A Pozsonyi Főegyházmegye és Mons. Stanislav Zvolenský érsek-metropolita felhívása a Karitász céljaira való gyűjtés alkalmából...

"...A nagyböjti időszak az az idő, amikor arra vagyunk hivatottak, hogy Isten elutasításának, az ő életünkből való eltávolításának kísértését legyőzzük, hogy épp a bűnbánat által hozzá forduljunk és megnyíljunk az Istennel való kiengesztelődés békéjére.

Ezen a lelki úton három lelki cselekedet ajánlott számunkra: az imádság, az alamizsna és a böjt. Mindhárom elindít és egyúttal megtart minket a bűnbánat lelki beállítottságában, Istenre való nyitottságunkban. Következményük pedig a készség a mások iránti szolgálatra és szeretetre. Figyeljünk ma jobban az alamizsnára.

Nagyböjt első vasárnapján főegyházmegyénk karitatív munkájához szükséges eszközökre gyűjtünk. Ebben az időszakban, amikor nem találkozhatunk a szentmiséken templomainkban, kérem, hogy a precharituba.sk internetes oldalon járuljanak hozzá adományaikkal az on-line gyűjtéshez a Pozsonyi Főegyházmegyei Karitász javára. A karitatív szolgálatok a világjárvány idején különösképpen hasznosak. Kifejeződik bennük a hit, mely szeretettel cselekszik. Nagyon értékes például a „küldj táskát” („pošli tašku”) elnevezésű szolgálat, mellyel az időseket és betegeket segítik az élelmiszer-vásárlásban. Ezek a szolgálatok minden plébánia területén hasznosak.

A Pozsonyi Főegyházmegyei Karitásszal együttműködve egyházmegyénk több plébániája területén dolgoznak plébániai karitász-csoportok is. Ebből az alkalomból kérlek titeket, mérlegeljétek, hogyan lehetne saját plébániátokon plébániai karitászt szervezni és alapítani, hogy plébániátok területén szisztematikus és hosszútávú módon lehessen az időseknek, betegeknek, s mindazoknak szolgálatára lenni, akik valamilyen nehézségbe kerültek. Ezt a célt is szolgálja karitatív gyűjtésünk. Éljük át tehát a következő böjti időszakot a benső béke utáni vággyal, mely az Istennel való kiengesztelésből fakad..."

Mons. Stanislav Zvolenský ( pozsonyi érsek - metropolita)
forrás: Nagyböjt. 1. vas. - körlevél - részlet