Azt olvasom, hogy Amerikában (értsd: az USA-ban), ebben a példásan progresszív világban, pontosabban annak Utah államában az iskolákból kitiltották a Bibliát. Merthogy erőszakos és vulgáris, meg hogy szexuális tartalma van...

Udvariasan megkérdezném: nem tetszik véletlenül túlozni? Sőt megkockáztatom, hogy megkérdezzem ezt is: tetszett netán olvasni a Bibliát? Ha pedig tényleg tetszett olvasni, tetszett érteni? Azt a sok hasonlatot, példabeszédet, metaforát benne?

Amióta a Biblia létezik, a zsidók és keresztények (de nem csak ők) tanulmányozzák, értelmezik.

Nem biztos, hogy minden esetben a fején találják a szöget (a zsákutcákból is okulni lehet), de abban talán megegyezhetünk, hogy bármi szöveg értelmezése arról szól, hogyan tudok annak tartalmához viszonyulni.

Ez volna az egyik.

Ami az erőszakot illeti, olyanból tényleg bőven akad a Bibliában.

Mert a Biblia nem csupán a hitről, Isten imádásáról szól, hanem magáról az életről is, van abban történelem, szépirodalom, jogi és erkölcsi elvárás, emberi tapasztalat is bőven.

A történelem pedig sajnos szinte folyamatosan erőszakos, Jézus keresztre feszítése is eléggé brutális, erőszakos esemény. A Biblia kitiltása viszont nem? Az LMBTQ és a genderideológia hangoztatása sem? A hangoskodók kizárólagosságra való törekvése szintén nem erőszak?

A vulgarizmusokról a Bibliában nem tudom, tud-e valaki számot adni, szexualitásról azonban tényleg van szó benne. Ott, ahol a Biblia az emberek életét szabályozza, s kimondja, a társadalomban mit lehet, mit nem, valamint az adott kor (többnyire máig aktuális) erkölcsi elvárásait közli.

Ha mindent kitiltanánk, aminek szexuális tartalma van, mi maradna?

Hollywood csődbe menne, többek között. De azt semmiképp nem állíthatjuk, hogy a Bibliára jellemző volna a szexualitásról való vulgáris beszéd. Ezért nehéz ezt a „kifogást” értelmezni. Hiszen azon múlik, hogyan nyúlunk a témához. A szexualitásról tengernyi vulgáris pszeudovicc van – ez eléggé visszatetsző és kihagyható, na de ez nem jelenti azt, hogy a szexualitásról ne beszéljünk.

Az idézett hír arról szólt, hogy egy – jóhiszeműen fogadjuk el, hogy tájékozatlan – szülő panaszkodott a fenti érvekkel a Bibliára, evégett tiltották ki az iskolákból. Elmondhatnánk erről, hogy lökött és szélsőséges ez az Amerika, tényleg a végtelen lehetőségek országa, tehát hogy többek között ilyen is van, nem kell mindent komolyan venni, csakhogy nem ilyen egyszerű a helyzet.

Jó lenne emlékezni (még Amerikában is!), hogy a kommunizmus dicstelen építgetése során a marx-lenini szempont szerint támadták ugyan a Bibliát, rossz néven vették, ha valaki arra hivatkozott, de nem tiltották meg.

Igaz, az iskolai könyvtárakban a pártkongresszusok határozatai és egyéb jeles irományok között nem fért el, ám annak ideológiai indoka volt.

Az, hogy Utahban képesek kitiltani a Bibliát, az természetesen egészen más: még jó, hogy nem pornográfiának állítják be. Ez az az eset, amikor egy föltehetően mentálisan zavart egyén múló divatnak hódolva artikulátlanul elkezd zavarosan hőbörögni a társadalom rovására, s ezt a döntéshozók (a pénzeszacskók) jónak találják, mivel szerintük az egyéni jog, legyen az bármi, a társadalmi jog fölött áll. Errefelé Európában még úgy tanultuk, hogy az ember legyen Ember. Azaz bármi legyen, ne a társadalom rovására, hanem a társadalom hasznára legyen. Így értelmeztük a demokráciát: legyen az, ami a társadalomnak valóban hasznos, nem az, aminek önző indítéka van, s amit egyes „ideológus” nagyokosok annak tartanak és ránk akarnak erőszakolni.

A mai világnak sajnos az a baja, hogy azt kiáltják ki nagyszerű egyéniségnek, aki a társadalmi hasznot nem veszi figyelembe, mert saját haszna annál jóval fontosabb.

És ez így van nem csupán a Biblia megítélésében, de – naponta látjuk – a politikában is.

Csak néha az ember – tájékozódási hiány miatt? – nem érti, hol van ilyenkor a haszon. Azt sem tudni, ki ihleti ezt a sok primitív félrebeszélést, végül Gyuri bácsi sem csinál mindent egyedül, arra vannak a legjobb tanítványok, a mentális és erkölcsi csőd bajnokai. Például egy nemzeti kisebbség egységének a megbontásánál. Merthogy erre is akad példa.

A Biblia minden megszorításával, útmutatásával egy nép, egy nemzet megmaradásáért áll ki, hasznos bölcsességekkel lát el mindenkit.

A vulgarizmustól és a félreértett szexualitástól eltérően mindez eléggé világosan kiolvasható belőle. Ha ezt valaki nem érti, talán azért, mert nem olvasta a Bibliát. Bár ki tudja, mit olvasnak az ilyenek. Talán csak a voksokat és a pénzt.

Aich Péter
forrás: https://felvidek.ma/2023/06/kitiltanak-a-bibliat/