Tegnap Nagy Péter János Az oltás nem minden spirituális cikkét közöltük. Ma ugyanarról, teljesen más szemszögből közlünk egy cikket, ami azonban nem a covidról szól, hanem – bár kétségtelenül a covid ürügyén, de inkább – valami másról. Leginkább talán arról, hogy életünk során mindig a jelenségekkel találkozunk, de a jelenség önmagában teljesen érdektelen számunkra, mert a lényeg érdekel minket... 

Az a titokzatos lényeg, amely képes megmutatni, hogy milyen okokra is vezethető vissza az a jelenség, amivel a hétköznapok során találkozunk.

A jelenségek világa ugyanis legtöbbször végzetes csapdát jelent számunkra, mint az a „nagy sötét erdő”, amelyről Dante ír az Isteni színjáték előhangjában, az, ahonnan a kivezető igaz utat nem lelé. És a globális média szép új világában gigantikus erők dolgoznak azon, hogy újra és újra bevigyenek minket a „nagy sötét erdőbe”, ahol aztán, mint a népi bölcsesség mondja, nem látjuk a fától az erdőt, így esélyünk sincs arra, hogy a kivezető igaz utat megtaláljuk. Sőt az emberiség egyre nagyobb része nem is sejti, hogy „be van víve” ebbe az erdőbe.

Bármi is legyen ez a 666 napja tartó világjárvány, azt már sikerült rajta keresztül elérnie a világot mozgató „nem létező” erőnek, hogy totális megosztottság jöjjön létre a betegség, annak kezelése és a védőoltások kapcsán. Ráadásul számos jel utal arra, hogy ez a megosztottság átmetszi a szintén gyilkos egymásnak feszülés politikai dimenzióit, mert a politikai táborok mindegyikében nagyjából ugyanúgy jelen van a vírus kapcsán létrejött új globális és lokális megosztottság.

Ahogy az már megszokott, mindkét tábornak szilárd meggyőződése van, és kölcsönösen tudatlansággal és/vagy gonoszsággal vádolják egymást. Ráadásul úgy van mindkét tábornak rendkívül szilárd meggyőződése a maga igazáról, hogy számos jel szerint 666 nap után sem igazán tudjuk, hogy egyáltalán mivel állunk szemben. Azt meg végképp nem, hogy meddig fog tartani, és mi lesz a „végszámla”, ha egyáltalán lesz ilyen.

Ezt látszik alátámasztani két ábra, ahol a most már kétszázötvenmillió feletti esetszám és az ötmillió feletti halálozás alakulását látjuk. Mindkét ábrán egy folyamatosan emelkedő görbét látunk, amelyre a jelek szerint semmi nincs hatással, mindegy, hogy milyen évszak van éppen, mindegy az is, hogy milyen gyógyító eljárásokat alkalmaznak világszerte, vagy hogy hol tart az oltás. Persze a dolog másik oldala, hogy továbbra is többezerszeres különbség van az egyes országok között a fajlagos halálozásban (és ennek okaival nem foglalkozik senki), de szép lassan az összes mintaországot is bedarálja a vírus.

Tragikomikus, hogy az egymást kizáró narratívák örvényeiben indulatosan kavargó véleménynyalábok egyike sem tud választ adni a vírus eredetének legalapvetőbb kérdéseire sem, márpedig ha ez sem tisztázott, akkor elég nehéz komolyan hinni e narratívák igaz-ságában. A tudomány bizonyítékokon alapul (evidence based), de pontosan az a hibátlan logika hiányzik, ami ezeket az „evidenciákat” mindenki számára hi-hetővé tehetné.

Érdemes azt is végiggondolnunk, hogy a vírus akkor is „csinálva van”, ha egyértelműen bizonyított lenne, hogy nem mesterséges laboratóriumi konstrukció. Hisz ha természetes eredetű is a vírus, csak azért pusztít-hatja szép, nyugodt, lineáris monotóniával az egész világot, mert a globális gazdaság brutálisan minden élőhelyet felforgató, összenyitó, szétroncsoló buldózere provokál hasonló jelenségeket nap mint nap.

Sőt azon is el kellene töprengenünk, vajon miért éppen vírus a neve annak az informatikai pusztító erőnek, ami a világtörténelem leggyilkosabb fegyverévé tehető. Ha jobban belegondolunk, a biológiai vírus is informatikai, hisz maga a vírus lényegében egy védő és támadó „fedélzeti fegyverekkel” ellátott genetikai információ. Nem mellesleg éppen a vírus mutatja meg a legpontosabban, hogy az életnek sem célja, sem értelme nincs, hisz ennél céltalanabb és értelmetlenebb dolgot, mint hogy egy önmagát végtelenül ismétlő genetikai információcsepp „akar” önmagán kívül mindent elpusztítani, nehezen lehetne elképzelni.

Susan Sontag híres műve, A betegség mint metafora azt sugallja, hogy az emberiséget sújtó minden fenyegető betegség lényegében tükröt tart elénk, és azt „mondja”, úgy pusztítalak el téged, ahogy te pusztítod el a világot. A globális kapitalizmus létszerveződési módja az egyre növekvő profittömegre épül, amit újra és újra visszacsatolva a rendszerbe jön létre az a valami, amit gazdasági növekedésnek szokás nevezni, és amit mindenki annyira óhajt ezen a földön mint a jólét, kényelem és biztonság legvégső forrását.

Pedig elég volna néhány perc annak a belátásához, hogy a véges rendszerben kiprovokált végtelen növekedés a létezés logikájával totálisan szembemenő degeneratív elképzelés. A logikai lánc legvégén ez a degeneratív logika provokálja ki mindazt a felfoghatatlan szörnyűséget, ami hol migrációként, hol klímaügyként vagy éppen vírusként mutatja meg magát. Az már csak hab a tortán, hogy az emberi létezés e végfelszámolási folyamata egyúttal a világtörténelem legjobb üzlete a Big Pharma számára, hisz mindenféle felelősségvállalás nélkül végtelenül ismétlődő oltásokkal lényegében egy végtelen kapacitású profitszivattyút tudott rászerelni a világra.

Nulla kockázattal elérhető, végtelen nagyságú, „halálbiztos” profit: mindig ez volt minden tőketulajdonos álma. És most ez az álom válik valóra, de az ébredés módfelett keservesnek ígérkezik.

Bogár László
forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20211124-mindhalalig-covid

U.I. (szerk.): Az oltás nem lehet túl hatásos, csak egy kicsit, mert másképp nem lehetne  a „Big Pharma-nak  mindenféle felelősségvállalás nélkül végtelenül ismétlődő oltásokkal lényegében egy végtelen kapacitású profitszivattyút rászerelni a világra“ a világ végezetéig…?