Ön azt hiszi, hogy az ember a kreatív, a mesterséges intelligencia pedig csak segíti? Nem is tévedhetne nagyobbat. Igaz, még a kutatók sem értelmezik mélyebben az ezzel kapcsolatos eredményeiket, inkább csupán bemutatják ezeket...

Montanai kutatók vizsgálata érdekes eredményt hozott: a mesterséges intelligencia – egy általánosan elfogadott teszt alapján – a kreatív gondolkodók legjobb 1 százalékába került. Ez annyiban meglepő, hogy úgy tűnik, az MI-algoritmusok végzik a kreatív dolgokat, miközben az emberek nem kreatív tevékenységeket végeznek. Ez persze egyfajta sarkítás, ettől függetlenül nem lehet szó nélkül elmenni a legújabb kutatási eredmények mellett.

A montanai College of Business szakemberei a GPT–4-et tették próbára olyan tesztsorozattal (Torrance Test of Creative Thinking, TTCT), amelyik a kreativitás különböző megnyilvánulásait (a megvalósítható ötletek száma, eredetisége, egyedisége, illetve a válaszok részletessége) méri.

A TTCT egyébként nem fókuszál semmilyen konkrét területre vagy szakmára. Inkább betekintést enged az általános kreativitásba, amely minden területen és szakmában felismerhető az emberek számára. Mint ilyen, a TTCT tesztelemként működik, amely szélesebb mérési rendszert kínál, és több perspektívát képes felmérni a kreativitás többdimenziós természetéből. Ráadásul egy kereskedelmileg védett értékelő eszköz, ezért a promptok nem érhetők el a ChatGPT vagy bármely más mesterséges intelligencia rendszer számára, és általában nem érhetők el nyilvánosan. Ez egyedülálló lehetőséget kínál a ChatGPT tesztelésére olyan speciális felszólítások segítségével, amelyeket korábban valószínűleg soha nem kérdeztek meg. A ChatGPT-nek ugyanis generálnia kell a válaszokat, nem egyszerűen lekérnie őket az adatbázisából.

A következő lépésben összehasonlították az MI válaszait több mint 2500 amerikai főiskolai hallgatóéval. Az ötletek számában és az eredetiség tekintetében az MI a legjobb 1 százalékban szerepelt. Másként fogalmazva: az olyan MI-modellek, mint a GPT–4 egyre inkább képesek olyan ötletekkel kirukkolni, amelyeket az emberek eredetinek, újszerűnek és egyedinek tartanak. Bár a többi esetben nem teljesített ennyire jól, azonban – véli a kutatást vezető szakember – nem árt újragondolni, ahogy a mesterséges intelligencia kreativitásáról vélekedünk.

Van viszont néhány szempont, amit érdemes figyelembe venni. Például hogy a kutatók közösségén kívül sokan úgy gondolják, hogy a kreativitást nem lehet meghatározni, különösen nem pontozni. A vizsgálatot végzők még a ChatGPT-t is megkérdezték a teszt során nyújtott teljesítményéről, amire az MI érdekes választ adott. „Nem értjük teljesen az emberi kreativitást, ami szerintem helyes”, azaz szükség lehet kifinomultabb értékelési eszközökre, amelyek különbséget tesznek az emberi és az MI által generált ötletek között.

Akkor tehát az MI kreatív? Az újszerű és váratlan eredmények generálása szempontjából – és a kreativitás jelenleg elfogadott felfogásai és értékelési módszerei alapján – a tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy igen. Ennek a ténynek a hatása valószínűleg nemcsak az MI szimulált kreativitásának gyakorlati alkalmazását fogja meghatározni az üzleti életben és az általános emberi életben, hanem azt is, hogy miként értjük, értékeljük az emberi kreativitás egyedi működését. A tanulmány ezért további kutatásokat ösztönöz a kreativitás – az emberi és a szimulált – további meghatározására, mérésére és fejlesztésére a fejlett mesterséges intelligencia korszakában – írják a kutatók.

forrás: Magyar Hírlap (https://www.magyarhirlap.hu/tech/20231023-nem-akarmilyen-probara-tettek-a-mesterseges-intelligenciat)
kezdőkép: NorthFoto