A dollár-multimilliárdos matuzsálem Soros György úgy tűnik, nagyon megöregedett; egyre gonoszabb és kezdi elveszíteni a józan ítélőképességét. Azt gondolja, hogy pénzzel mindent, mindenkit megvehet és a világ ura lehet. Pedig ebbe már nála nagyobb kvalitásúaknak is beletört a bicskája az elmúlt néhány ezer évben… 

Sorosnak valamiért nagyon a begyében vagyunk mi, magyarok, de nem kedveli a németeket sem, sőt mondhatni, egész Európa mai képe nem tetszik neki. Meg is akarja változtatni. A terve megszüntetni az európai nemzetállamokat a jelenlegi formájukban, és erre a muszlim migránsok özönét akarja felhasználni.

A terv megvalósulása gördülékenyen halad, csak néhány kelet-közép-európai ország, a V4-ek és mindenekelőtt az Orbán-kormány vezette Magyarország tesz keresztbe. A migránsok áradnak, egyre többen vannak, nagyjából másfél millióan jöttek be Európába az elmúlt egy évben, és legalább még ennyien állnak a kapuk előtt, több tíz milliónyi pedig útra kész.

A kollaboráns EU-s vezetők látszattevékenységgel (konferenciák, tanácskozások, nyilatkozatok, megállapodások) igyekeznek elterelni a figyelmet a lényegről, vagyis hogy az európai határokat miért nem zárják le azonnal, az illegális bevándorlást miért nem akadályozzák meg azonnal, továbbá az azonosíthatatlan, ellenőrzés nélküli migránsáradatnak miért nem vetnek gátat azonnal.

Sőt, változatlanul erőltetik az EU-tagállamoknak, hogy fogadják az idecsődített, idecsődült idegeneket, vagy ha nem, fizessenek elképesztő mértékű, megalázó, a nemzetgazdaságokat megrendítő „szolidaritási adót” minden egyes migráns után, akit nem ölelnek a keblükre, nem fogadnak a házukba.

Vannak, akik azt mondják, hogy a zsidó származású Sorosnak nem lehet érdeke, hogy Európát muszlim bevándorlókkal árassza el, hiszen köztudott, hogy a muszlim vallás nem toleráns a zsidó vallással szemben sem, és az európai zsidóságra veszélyt jelent a nagyszámú muszlimok jelenléte. (Ezt Kertész Imre és Konrád György is így fejtette ki – a szerk.).  Soros nem bolond és – természetesen – nem akarja az európai zsidóságot veszélybe sodorni.

Éppen ellenkezőleg, helyzetbe akarja hozni. Hogyan? A Soros-tervvel a muszlimáradat csupán eszközül szolgál az európai nemzetállamok megtöréséhez, a nemzetállami létük felhígításához, végső soron a nemzeti identitás lerombolásához, hogy helyette megteremtse az Európai Egyesült Államokat. Ehhez szükséges az a 10-20 millió idegen, akik az európai értékeket semmire sem becsülik, az európai embereket lenézik és az európai identitást megvetik.

Ezek a betelepítettek gondoskodni fognak arról, hogy az egyes európai országokban állandósuljon a társadalmi feszültség, a káosz, az eddigi nyugalmat a félelem légköre váltsa fel, az emberek biztonságérzete megszűnjön és csalódjanak a nemzetállamban, amely nem tudja biztosítani nekik az eddig megszokott polgári létet, biztonságot, nyugalmat.

Az így szétzilált, megtépázott nemzetállamok már szinte ellenállás nélkül omlanak majd a megfelelő ideológiai, politikai, gazdasági, pénzügyi és nem utolsósorban média-, sőt katonai háttérrel bíró új politikai elit karjaiba, amely az Amerikai Egyesült Államok mintájára létrehozza az Európai Egyesült Államokat. USA-minta alapján történnek majd a választások, így kapnak majd pozíciót az Európai Egyesült Államok vezetői, akik már nem francia, angol, német vagy magyar stb. politikusok lesznek, hanem az új politikai elit által megválasztatott európaiak.

Ennek csírái megvannak a jelenlegi Európai Unió biztosai (komisszárjai) jogi státusának meghatározásában is. Vagyis nem lesz francia, angol, német, magyar identitás, csak európai. Ez a Soros-terv, aminek bármennyire is jól halad a megvalósítása, el fog bukni. Ugyanúgy, ahogy nem jött létre a „szovjet ember” sem, hiába erőltették hetven évig.

Az sem adhat reményt, hogy a Szovjetunió urai sötétben tapogatózó amatőrök voltak a Soros-terv agytrösztjéhez képest. Az Európai Egyesült Államok nevű új hatalomnak az itt lévő muszlim tömeg nem fog gondot okozni, mert ha nem bírnak magukkal, legyűrik őket. (Van rá példa szerte a világban, mondjuk a Közel-Keleten).

A Soros-terv megvalósítása ellen ma még sokan berzenkednek Európa-szerte, elsősorban a kelet-közép-európai térségben. Ahol még őrzik, ápolják a nemzeti identitásukat a népek és állami vezetőik. Igyekeznek is botot tenni Soros robogó kerekeinek küllői közé. A Nyugat egy része lélekben már elesett, vicc, ami Svédországban, Németországban történik a bűnöző migránsok kezelésével.

Másik részét hatalmas nyomás alatt tartja a Soros-tervnek alárendelt média, a hazai politikai bürokrácia, az EU vezérkara és a liberális ideológia befolyása alatt működő nemzetközi szervezetek. De a népek itt egyre inkább öntudatra ébrednek. Soros terve nem valósulhat meg.

A történelem bizonyítja, hogy a világuralmi szándék sohasem győzhet, mert ellentétes az emberi természettel. Igaz, mindig vannak, akik újra és újra próbálkoznak, hogy a világ urai legyenek, de még sohasem nyertek. És nem is fognak.

Somogyi János (a szerző nyugalmazott ügyvéd)
forrás: http://magyaridok.hu/velemeny/soros-terve-684022/