett érzett örömünket, hogy a bíróság jogtechnikusai, mert bírónak azért mégse nevezhetjük őket, nem voltak tudatában tettük lényegének és főleg nem következményeinek.

Sokak reménykednek abban, hogy ami most Európában történik, sajnos velünk is, az egy összeesküvés, legyen az a legsötétebb is, mert legalább tudatos emberi cselekvések összességeként ragadja meg az eseményeket. A baj az, hogy ez nem összeesküvés, hanem rengeteg nagyon buta ember egyirányú cselekedete, akiket elbűvölt a liberális ideológia végtelen egyszerűsége, és a következmények felmérése meghaladja elméjük képességeit. Céljuk ugyanis csak a primitív liberális ideológia közvetlen és látszólagos érvényesítése, tekintet nélkül bármilyen következményre.

Persze vannak kisebb-nagyobb politikai és gazdasági összeesküvések korlátozott célokkal a nagy terv mögött, amelyek anyagi hasznot vagy hatalmat remélnek a politikai elit ostobaságának következményeitől, de a folyamat mögött nem emberek, hanem az embereket elbutító liberális ideológia átütő térfoglalása áll az egyetemektől az óvodákig, a bulvárlapoktól a komolynak látszó orgánumokig, amely már a teljes politikai spektrumot is felfalta.

A birodalomépítéshez, más országok szuverenitásának elvételéhez ugyanis erő szükségeltetik. Nemcsak gazdasági erő, hanem katonai erő is. Valamint persze erős hátország, amelyben a lakosság teljes mellszélességgel támogatja a birodalomépítést. Egy univerzalista, kétbites ideológia nem alkalmas arra, hogy birodalomépítő ideológia legyen, főleg úgy, hogy maga rombolja le azokat az értékeket, amelyek közösséggé tennék az egyre jobban, a végletekig individualizálódó európaiakat.

Azzal, hogy egy alacsonyabb rendű jogtechnikai aktusról kimondta az Európai Bíróság, hogy univerzális eszközként bármilyen súlyú kérdésben használható a birodalom irányításában, gyökeresen és végletesen átszervezte az egykori unió működését, irányítási rendszerét, azonnali hatállyal protektorátusokká minősítve a közép-európai országokat. Hangsúlyozom, lehet, hogy mindezt úgy, hogy nem is mérte fel senki ennek a lehetséges következményeit. A kérdés most az, hogy a különösen érintett, eddig is másodrendűnek tekintett tagországok milyen logika mentén reagálnak a történésekre.

Az Európai Unió ugyanis csak rövid távú gazdasági nyomásgyakorlási eszközökkel rendelkezik a protektorátusok megregulázására. Katonai erőt ott nem állomásoztat, ezen országokat még nem helytartók vezetik, hanem nagyjából szabadon választott kormányok, tulajdonképpen Magyarországot leszámítva nincs is olyan ország Közép-Európában, amelyben az ellenzéki pártok vezetői nyíltan bejelentkeznének helytartónak a brüsszeli birodalmi adminisztráció portásánál.

A hazai liberális ellenzék arról is mindig elfeledkezik, hogy habár az ország gazdaságilag tényleg nagyon komolyan függ a magországoktól, azok számára sem opció a gazdasági kapcsolatok tényleges szabotálása, annak költségei és általános politikai következményei miatt. Brüsszel maximum ténylegesen a pénzcsapokat zárhatja el, de annak a következményei ugyanúgy kiszámíthatatlanok, mint bármilyen másik végletes lépésnek.

Minden ilyen akció Brüsszel és a magországok részéről akcióegységbe kovácsolja azokat az országokat, amelyeknek elfogadhatatlan a muszlim betelepítési program vagy bármilyen, csak a liberális birodalmi logikában értelmezhető, az adott ország érdekeit, kultúráját és szuverenitását sértő és semmibe vevő lépés. Pont ezért érdeke az unió vezetésének, hogy apró, jelentéktelennek tűnő lépésekkel és nem birodalmi eszközökkel gyengítse azokat az államokat, amelyek nem hajolnak meg a birodalmi elit előtt.

De ettől függetlenül gyakorlatilag a birodalom megalapíttatott és kikiáltatott, és a sok ostoba liberális és társutas értelmiségi (ahogy némi eufemizmussal azokat az okosokat nevezték a szocializmusban, akik egzisztenciális előnyökért cserébe előnyösnek találták a rendszert) handabandázásával ellentétben fokozatosan fogja felszámolni mindazokat a jogokat, amelyekkel az országok, a nemzetek, a nem liberális elkötelezettségű emberek és szervezetek még rendelkeznek.

A folyamat nem lesz nagyon gyors, mert tudják, hogy a változásoknak van egy olyan sebességük, amelyet az emberek már ösztönösen nem tolerálnak. A felnövekvő nemzedékek kondicionálásával azonban fokozatosan csökkenthető azoknak az embereknek a befolyása, akik gyanakvással tekintenek a multinacionális nagyvállalatok, a bankok, a liberális politikai és médiaelit bizarr koalíciójára.

