Sajnos a tavalyi - első ízben - elektronikus népszámlálás számunkra legfontosabb adata, mégpedig, hogy hányan is vagyunk mi felvidéki magyarok, még nem tudható. Január 15. utánra ígérik a statisztikusok... 

De addig is lássunk néhány adatot, amelyek talán arra késztetik majd a törvényalkotókat, hogy ne csak beszéljenek a hatékonyabb családpolitikáról, de tegyék is azt tényleg hatékonyabbá. Elvégre a magyarországi jó példa adott.

Íme az általános népességi adatok az előző népszámlálási adatokhoz képest:

A Szlovák Köztársaságnak a statisztika elkészítése időpontjában 5 449 270 lakosa volt. A városokban valamivel többen élnek (53,2%), mint vidéken (46,8%). A produktív kor előtti korban lévő (0-14 éves korig) népesség aránya 16%, a produktív korban lévők (15-64 év között) aránya 67%, a posztproduktív korban lévők aránya (65 és felett) pedig 17%. A teljes lakosság 49%-a férfi és 51%-a nő.

A lakosság 98,9%-a szlovák állampolgárságú. A legtöbb más állampolgárságú ember tartósan a pozsonyi régióban él, a legkevesebb az eperjesi régióban.

2021-ben 2011-hez képest kismértékben, 15,3%-ról 15,9%-ra nőtt a produktív kor előtti (0-14 éves) népesség aránya, ugyanakkor jelentős növekedést figyelhetünk meg a posztproduktív korú (65 év feletti) népességnél, amelynek aránya 2011-ben 12,7%, 2021-ben pedig 17,1%-ra nőtt.

A munkaképes korú (15-64 éves) népesség aránya a 2011-es 72,0%-ról 2021-re 67,0%-ra csökkent.

Az egyedülállók és elváltak aránya viszont enyhén nőtt. A 2011-es 42,3%-ról 2021-re 44,4%-ra emelkedett. Ellenben a házasok aránya enyhén csökkent, a 2011-es 41,0%-ról 40,0%-ra 2021-ben.

Az adatok regionális és járási bontásban itt böngészhetők: https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/SR/SK0/SR

forrás: Szövetség - MKP Platform FB oldala