Mindent tegyünk meg az európai ember kiirtásáért, de úgy, hogy ezért senkit ne lehessen felelősségre vonni! – ezt a jelmondatot szó szerint senki nem mondta ki, de ezt a célt követi minden megnyilvánulás...

A múlt héten az Európai Parlament szűk többséggel elfogadta a szexuális és reprodukciós egészség, valamint az azokhoz kötődő jogok uniós helyzetéről szóló Matić-jelentést (???-szerk.).

„Az uniós zászló égisze alatt mindenkinek hozzáférés kell a fogamzásgátláshoz, az abortuszhoz, a termékenységi kezelésekhez, valamint más egészségügyi szolgáltatásokhoz” – írta a jelentést benyújtó horvát Predrag Fred Matić.

A Matić-jelentés a katolikus.ma portál összefoglalása szerint két irányvonalat követ: emberi joggá akarja tenni az abortuszt, és kötelezővé a nemi ideológiának megfelelő átnevelést, lehetőleg már az elemi iskolás kortól. Ehhez négy fő követelést fogalmaz meg, úgymint az ingyenes fogamzásgátlást, az ingyenes abortuszt, a nemek közötti esélyegyenlőség kötelező érvényre juttatását és a kötelező LMBTQ-oktatást. Hát persze. Ez ki ne maradjon.

A terjedelmes jelentés, amely nagyobb részben a szexuális egészség fontosságáról, az e tárgykörbe tartozó jogokról beszél, ügyesen becsomagolva adja el a legfontosabbat, hogy az abortusz, vagyis a magzatok megölésének joga, valamint a szexuális eltévelyedések propagálása európai uniós hatáskörben legyen rögzítve, miáltal akár egyes, a hagyományokat tisztelő országok, akárcsak maguk a gyermeküket nevelő szülők ne legyenek képesek megakadályozni az uniós szervezésű agymosást.

Európa püspökei nem is maradtak szótlanok a jelentés kapcsán. Az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága, amely a 27 tagállam püspöki konferenciái által delegált püspökökből áll, még az uniós szavazást megelőzően állásfoglalást tett, miszerint „etikailag tarthatatlan” az abortusz „alapvető egészségügyi szolgáltatásnak” minősítése, mivel „egy ilyen horderejű orvosi beavatkozásnak nem szabad normális gyakorlattá válnia; ha alapvető szolgáltatásnak minősítik, akkor ez lealacsonyítja a meg nem született gyermeket… A meg nem született gyermeknek emberi joga van az élethez”.

Hogy milyen életellenes törekvés fedezhető fel a most idézett jelentés elfogadása és az ehhez hasonló megnyilvánulások mögött, arról már sokan írtak, de nem eleget. A magzatok megölését egészségügyi alapjognak, az ezt lelkiismereti okokból megtagadó orvosok fellépését „az orvosi ellátás megtagadásának” minősítő jelentés pontosan ugyanazt a célt szolgálja, mint a szexuális devianciák propagálása és az ezek érdekében folytatott egyre agresszívabb kampány, amiből Münchenben még a magyar fociszeretők is ízelítőt kaptak.

Mindent tegyünk meg az európai ember kiirtásáért, de úgy, hogy ezért senkit ne lehessen felelősségre vonni! – ezt a jelmondatot szó szerint senki nem mondta ki, de ezt a célt követi minden megnyilvánulás: az abortusz alapjognak minősítése és határidejének kitolása éppen úgy a népesség módszeres ritkításának eszköze, mint a terméketlen devianciák propagálása, illetve a szexualitás tömegsportként való elfogadtatása, aminek következtében a családalapítás ideje aggasztó mértékben kitolódik.

Magyarországon a parlament törvénybe foglalta a gyermekek védelmét, a szülők támadhatatlan jogának nevezve, hogy eldöntsék, gyermekeik mikor és miképpen ismerkedjenek meg a felnőttlét rejtelmeivel: az erotikával, a szexualitással és nem mellékesen a szerelemmel. E törvény lehetetlenné teszi, hogy idő előtt bárki más előadást tartson nekik, legyen bármilyen a szexuális irányultsága. Ma még állnak a magyar vár falai, visszaverjük az ostromot. Magyarországra reménykedve tekint a világ jobbik fele.

Bencsik András
forrás: https://demokrata.hu/velemeny/az-emberoles-joga-399332/