Amely a tömegkommunikáción és a virtuális valóságon keresztül képes volt idáig olyasmiről is meggyőzni a tömegeket, amivel az elsődleges mindennapi utcai tapasztalat és a józan ész teljesen ellentétes.

Viszont egyúttal gyorsnak is kell lenniük, mert ha időt adnak a még életképes társadalmaknak, azok menekülni akarnak majd a birodalmi szorításból és erő híján ezt nem fogják tudni megakadályozni. Ezért tüske a körmük alatt Magyarország és Orbán Viktor, mert a magyar konfliktus folyamatosan felszínen tartja – különösen az alternatív nyilvánosságban átütő erővel – a migrációról, a keresztény- és nemzetállam-ellenességről szóló diskurzust.

A birodalomépítők vezető elitje kénytelen volt abba beletörődni, hogy a mézesmadzag megfelelő méztartalma érdekében rövid távon le kell mondania a volt szocialista országok további kifosztásáról, ami különösen azután volt fájdalmas döntés, hogy Vlagyimir Putyin hatalomra jutása után Oroszország kirabolhatósága a nullára esett vissza.

Némi életszínvonal-emelkedéssel és némi technológiai üveggyönggyel megvásároltak bennünket, hogy teli hassal tűrjünk, miközben a „liberális értékek” utópiájává alakítják Európát, és lecserélnek bennünket egy másik populációra. Mindeközben azonban a „Nyugat” vonzereje nemcsak a világ többi részében, hanem a „Nyugatból” kizárt, a kommunistáknak eladott, „Keletnek” hívott Közép-Európában is nagyon erősen csökkent.

Komoly tömegek döbbentek rá, hogy nekünk nem barátaink és jóakaróink – a hidegháború néhány régi vágású politikusán kívül – a nyugati vezetők, a multik, a liberálisok, és különösen nem barátaink a brüsszeli bürokraták, akik hatalmi és packázási hajlamaikat a nagyok asztalától távol tartott, gyarmatként kezelt országokon élik ki, mert a német kancellár azért túl nagy falat lenne.

A legbutább birodalomépítő logika ugyanis az, amely úgy kíván erős lenni, hogy magához gyengíti a bekebelezni kívánt egykori szövetségeseit. A széthulló és beolvadó nyugat-európai társadalmak, többek között a gazdasági kivándorlás elősegítése mellett, azzal erőtlenítik el a társadalmainkat, hogy támogatják a kvótán kívül is az ellenőrizhetetlen és pusztító bevándorlást. A lokális etnicitás lerombolása, ami Európában megfigyelhető, nem párosul az európai identitás kialakulásával, mert az ugyebár kirekesztő és egyúttal veszélyes is, hiszen az európai fehér ember még arra jutna, hogy ez a kontinens az övé.

Olyan birodalomba akarnak beerőltetni bennünket, olyan hatalom akarja megszerezni a szuverenitásunkat, amely a birodalmi funkciók leglényegesebb elemeit nem tudja ellátni. Nem képes megvédeni bennünket, sőt nem is akar, és ami a legborzasztóbb, ez utóbbira még büszke is. Erénynek tünteti fel gyengeségét és alkalmatlanságát, azt, hogy perverz erkölcsei szerint alattvalóinak élete értéktelenebb, mint azoké, akik idejönnek elvenni az asszonyainkat, a földünket, a javainkat, és akik gyűlölnek bennünket és (egykori) vallásunkat. Arról nem is beszélve, hogy beteg ideológiájából teljesen hiányoznak a normális erények és kötelességek.

Mindezekből következően a Nagy Liberális Európai Birodalom nem lesz hosszú életű. Urai persze a nagy dúlás elől menekülve otthonra lelnek majd a zsoldosok által védett svájci hegyek között vagy valami meleg éghajlatú szigeten, ha csak Darwin-díjas butaságuk okán nem próbálják majd a janicsárokat rábeszélni egy érzékenyítő tréningre az Európai Parlament kapui előtt.

De az is lehet, hogy behódolnak, és jó muszlimok lesznek, burkát húznak a feleségeikre és a lányaikra, és arról elmélkednek majd, hogy a mi pusztulásunk törvényszerű, hiszen vétettünk a természet rendje ellen, amikor a józan értelem mentén olyan társadalmat akartunk létrehozni, amelyben nőknek és férfiaknak egyenlő jogaik és kötelességeik vannak.

A nyugat-európai vezetők gyávák és buták. Ha ezt felismerjük és értékükön kezeljük ezeket a nemzetvesztőket, és nem hódolunk be nekik, megtapasztalhatjuk impotenciájukat és inkompetenciájukat. A birodalmuk csak akkor működik, ha mi működtetjük.

Botond Bálint (A szerző szociológus)
forrás: www.magyaridok.hu