Május hatodikán (pénteken) Coleen Bell amerikai nagykövetasszony beszédet tartott a magyar parlament külügyi bizottsága előtt, amit én (A.T.) egy nyugati hírcsatornától tudtam meg, mert az eseményt a magyar média titokban tartotta…

vagy nem jutott rá hely a rendkívül fontos beszámolók mellett, mint például a Nagy Duett, vagy Takáts Zsuzsanna visszaemlékezése 55 év után a Fedett uszodában elszenvedett élményeiről. Pedig megítélésem szerint Coleen Bell, volt szappanopera-rendező igen érdekes dolgokra hívta fel a külügyi bizottság figyelmét.

A hölgy természetesen a diplomácia nyelvén szólott, vagyis semmi durva, vagy fenyegető mondat nem hagyta el a száját, sőt, beszéde teli volt aggatva szép kifejezésekkel, mint például: együtt úszunk ugyanabban a vízben. Vagy, a világ legnagyobb katonai és politikai szövetség tagjai vagyunk. De ennek nem kell bedőlni, mert a nagykövetasszony bársony kesztyűjében kemény vasököl rejtőzött, amivel egy nagyot oda lehet sújtani, amennyiben a külön úton járó Fidesz kormány kilépne a sorból fontos kérdések esetén. Ami pedig a fontos kérdést illeti, az nem más, mint Amerika saját érdeke, és nem pedig Magyarország érdeke. Az alig elrejtett üzenet pedig az volt: tedd, amit mondunk, vagy nagyon meg fogod bánni.

A hajdan volt TV producer pontosan tudja, hogyan kell érthetővé tenni intelmeit. Kioktatta a magyar képviselőket Szíriával kapcsolatban, kitérve rá, hogy az ISIS és Assad egyformán gonoszok, és mindkét fél azonos mértékben felel a szír válságért. ISIS-nek azért vannak sikerei, mert kihasználja a szír polgárháborút, aminek eddig több mint 250.000 áldozata van. Azt természetesen elfelejtette megemlíteni, hogy a szír rezsimváltás mögött Amerika áll. Tény az, hogy a szír összecsapásokat polgárháborúnak nevezni sima propaganda, mivel a kormányerőkkel szemben állókat Szád Arábia, Törökország és az USA támogatja. Aztán a magyar képviselők azt is megtudhatták, hogy az ISIS-t addig nem lehet legyőzni, amíg Assad a helyén van.

Collen Bell mintha elfelejtené, hogy a külügyi bizottságban esetleg lehetnek olyanok, akik tisztában vannak a világpolitikával, mert arról győzködte a hallgatókat, hogy „február óta, az ellenségeskedés visszaszorítása csökkentette a szír válságot, aminek következtében több millió szír állampolgár elkezdhette életének az átrendezését. Azt viszont elfelejtette hozzátenni, hogy a fegyverszünetre azért tudott sor kerülni, mert az orosz beavatkozás komolyan megtépázta az Al-Kaida és az ISIS sorait.

 Bell asszony a szír tragédiát arra használta fel, hogy a (főleg Amerika által okozott) menekült válságot beetesse a képviselőknek. Ugyanis mint tudjuk Orbán Viktor és néhány közép európai ország vezetője ellenáll Brüsszelnek, ahol azt követelik, hogy néhány ezer bevándorlót Magyarország fogadjon be, akik elsősorban Angela Merkel hívó szavaira érkeztek.

Erre az amerikai nagykövetasszony így tért ki: „Minden szuverén nemzetnek joga van megvédeni határait, de a nemzetközi közösség tagjainak vannak alapvető kötelezettségei is arra, hogy segítsék a biztonságot kereső menekülteket.” — Ezt úgy kell értelmezni, hogy a magyar szuverenitást mi nem határozhatjuk meg, mert azt ők akarják meghatározni.

És akkor kivillant a bársonykesztyűből az acél ököl. Bell egyértelműen elítélte a magyar kormány álláspontját azzal, hogy kifejezetten megdicsérte azokat a magyarokat, akik ellenzik a kormányt. „Egyetértünk azon magyar vezetők, törvényhozók, fegyveres testületek, és az állampolgárok emberbaráti tenni akarását, akik nagylelkűen reagáltak erre a krízisre.”  És akkor jött Washington parancsa: „Mi továbbra is hangsúlyozzuk, hogy a bevándorlók okozta kihívásra minden megoldásnak ügyelni kell az élet megvédésére, biztosítva az összes bevándorló emberi jogait, miközben előnybe kell helyezni a rendezett és humánus bevándorló politikát. Ehhez hozzátartozik, hogy az EU és Törökország által nyélbe ütött megállapodást valamennyi tagállam támogassa.”

Lefordítva egyszerű magyar mondattá: Magyarországnak jóvá kell hagyni az EU és Törökország megállapodást, aminek következménye több tízezer bevándorló elhelyezése az EU tagországaiban, beleértve Magyarországot is, annak ellenére, hogy a magyar parlament egyértelműen elutasította a kényszer betelepítéseket.

Oroszországgal kapcsolatban Bell közölte, hogy Oroszország az ellenségünk, amit nem szabad elfelejtenünk. Különben Washington úgy véli, hogy Orbán nem eléggé oroszellenes, nem tetszik neki az orosz szankció, mivel az gazdaságilag előnytelen Magyarország részére. A nagykövet asszony világossá tette, hogy Magyarországnak követni kell Washington utasításait az orosz kérdésben. Máskülönben biztos abban, hogy Budapest mindent úgy fog tenni, ahogy az Washington megkívánja tőle. Hiszen a magyarok részesei a globális rendnek, amihez Amerika adja a pontos útbaigazítást.

Antalffy Tibor
forrás: http://www.antalffy-tibor.hu/?p=19053